Tín dụng Linh Hoạt Citibank

Trang chủ >> Tín Dụng Linh Hoạt >> Đăng ký

Đăng ký Tín Dụng Linh Hoạt Citibank

Yêu cầu
 • Thu nhập tối thiểu hàng tháng là 15.000.000 VND
 • Tuổi từ 21 trở lên (18 tuổi đôi với chủ tài khoản thẻ phụ)
 • Giấy tờ cần thiết cho Chủ tài khoản chính
 • Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu
 • Bản sao hộ khẩu
 • Nếu địa chỉ hiện tại khác với địa chỉ ghi trong Hộ khẩu, bổ sung 1 trong các giấy tờ dưới đây để thể hiện địa chỉ cư trú hiện tại
  - Giấy tạm trú/KT3; hoặc
  - Giấy phép lái xe còn hiệu lực; hoặc
  - Hóa đơn tiền điện/nước/điện thoại gần đây nhất
 • Đối với người có nhận lương:
  - Sao kê 3 tháng gần nhất có thể hiện tiền lương nhận được hàng tháng, có xác nhận của ngân hàng
  - Nếu sao kê không thể hiện được lương, bổ sung 1 trong các giấy tờ dưới đây
  Hợp đồng lao động có chỉ rõ chức vụ, thời gian làm việc, lương và điều lệ hợp đồng có xác nhận của công ty; hoặc
  Phiếu xác nhận của công ty trong 3 tháng gần nhất
 • Đối với Chủ doanh nghiệp:
  - Giấy phép kinh doanh
  - Báo cáo quyết toán thuế hoặc báo cáo tài chính công ty đã được kiếm toán của năm tài chính gần nhất
  - Hóa đơn thuế VAT 6 tháng gần nhất hoặc sao kê tài chính tài khoản công ty trong vòng 6 tháng gần nhất
 • Tài liệu chứng minh mục đích vay:
  - Bản sao của hóa đơn, hóa đơn GTGT, tờ rơi, biên nhận mua hàng, hóa đơn đỏ, hóa đơn tạm tính, bản báo giá v.v...
 • Giấy tờ cần thiết cho Chủ tài khoản phụ
  - Bản sao CMND
Các bước đăng ký
 • Vui lòng điền vào mẫu đơn này.
 • Gọi CitiPhone số (84 8) 3521 1111 để được hướng dẫn cụ thể.
 • Hồ sơ Tín Dụng Linh Hoạt của Quý khách sẽ được xử lý trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày chúng tôi nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký và chứng từ cần thiết.
Phí
 • Phí thường niên của chủ tài khoản thẻ chính: 500.000 VND
 • Phí mở thẻ chính: Miễn phí
 • Phí thường niên của thẻ tài khoản phụ: 250.000 VND
 • Phí mở thẻ phụ: Miễn phí
Print