Thẻ tín dụng Citi

Chọn Thẻ Tín Dụng
- Chọn Phong Cách

Use Credit Wisely

3 bước đơn giản giúp bạn chọn được chiếc thẻ tín dụng phù hợp.

Thu nhập hàng tháng (triệu đồng)

8-15 15-35 Trên 35

Tổng chi tiêu hàng tháng (triệu đồng)


Dưới 25

25-50

50-100

Trên 100
 • Thu nhập hàng tháng (triệu đồng)

  • 8-15
  • 15-35
  • Trên 35

  Tổng chi tiêu hàng tháng (triệu đồng)

  • Dưới 25
  • 25-50
  • 50-100
  • Trên 100

Loại chi tiêu nhiều nhất

Thẻ tín dụng Citi phù hợp nhất cho bạn.
Những lựa chọn khác dành cho bạn: