• Thẻ Citibank PremierMiles Visa
 • Thẻ Citibank PremierMiles
 • Thẻ Citibank Cash Back
 • Thẻ Citibank Rewards
 • Thẻ Simplicity+

Mua sắm thỏa thích, thanh toán dễ dàng với Citi PayLite bởi bạn có thể chuyển đổi giao dịch chi tiêu trên Thẻ Tín Dụng Citi tại hơn 70 đối tác Citi PayLite thành khoản trả góp 0% lãi suất, 0 phí chuyển đổi với quy trình đăng ký trực tuyến thật đơn giản để tham gia.

 • Lựa chọn đối tác Citi PayLite. Vui lòng xác nhận với nhân viên cửa hàng về việc tham gia trả góp Citi PayLite trước khi thanh toán.

 • Nhắn "0" gửi 6058 để nhận đường dẫn tới đơn Đăng Ký Chương Trình Trả Góp 0% Lãi Suất Citi PayLite, điền thông tin giao dịch và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của chương trình, sau đó bấm "Gửi Yêu Cầu".

 • Kiểm tra thông tin khoản trả góp trên sao kê thẻ tín dụng kì kế tiếp. Khoản trả góp Citi PayLite được thể hiện trên sao kê hàng tháng trong suốt kỳ hạn thanh toán.

* Nếu bạn không thể gửi yêu cầu hoặc yêu cầu của bạn không được thực hiện, xin liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp.

* Sản phẩm áp dụng, số tiền giao dịch tối thiểu và kỳ hạn thanh toán có thể thay đổi tùy thuộc vào từng đối tác.


Bạn chưa có Thẻ Tín Dụng Citi?

ĐĂNG KÝ THẺ CITI NGAY

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 19/08/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

6, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 19/08/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 30/09/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

6 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 02/04/2019

Kỳ hạn thanh toán:

6, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/12/2018

Sản phẩm:

Samsung Galaxy Note8

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

6, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/08/2019

Sản phẩm:

Kỳ hạn 12 tháng: Áp dụng với một số sản phẩm.

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 4,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

6, 9 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 12/08/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

6, 9, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 14/04/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

6, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/12/2018

Sản phẩm:

Kỳ hạn 12 tháng: Áp dụng với một số sản phẩm.

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 19/03/2019

Sản phẩm:

Gói thẻ thành viên Elite Fitness từ 6 tháng
Gói thẻ thành viên Elite Active từ 24 tháng
Gói Huấn luyện viên cá nhân từ 24 buổi

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 30,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/12/2018

Sản phẩm:

Gói dịch vụ từ VNĐ 69,000,000

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

6 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 09/04/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

6 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/03/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

6, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/12/2023

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/12/2018

Sản phẩm:

Thiết bị nhà bếp cao cấp

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/12/2018

Sản phẩm:

Thiết bị nhà bếp cao cấp

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/12/2018

Sản phẩm:

Hệ thống làm sạch nhà

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

6 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/12/2018

Sản phẩm:

iPhone, iPad và CPU

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/05/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/12/2018

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

6, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 14/05/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000 cho kỳ hạn 6 tháng

VNĐ 6,000,000 cho kỳ hạn 12 tháng

Kỳ hạn thanh toán:

6, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

31/12/2018

Sản phẩm:

Nhạc cụ và các khóa học nhạc (không áp dụng cho các sản phẩm khuyến mại)

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

6, 9 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/05/2019

Sản phẩm:

Tất cả các sản phẩm của Apple

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 10,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

6, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/12/2018

Sản phẩm:

Ghế massage

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 30/12/2018

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/12/2018

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/12/2018

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 28/02/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

6 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 30/11/2018

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 19/03/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 09/04/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 09/04/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 14/04/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

6 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 09/05/2019

Sản phẩm:

Tất cả sản phẩm trừ iphone và điện thoại Samsung

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

6 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 19/05/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 5,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/05/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/05/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/05/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/05/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 7,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

6, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/05/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/05/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

6, 9 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/05/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

6 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/05/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 5,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/05/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/08/2018

Sản phẩm:

1 khóa học (áp dụng kỳ hạn 3 tháng)
2 khóa học (áp dụng kỳ hạn 3, 6, 9 tháng)
Từ 3 khóa học (áp dụng kỳ hạn 3, 6, 9, 12 tháng)

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/07/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 5,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/07/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 5,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

6, 9, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 15/11/2018

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 10,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 15/11/2018

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 5,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

6, 9, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 15/11/2018

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 20/12/2018

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/12/2018

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 19/12/2018

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9, tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/12/2018

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9, 12, tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/12/2018

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 8,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

6, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/12/2018

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 5,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/12/2018

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

6, 9, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/12/2018

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 14/03/2019

Sản phẩm:

• Apollo Junior:

- Khóa 60 giờ: áp dụng kỳ hạn 3 tháng.

