THANH TOÁN KHÔNG TIẾP XÚC

Thẻ Citi nay đã có thể sử dụng thanh toán không tiếp xúc

Thẻ Citi nay đã có thể sử dụng thanh toán không tiếp xúc

Thanh toán không tiếp xúc là một phương thức thanh toán nhanh chóng, dễ dàng và an toàn cho các giao dịch của bạn*. Vì bạn có thể thanh toán mà không cần nhập mã PIN hay ký tên trên hóa đơn.

Cách thức sử dụng thanh toán không tiếp xúc

Đơn giản chỉ với 3 bước sau