PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Phí và Lệ phí

Phí và Lệ phí

Vui lòng nhấp chuột tại đây để tham khảo Biểu Phí và Lệ phí mới nhất.

  • Khám phá hàng loạt ưu đãi suốt năm với Thẻ Tín Dụng.
  • Đăng ký Thẻ Tín Dụng Citibank ngay để hưởng ưu đãi hấp dẫn.