ĐƠN ĐĂNG KÝ TƯ VẤN BẢO HIỂM

Citi mang đến cho bạn giải pháp hoạch định tài chính để bảo vệ bạn và gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống.

TIẾT KIỆM VÀ ĐẦU TƯ

TIẾT KIỆM VÀ ĐẦU TƯ

  • Quyền lợi đầu tư với lãi suất hấp dẫn.
  • Bảo vệ toàn diện trước các rủi ro tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn và ung thư.
  • Tham gia linh hoạt (quý, nửa năm, năm) theo mức tiết kiệm và bảo vệ hợp lý.
  • Quyền lợi trải nghiệm những dịch vụ tài chính đẳng cấp quốc tế.

BẢO ĐẢM TƯƠNG LAI HỌC VẤN CHO CON

BẢO ĐẢM TƯƠNG LAI HỌC VẤN CHO CON

  • Bảo vệ toàn diện cho cả cha và mẹ trước các rủi ro tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn và ung thư.
  • Quyền lợi học vấn được đảm bảo chi trả lên đến 150% số tiền bảo hiểm, lãi chia thêm và lãi chia tích lũy.
  • Tham gia linh hoạt (quý, nửa năm, năm) theo mức tiết kiệm và bảo vệ hợp lý.
  • Quyền lợi trải nghiệm những dịch vụ tài chính đẳng cấp quốc tế.