CÁCH TÍNH TRẢ GÓP

Cách Tính Trả Góp

Cách Tính Trả Góp
  • Số tiền vay :

  • Lãi suất :

  • Kỳ hạn:

    24303648

Lưu ý quan trọng

  1. Số tiền phải trả được tạm tính dựa trên lãi suất tại thời điểm tính. Lãi suất áp dụng có thể thay đổi vào thời điểm nộp hồ sơ vay và giải ngân.
  2. Bảng tính chỉ mang tính tham khảo và không tạo thành một chấp thuận về khoản vay của Citibank.