Citi Rewards Card

Cách thức đổi Điểm Thưởng mới và những trải nghiệm độc đáo. Giờ đây bạn có thể thoải mái chi tiêu và đổi Điểm Thưởng theo cách bạn muốn vào bất kỳ lúc nào!