Tổng Quan
Chào mừng đến với Chương trình Hoạch địch Ngân sách.
Chương trình Hoạch định Ngân sách của Citibank giúp Quý khách quản lý tốt hơn nguồn tài chính của mình.
Để xem những trang sau, nhấn chọn "Tiếp theo" ở cuối trang hoặc nhấp chuột vào các tiêu đề bên trái.

Không bắt buộc phải điền tất cả các mục, chỉ cần điền thông tin vào các mục liên quan hoặc cần thiết. Khi đã hoàn thành, Quý khách có thể sử dụng chức năng in trang tóm tắt.

Để đảm bảo là chương trình đúng, nếu Quý Khách đã nhập số liệu vào nhưng muốn thay bằng số 0 vào đó, vui lòng nhập số 0 vào thay vì xóa số trong các mục muốn thay đổi.
Các tư vấn được cung cấp chỉ mang tính tổng quát để tham khảo và không bao gồm các định hướng, khả năng và nhu cầu tài chính đặc biệt của Quý khách.