Ưu Đãi

Quà tặng khi mở thẻ Citigold World Debit Mastercard

  • Từ 01/01/2020 cho đến khi số lượng quà tặng được phát hết.

Shopee

  • Thứ 4 hàng tuần, từ nay tới 27/05/2020
Ưu đãi tăng kích cỡ ly với Thẻ Citi

Ưu đãi tăng kích cỡ ly với Thẻ Citi

  • Áp dụng tất cả các ngày trong tuần, đến hết ngày 31/12/2019.

Nhận Mã Quà Tặng ESTEEM lên đến 500.000 VND

  • Cập nhật mọi nơi với dịch vụ CitiAlerts.
  • Bảo vệ môi trường khi sử dụng Bảng Sao Kê Trực Tuyến Citibank.