Cảm ơn Quý khách đã quan tâm

Chúng tôi rất tiếc chưa thể xử lý đơn đăng ký do Quý khách chưa thỏa điều kiện với thông tin vừa cung cấp.

Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và lựa chọn Citibank.

Bạn muốn vay tiêu dùng? Hãy cung cấp thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ để hỗ trợ bạn tiếp cận nguồn tài chính nhanh chóng.

* Các thông tin bắt buộc

Nơi ở hiện tại:

*Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng tại Tp. HCM và Hà Nội

Với hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2023, Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển quyền sở hữu hoạt động kinh doanh của khối ngân hàng bán lẻ cho Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) (Mã số doanh nghiệp 0314922220) (“UOB Việt Nam”).
UOB Việt Nam là tổ chức phát hành của tất cả sản phẩm thuộc khối ngân hàng bán lẻ mang nhãn hiệu “Citi” tại Việt Nam, và Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đang cung cấp một số hỗ trợ nhất định trong giai đoạn chuyển tiếp liên quan đến các sản phẩm đó.
Các nhãn hiệu “Citi”, “Citibank”, “Citigroup”, thiết kế Vòng Cung cùng tất cả nhãn hiệu tương tự và những hình thức phái sinh từ chúng được UOB Việt Nam tạm thời sử dụng theo giấy phép từ Tập đoàn Citigroup và các tổ chức có liên quan.


Bằng việc nhấn "Gửi", tôi đồng ý rằng UOB Việt Nam có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của tôi, bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm được thu thập trên đây để liên hệ với tôi nhằm giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi của UOB Việt Nam từ nay trở về sau. Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân tại Thông báo bảo mật. Tôi cũng đồng ý cho UOB Việt Nam liên hệ với tôi qua điện thoại trong khoảng thời gian từ 8:00 sáng đến 08:00 tối.


Tôi/Chúng tôi đã đọc, hiểu, và xác nhận rằng sản phẩm và/hoặc dịch vụ tôi/chúng tôi đang đăng ký được bán và/hoặc cung cấp bởi UOB Việt Nam, trong đó có một số nhãn hiệu nhất định được tạm thời sử dụng theo giấy phép từ Tập đoàn Citigroup và các tổ chức có liên quan.

Tận hưởng cuộc sống bạn mong muốn với nguồn vốn từ Vay tiêu dùng Citi
 • Lãi suất cố định chỉ từ 11.99%/ năm trên dư nợ giảm dần

  Lãi suất cố định chỉ từ 11.99%/ năm trên dư nợ giảm dần
  Lãi suất tối thiểu từ 11.99%/năm và tối đa 23.99%/năm
  Ví dụ với khoản Vay tiêu dùng Citi 200 triệu đồng, kỳ hạn vay 48 tháng, lãi suất 15.99%/năm, khoản thanh toán hàng tháng của Quý khách là 5.667.032 đồng.

 • Kỳ hạn vay linh hoạt từ 24 đến 48 tháng

  Kỳ hạn vay linh hoạt từ 24 đến 48 tháng
  Kỳ hạn vay tối thiếu từ 24 tháng và tối đa 48 tháng

 • Không cần thế chấp tài sản

  Không cần thế chấp tài sản

 • Hạn mức vay tới 14 lần lương và lên đến 900 triệu đồng

  Hạn mức vay tới 14 lần lương và lên đến 900 triệu đồng

 • Không thu phí và lãi phạt trễ hạn thanh toán

  Không thu phí và lãi phạt trễ hạn thanh toán

 • Không yêu cầu bảo hiểm khoản vay

  Không yêu cầu bảo hiểm khoản vay

Với hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2023, Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển quyền sở hữu hoạt động kinh doanh của khối ngân hàng bán lẻ cho Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) (Mã số doanh nghiệp 0314922220) (“UOB Việt Nam”).
UOB Việt Nam là tổ chức phát hành của tất cả sản phẩm thuộc khối ngân hàng bán lẻ mang nhãn hiệu “Citi” tại Việt Nam, và Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đang cung cấp một số hỗ trợ nhất định trong giai đoạn chuyển tiếp liên quan đến các sản phẩm đó.
Các nhãn hiệu “Citi”, “Citibank”, “Citigroup”, thiết kế Vòng Cung cùng tất cả nhãn hiệu tương tự và những hình thức phái sinh từ chúng được UOB Việt Nam tạm thời sử dụng theo giấy phép từ Tập đoàn Citigroup và các tổ chức có liên quan.


Bằng việc nhấn "Gửi", tôi đồng ý rằng UOB Việt Nam có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của tôi, bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm được thu thập trên đây để liên hệ với tôi nhằm giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi của UOB Việt Nam từ nay trở về sau. Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân tại Thông báo bảo mật. Tôi cũng đồng ý cho UOB Việt Nam liên hệ với tôi qua điện thoại trong khoảng thời gian từ 8:00 sáng đến 08:00 tối.


Tôi/Chúng tôi đã đọc, hiểu, và xác nhận rằng sản phẩm và/hoặc dịch vụ tôi/chúng tôi đang đăng ký được bán và/hoặc cung cấp bởi UOB Việt Nam, trong đó có một số nhãn hiệu nhất định được tạm thời sử dụng theo giấy phép từ Tập đoàn Citigroup và các tổ chức có liên quan.

Tận hưởng cuộc sống bạn mong muốn với nguồn vốn từ Vay tiêu dùng Citi
 • Lãi suất cố định chỉ từ 11.99%/ năm trên dư nợ giảm dần

  Lãi suất cố định chỉ từ 11.99%/ năm trên dư nợ giảm dần
  Lãi suất tối thiểu từ 11.99%/năm và tối đa 23.99%/năm
  Ví dụ với khoản Vay tiêu dùng Citi 200 triệu đồng, kỳ hạn vay 48 tháng, lãi suất 15.99%/năm, khoản thanh toán hàng tháng của Quý khách là 5.667.032 đồng.

 • Kỳ hạn vay linh hoạt từ 24 đến 48 tháng

  Kỳ hạn vay linh hoạt từ 24 đến 48 tháng
  Kỳ hạn vay tối thiếu từ 24 tháng và tối đa 48 tháng

 • Không cần thế chấp tài sản

  Không cần thế chấp tài sản

 • Hạn mức vay tới 14 lần lương và lên đến 900 triệu đồng

  Hạn mức vay tới 14 lần lương và lên đến 900 triệu đồng

 • Không thu phí và lãi phạt trễ hạn thanh toán

  Không thu phí và lãi phạt trễ hạn thanh toán

 • Không yêu cầu bảo hiểm khoản vay

  Không yêu cầu bảo hiểm khoản vay