Ưu Đãi

Ưu đãi tăng kích cỡ ly với Thẻ Citi

Ưu đãi tăng kích cỡ ly với Thẻ Citi

  • Áp dụng tất cả các ngày trong tuần, đến hết ngày 31/12/2017.
Thoải mái mua sắm với Citi 0% 0 phí

Thoải mái mua sắm với Citi 0% 0 phí

  • Áp dụng tại hơn 20 cửa hàng.
Giảm đến 50% tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Giảm đến 50% tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp.

  • Từ 24 đến 28 hàng tháng, đến 31/12/2016.
Tặng 2 nước và 1 bắp khi mua 2 vé xem phim CGV.

Tặng 2 nước và 1 bắp khi mua 2 vé xem phim CGV.

  • Áp dụng vào Thứ Bảy mỗi tuần
    Đến ngày 20/8/2017
  • Cập nhật mọi nơi với dịch vụ CitiAlerts.
  • Bảo vệ môi trường khi sử dụng Bảng Sao Kê Trực Tuyến Citibank.