Citibank Việt Nam English
Citi
Trang chủTài khoảnTiền GửiDịch VụCitigold
Đăng nhập
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi
Dịch vụ Citiphone: Thứ hai đến thứ sáu, từ 8am đến 8pm
Đường dây giải đáp miễn phí: 1-800-1588
Gọi từ nước ngoài: +84-1800-1588
Địa chỉ gửi thư và Chi nhánh:
Citibank
Tòa nhà Sunwah,
115 Nguyễn Huệ,
Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh.
Dịch vụ Citigold
Lầu 15, Tòa nhà Sunwah,
115 Nguyễn Huệ,
Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh.
Print
Cập nhật mọi nơi với dịch vụ CitiAlerts
Mang đến cho bạn sự bảo mật tối đa ở mọi cấp độ, xuyên suốt thời gian