Nhận quà tặng giá trị khi giới thiệu

bạn bè mở Thẻ Tín dụng Citi3 Khách hàng giới thiệu thành công

3

Khách hàng giới thiệu thành công
Đồng hồ Misfit Shine 2

Đồng hồ Misfit Shine 2

7 Khách hàng giới thiệu thành công

7

Khách hàng giới thiệu thành công
Vali kéo American Tourister Handy

Vali kéo American Tourister Handy

12 Khách hàng giới thiệu thành công

12

Khách hàng giới thiệu thành công
Đồng hồ Apple Watch phiên bản 3

Đồng hồ Apple Watch phiên bản 3

arrow-down

Bắt đầu giới thiệu ngay

Chọn loại Thẻ Citi bạn đang sử dụng

Bước 1

Chọn loại Thẻ Citi bạn đang sử dụng
Nhập 10 chữ số cuối từ số Thẻ của bạn

Bước 2

Nhập 10 chữ số cuối từ số Thẻ của bạn
TẠO LINK GIỚI THIỆU
Application Barcode number

Bước - 1

Application Barcode number
Enter the last 10 digits of your credit card

Bước - 2

Sales Code
TẠO LINK GIỚI THIỆU