CHỈ CÒN

0 TIẾNG

00:00:00

0 KH đã đăng

Ưu đãi hấp dẫn
dành cho Thẻ Cash Back.
Đăng ký ngay và tận hưởng ưu đãi.
Ưu đãi hấp dẫn dành cho Thẻ Cash Back. Đăng ký ngay và tận hưởng ưu đãi.
How it works?
  1. Điền thông tin Đơn Đăng Ký bên tay phải
  2. Nhân viên Citibank sẽ liên hệ để tư vấn ngay cho bạn
  3. Nộp đầy đủ hồ sơ trong vòng 2 ngày làm việc tiếp theo
  4. Nhận Thẻ và hưởng ưu đãi sau khi hồ sơ được duyệt

Có hiệu lực đến ngày 31/5/2014.
Điều khoản và Điều kiện áp dụng