Đăng Ký Tư Vấn Sản Phẩm Bảo Hiểm Nhân Thọ - Citibank Việt Nam

Citi mang đến cho bạn giải pháp hoạch định tài chính để bảo vệ bạn và gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống.

TIẾT KIỆM VÀ ĐẦU TƯ

TIẾT KIỆM VÀ ĐẦU TƯ

 • Quyền lợi đầu tư với lãi suất hấp dẫn.
 • Bảo vệ toàn diện trước các rủi ro tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn và ung thư.
 • Tham gia linh hoạt (quý, nửa năm, năm) theo mức tiết kiệm và bảo vệ hợp lý.
 • Quyền lợi trải nghiệm những dịch vụ tài chính đẳng cấp quốc tế.

BẢO ĐẢM TƯƠNG LAI HỌC VẤN CHO CON

BẢO ĐẢM TƯƠNG LAI HỌC VẤN CHO CON

 • Bảo vệ toàn diện cho cả cha và mẹ trước các rủi ro tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn và ung thư.
 • Quyền lợi học vấn được đảm bảo chi trả lên đến 150% số tiền bảo hiểm, lãi chia thêm và lãi chia tích lũy.
 • Tham gia linh hoạt (quý, nửa năm, năm) theo mức tiết kiệm và bảo vệ hợp lý.
 • Quyền lợi trải nghiệm những dịch vụ tài chính đẳng cấp quốc tế.

BẢO HIỂM BỆNH HIỂM NGHÈO TRỌN ĐỜI

BẢO HIỂM BỆNH HIỂM NGHÈO TRỌN ĐỜI

 • Bảo vệ những rủi ro sức khỏe có thể xảy ra trong cuộc đời: bệnh hiểm nghèo, tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTB&VV), mất khả năng sống độc lập, tử vong.
 • Duy trì tài chính để được chăm sóc dài hạn nếu chẳng may bị mất khả năng sống độc lập hoặc bị TTTB&VV khi tuổi già.
 • Hưởng những quyền lợi trên đến trọn đời chỉ với 20 năm đóng phí bảo hiểm.