Preloader
simplicity-card

Thẻ Citi Simplicity+

Nhận tai nghe Sony sành điệu khi mở thẻ thành công

Lợi ích

Điều kiện đăng ký

* Khách hàng thanh toán đúng hạn sẽ nhận lại 10% số tiền lãi đã trả trên sao kê trước.

Đăng ký ngay.

Vui lòng điền thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ gọi lại bạn trong vòng 2 giờ làm việc.

Tất cả thông tin đều bắt buộc.

Lương tháng nhận qua tài khoản của bạn

Lưu ý: Lương cố định thể hiện trên sao kê ngân hàng

Thông tin cá nhân:

Something isn't quite right. Please check the highlighted fields.
GỬI

Lưu ý: Các thông tin của Quý khách sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài những mục đích được nêu trên hoặc chia sẻ với bên thứ 3 ngoại trừ Citibank.