- Khóa 96 giờ: áp dụng kỳ hạn 3 tháng.

- Khóa trên 96 giờ: áp dụng kỳ hạn 6 hoặc 9 tháng.

• Apollo 360:

- Áp dụng kỳ hạn 3 hoặc 6 tháng cho tất cả các khóa học từ 06 tháng trở lên.

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/12/2018

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/12/2018

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

6, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/03/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 10,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

6 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 09/04/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 23/04/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 6,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/05/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 4,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/05/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 49,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/05/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9, tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/05/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

6, 9,tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/05/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

6, 9, tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/05/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3 months

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/05/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3,6 months

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/05/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9, 12 months

Thời gian ưu đãi:

Đến 11/06/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/05/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/05/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/05/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

9 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 30/06/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 05/07/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 3,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

6, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 14/07/2019

Giao dịch tối thiểu:

VNĐ 5,000,000

Kỳ hạn thanh toán:

3, 6, 9, 12 tháng

Thời gian ưu đãi:

Đến 31/07/2019

CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT CITI PAYLITE

 • Áp dụng cho tất cả Chủ thẻ chính Thẻ Tín Dụng Citi có quốc tịch Việt Nam với điểm tín dụng tốt và người nước ngoài có thời hạn giấy phép làm việc/thị thực công tác dài hơn kỳ hạn đăng ký tham gia Chương trình Citi PayLite
 • Kỳ hạn thanh toán 3, 6, 9 hoặc 12 tháng*.
 • + Thanh toán giao dịch bằng Thẻ Tín Dụng Citi của bạn. + Đăng ký tham gia trực tuyến** trước ngày sao kê. Giao dịch đã hiển thị trên sao kê sẽ không được chuyển đổi trả góp. + Giao dịch tham gia trả góp sẽ không được tích lũy Citi Miles, hoặc Điểm Thưởng, hoặc Cashback.
 • Áp dụng cho giao dịch có giá trị tối thiểu 3 triệu VND***

Bảng tính

Nhập giá trị giao dịch của bạn***
(tối thiểu 3 triệu VND)

 • Số tiền
 • Khoản trả góp hàng tháng (VND)
  0
 • Gửi >>

* Kỳ hạn thanh toán có thể thay đổi phụ thuộc vào quyết định của Citibank và đối tác.

** Chúng tôi có thể yêu cầu Đơn đăng ký bảng giấy đối với một số đối tác, phụ thuộc vào quyết định của Citibank và đối tác.

*** Giá trị giao dịch tối thiểu, điều khoản và điều kiện cụ thể và sản phẩm áp dụng có thể thay đổi tùy vào từng đối tác.

Điều khoản và Điều kiện áp dụng.

X
 1. Thiên Hòa Q.10: 277B Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10, TP. HCM
 2. Thiên Hòa Q.12: 2-6B Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP. HCM
 3. Thiên Hòa Q.Gò Vấp: 168 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp, TP. HCM
 4. Thiên Hòa Q.7: 571 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP. HCM
 5. Thiên Hòa Q.Tân Phú: 659 Âu Cơ, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP. HCM
 6. Thiên Hòa Bình Dương: 333 Đại Lộ Bình Dương, P.Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
X
 1. Samsung Galaxy S6 32GB
 2. Samsung Galaxy S6 Edge 32GB
 3. Samsung Galaxy S6 Edge 64GB)
 4. iPad Air 2 Cellular 64GB
 5. iPad Air 2 Cellular 16GB
 6. iPad Mini 3 Retina Cellular 16GB
 7. Air Cellular 16GB
 8. iPad Air 2 Wifi 16GB
 9. iPad Mini 2 Retina Cellular 16Gb