Bạn muốn vay tiêu dùng? Hãy cung cấp thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ để hỗ trợ bạn tiếp cận nguồn tài chính nhanh chóng.

(Tất cả các thông tin là bắt buộc)

Nơi ở hiện tại:

Bằng việc nhấn "GỬI", tôi chấp thuận việc Citibank sử dụng thông tin trên đây để liên hệ với tôi qua điện thoại trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối và gửi email để giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi của Citibank từ nay về sau. Tôi cũng đồng ý rằng việc đăng ký và sử dụng khoản Vay tiêu dùng Citi phải tuân thủ theo Điều khoản và Điều kiện của Citibank.

Tận hưởng cuộc sống bạn mong muốn với nguồn vốn từ Vay tiêu dùng Citi
 • Lãi suất cố định chỉ từ 12,99%/năm trên dư nợ giảm dần

  Lãi suất cố định chỉ từ 12,99%/năm trên dư nợ giảm dần
  Lãi suất tối thiểu từ 12,99%/năm và tối đa 21,99%/năm
  Ví dụ: với khoản Vay tiêu dùng Citi 300 triệu đồng, kỳ hạn vay 48 tháng, lãi suất 14,99%/năm, khoản thanh toán hàng tháng của Quý khách là 8.347.704 đồng

 • Kỳ hạn vay linh hoạt từ 24 đến 48 tháng

  Kỳ hạn vay linh hoạt từ 24 đến 48 tháng
  Kỳ hạn vay tối thiếu từ 24 tháng và tối đa 48 tháng

 • Không cần thế chấp tài sản

  Không cần thế chấp tài sản

 • Hạn mức vay tới 10 lần lương và lên đến 900 triệu

  Hạn mức vay tới 10 lần lương và lên đến 900 triệu

 • Không thu phí và lãi phạt trễ hạn thanh toán

  Không thu phí và lãi phạt trễ hạn thanh toán

 • Không yêu cầu bảo hiểm khoản vay

  Không yêu cầu bảo hiểm khoản vay

Ưu đãi cho bạn:

Lãi suất hấp dẫn từ 1,08%/tháng theo dư nợ giảm dần.

Kỳ hạn vay linh hoạt từ 12 tháng.

Giải ngân nhanh trong 24 giờ làm việc.

Bằng việc nhấn "Gửi", tôi đồng ý rằng Citibank có thể sử dụng thông tin trên đây để liên hệ với tôi nhằm giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi của Citibank từ nay trở về sau. Tôi cũng đồng ý cho Citibank liên hệ với tôi qua điện thoại trong khoảng thời gian từ 8:00 sáng đến 08:00 tối.