Tận hưởng Singapore với thẻ Ghi Nợ Citibank Visa. Enjoy Singapore with Citibank Visa Debit card.

Tận hưởng Singapore với thẻ Ghi Nợ Citibank Visa. Enjoy Singapore with Citibank Visa Debit card.

Citibank Debit Cards

Chi tiêu bằng thẻ Ghi Nợ Citibank và nhận ngay hai đêm nghỉ khách sạn miễn phí tại Singapore.

Spending by Citibank Debit Card and get 2 complimentary nights stay at 5 star hotel in Singapore.

Hai khách hàng có tổng giá trị giao dịch thành công cao nhất trong thời gian khuyến mại cho giao dịch thanh toán hàng hóa và dịch vụ rút tiền mặt tại ATM nước ngoài bằng thẻ Ghi Nợ Citibank Visa do Citibank Việt Nam cung cấp, mỗi khách hàng trúng giải sẽ được tặng một Phiếu quà tặng "Hai đêm nghỉ miễn phí tại khách sạn Grand Hyatt Singapore". Loại phòng Grand Deluxe.

Two customers with the highest total value of successful transactions for POS transaction and overseas ATM cash withdrawal transaction during the promotion period each will receive a voucher redeemable to "2 nights stay at Grand Hyatt Singapore hotel", room type Grand Deluxe.

Chủ thẻ Citibank ATM Visa Plus có thể tham gia chương trình bằng cách chuyển sang thẻ Ghi Nợ Citibank Visa. Để chuyển đổi, vui lòng gọi CitiPhone 24/24 số (84-8) 3521 1111.

Citibank ATM Visa plus cardmembers can convert to Citiabank Visa Debit card easily by calling CitiPhone 24/7 at (84-8) 3521 1111.

2 chủ thẻ chi tiêu nhiều nhất từ 10 triệu VNĐ trong 2 tháng.
Two top spenders with spending at least VND 10 million during the promotion period. Kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm tại Singapore.
Two night hotel stay in Singapore.

Điều kiện và Điều khoản áp dụng
Chương trình bắt đầu từ ngày 1/10 đến hết ngày 30/11/2013.

*Terms and Conditions apply
From 10/01 to 11/30/2013 (both days inclusive)

Ưu đãi và đặc quyền tại Việt Nam và trên toàn thế giới, truy cập:
www.citiworldprivileges.com

For more offers and privileges, visit:
www.citiworldprivileges.com

Tải CITIBANK VN Từ App Store hoặc Google Play ngay hôm nay để xem đặc quyền Citibank.

Download CITIBANK VN from App Store or Google Play today for more Citibank Privileges.

Trở thành đối tác Citibank:
HCMC: (84-8) 3521 1518

Become Citibank merchants:
HN: (84-8) 3521 1518

VUI LÒNG KHÔNG TRẢ LỜI THƯ ĐIỆN TỬ NÀY. PLEASE DO NOT REPLY TO THIS EMAIL.

Để Liên hệ

Để liên hệ về tài khoản hoặc đặt lệnh cho tài khoản, truy cập www.citibank.com.vn bằng số thẻ Tín Dụng hoặc thẻ Ghi Nợ hoặc thẻ ATM và số PIN và sử dụng hộp thư trong Citibank Online để gửi thư. Chúng tôi sẽ hồi đáp vào hộp thư đó.
Đối với Quý khách chưa phải là khách hàng của Citibank, vui lòng vào trang web www.citibank.com.vn và chọn mục Liên hệ ở cuối trang web để liên hệ hoặc phản hồi.

Ngân hàng Citibank N.A., Việt Nam
17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại liên hệ: +84 4 38251950
Email: Prioritycustomer@citi.com

Để ngừng nhận thư điện tử

Khách hàng Citibank có quyền lựa chọn có nhận thư điện tử hay không. Tuy nhiên, chúng tôi mong Quý khách luôn luôn được cập nhật với các thông tin về sản phẩm và dịch vụ tài chính cá nhân mới nhất của Citibank. Nếu Quý khách không muốn nhận thư nữa, vui lòng gọi CitiPhone số (84 8) 3521 1111 để yêu cầu. Quý khách có thể vào trang www.citibank.com.vn (nhấp chuột tại Bảo mật ở góc phải dưới cùng của Trang chủ) hoặc gửi email với tiêu đề là "Ngưng nhận nhận thư điện tử" (Vui lòng không điền số tài khoản hoặc bất kỳ thông tin cá nhân khác).

Những ưu đãi và đặc quyền được thông báo trong thư điện tử này hoàn toàn chịu trách nhiệm bởi các Đối Tác và Citibank không chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa & dịch vụ do Đối Tác cung cấp và các trách nhiệm khác có liên quan. Thông tin trong thư điện tử và các tập tin đính kèm trên đây chỉ dành cho một hoặc nhiều cá nhân hay tổ chức cụ thể, và những thông tin này là bảo mật, độc quyền hoặc được bảo vệ bởi pháp luật. Nếu Quý khách không đúng là người nhận, xin vui lòng thông báo cho người gửi ngay lập tức, xóa thư điện tử này ngay đồng thời không được tiết lộ hoặc sao chép cho bất kỳ bên thứ ba nào cũng như sử dụng nội dung thư điện tử này. Thư điện tử thì không hoàn toàn bảo mật hoặc có thể chứa virus, sai sót hoặc chậm trễ, đồng thời người gửi không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào xảy ra. Xin vui lòng đừng trả lời lại thư điện tử này cùng với những thông tin cá nhân của Quý khách ví dụ như số thẻ tín dụng, số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động, màn hình hiển thị sao kê ngân hàng của Quý khách hoặc bất cứ tập tin đính kèm nào. Chúng tôi khuyến khích Quý khách truy cập vào website www.citibank.com.vn sau đó nhấp chuột vào mục Liên Hệ để được hỗ trợ. Chúng tôi có toàn quyền giám sát, lưu trữ, chuyển giao và chứa đựng những tin nhắn điện tử.


To Contact Us

For your specific account queries and instructions on your Account, login to www.citibank.com.vn with your Credit Card or Debit Card or ATM Card Number & PIN and use your Mail Box to compose a message. You will receive our response in the same Mail Box.
For non-Citibank customers, go to our General Enquiry & Feedback page on our website to send us your feedback or query.

Citibank N.A., Vietnam
17, Ngo Quyen Street, Hoan Kiem District, Hanoi.
Telephone: +84 4 38251950
Email: Prioritycustomer@citi.com

To Unsubscribe

As a Citi customer, you have the opportunity to make choices. As you consider this, we encourage you to make choices that enable us to provide you with quality products and services that help you meet your financial needs and objectives. If you do not wish to receive future electronic mailers of this category, please call CitiPhone at (84 8) 3521 1111 to unsubscribe. You can also visit www.citibank.com.vn (click Privacy in the bottom right of Main page) or send email with subject "unsubscribe" (Please do not include your account number / other personal details).

The offers and privileges offered in this communication are the sole responsibility of the Partners and Citibank does not guarantee the purchases or good services of the partners. Citibank shall not be held responsible for any of the offers contained herein. The information contained in this electronic message and any attachments (the "Message") is intended for one or more specific individuals or entities, and may be confidential, proprietary, privileged or otherwise protected by law. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately, delete this Message and do not disclose, distribute, or copy it to any third party or otherwise use this Message. Electronic messages are not secure or error free and can contain viruses or may be delayed, and the sender is not liable for any of these occurrences. The sender reserves the right to monitor, record, transfer cross border and retain electronic messages.