Hướng dẫn sử dụng Citibank Online® và Citi Mobile®

Huớng dẫn sử dụng Dịch Vụ Ngân hàng Trực Tuyến Citibank Online® và Ngân hàng Di Động Citi Mobile®

Hoàn tất giao dịch chỉ trong vài phút.

Khám phá tiện ích đặc biệt của Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến Citibank Online® và Ngân Hàng Di Động Citi Mobile®.

Chọn xem hướng dẫn bên dưới:

Đăng Ký Citibank Online bằng Thẻ Ghi Nợ

Đăng Ký Citibank Online® bằng Thẻ Ghi Nợ

Đăng Ký Citibank Online bằng Thẻ Tín Dụng

Đăng Ký Citibank Online® bằng Thẻ Tín Dụng

Thêm và kích hoạt Tài Khoản Người Thụ Hưởng

Thêm và kích hoạt Tài Khoản Người Thụ Hưởng

Thanh Toán và Chuyển Khoản

Thanh Toán và Chuyển Khoản

Quên Mật Khẩu và Tên Đăng Nhập

Quên Mật Khẩu và Tên Đăng Nhập

Xem: Đăng Ký Citibank Online® bằng Thẻ Ghi Nợ