Thấu hiểu Thấu hiểu Thấu hiểu

Thấu Hiểu

Đánh giá từ các chuyên gia tài chính của chúng tôi về tình hình thế giới hôm nay và ngày mai

BÁO CÁO TRIỂN VỌNG GIỮA NĂM 2020

Cơ hội phục hồi đầu tư và những thách thức thời kỳ hậu COVID-19

Khi các quốc gia bắt đầu quá trình mở cửa, các hoạt động kinh tế dự kiến sẽ phục hồi một phần và dấu hiệu tăng trưởng sẽ diễn ra ở Trung Quốc - quốc gia dẫn đầu các biện pháp ngăn chặn và gần đây là Mỹ. Khi nền kinh tế toàn cầu bước vào một chu kỳ mới, sự phục hồi sẽ không đồng đều giữa các khu vực và đòi hỏi mất nhiều thời gian khôi phục hơn trong một số lĩnh vực. Các nhà phân tích Citi dự kiến GDP toàn cầu cả năm 2020 sẽ tăng 3,5%. Giai đoạn phục hồi năm 2021 sẽ tăng lên 5,5%, chủ yếu ở các thị trường mới nổi.
Xem Video Tìm Hiểu Thêm
Thấu hiểu thị trường

CÁC PHÂN TÍCH CỦA CITI

Thấu hiểu thị trường

Cập nhật thông tin thị trường toàn cầu và những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng từ các thông tin của Citi cho những biến động gần nhất. Đồng thời tìm hiểu xu hướng thị trường thế giới qua các báo cáo đầy đủ nhất.
Tìm Hiểu Thêm