BẢO HIỂM AN SINH BÌNH AN

Bảo hiểm An Sinh Bình An

Quyền lợi bảo vệ cao, Phí đóng ngắn hạn

Bảo hiểm An Sinh Bình An Quyền lợi bảo vệ cao, Phí đóng ngắn hạn

An Sinh Bình An với quyền lợi bảo hiểm rất cao và phí bảo hiểm hợp lý chính là sự lựa chọn tối ưu dành cho bạn.

ĐĂNG KÝ NGAY

Bảo hiểm An Sinh Bình An

Bảo hiểm An Sinh Bình An

An Sinh Bình An với quyền lợi bảo hiểm rất cao và phí bảo hiểm hợp lý chính là sự lựa chọn tối ưu dành cho bạn.

Lợi ích

Quyền lợi bảo hiểm tử vong

Nếu Người được bảo hiểm tử vong khi hợp đồng bảo hiểm này còn hiệu lực và trước ngày hết hạn, AIA sẽ chi trả 500% Số tiền bảo hiểm.

Quyền lợi bảo hiểm khi hợp đồng đáo hạn

Nếu không có rủi ro xảy ra, vào Ngày đáo hạn của hợp đồng bảo hiểm, AIA sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm.

Khoản thu nhập định kỳ

Tùy theo nhu cầu của mình, khách hàng có thể lựa chọn một trong hai lựa chọn: An Sinh Bình An (không có khoản thu nhập định kỳ) và An Sinh Bình An Đặc Biệt (có khoản thu nhập định kỳ). Với An Sinh Bình An Đặc Biệt, khi hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực và Người được bảo hiểm còn sống, AIA sẽ chi trả khoản tiền mặt bằng 5% Số tiền bảo hiểm vào Ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ ba (3), thứ sáu (6), thứ chín (9) và thứ mười hai (12).

Tạm ứng từ giá trị hợp đồng

Nếu hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực và có Giá trị hoàn lại1, Bên mua bảo hiểm có thể tạm ứng một khoản không quá 80% Giá trị hoàn lại. Khoản tạm ứng này sẽ giúp khách hàng đáp ứng những nhu cầu đột xuất và chủ động hơn cho các khoản chi tiêu cần thiết của gia đình.

(1) Giá trị hoàn lại: là giá trị còn lại của Giá trị hợp đồng sau khi khấu trừ các khoản tạm ứng, khoản giảm thu nhập đầu tư, các khoản phí quá hạn và các khoản nợ khác. Giá trị hợp đồng (nếu có): là tổng số tiền mà Bên mua bảo hiểm sẽ được hoàn trả, trước khi bị khấu trừ, khi có yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.

Điều kiện tham gia
  • Tuổi của Bên mua bảo hiểm: Từ 18 tuổi trở lên.
  • Tuổi của Người được bảo hiểm: Từ 30 ngày tuổi đến 60 tuổi.
  • Thời hạn hợp đồng: 15 năm.
  • Thời hạn đóng phí: 9 năm.
  • Phương thức đóng phí: Hàng năm, nửa năm, hàng quí hay hàng tháng.

Để đăng ký hôm nay:

  • Gọi CitiPhone số (84 8) 3521 1111 (84 8) 3521 1111.
  • Đến chi nhánh của Citibank tại 115 Nguyễn Huệ, TP.HCM hoặc 17 Ngô Quyền, Hà Nội.

Các Điều khoản và Điều kiện của Bảo Hiểm An Sinh Bình An

Các Điều khoản và Điều kiện của Bảo Hiểm An Sinh Bình An Đặc Biệt

  • Bảo vệ môi trường khi sử dụng Bảng Sao Kê Trực Tuyến Citibank.

Lưu ý quan trọng

1. Các sản phẩm bảo hiểm không phải là sản phẩm tiền gửi của ngân hàng, không phải là nghĩa vụ hoặc không được đảm bảo bởi Ngân hàng Citibank, N.A., – Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là “Citibank, N.A., Việt Nam”) hay bất kì chi nhánh, công ty, tổ chức nào của ngân hàng. Khách hàng hoàn toàn có quyền tự nguyện lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình.

2. Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) (sau đây gọi là “AIA”) là bên thẩm định bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm này và chịu trách nhiệm duy nhất đối với đơn đăng ký hợp đồng bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm phát hành bởi AIA. Những hợp đồng này có khả năng rủi ro trong việc AIA mất khả năng thanh toán bất kỳ khoản đến hạn nào trong bản hợp đồng bảo hiểm.

3. Nội dung của tờ rơi quảng cáo và thông tin của tờ rơi chỉ mang tính tham khảo Quý khách hàng cần đọc kỹ đầy đủ các chi tiết của quyền lợi bảo hiểm, các hạn chế và các điều khoản loại trừ được nêu rõ trong bản Điều khoản và Điều kiện của sản phẩm bảo hiểm. Bản Ðiều khoản và Điều kiện này được đính kèm theo hợp đồng bảo hiểm, và cũng được cập nhật trên trang web www.citibank.com.vn.

4. Trong một số trường hợp các quyền lợi được đề cập có thể không được chi trả. Các điều khoản loại trừ này được nêu rất rõ trong bản Ðiều khoản và Điều kiện. Quý khách hàng cần đọc rõ bản hợp đồng để biết thêm chi tiết cho các điều khoản loại trừ này.

5. Việc trình bày Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm (nếu có) không phải là bản thực tế và chỉ mang tính chất minh họa. Lãi suất tích lũy, lợi tức hàng năm và lợi tức đến hạn (nếu có) phụ thuộc vào các yếu tố khác trên thị trường. Các dữ liệu trong quá khứ không nhất thiết được xem như yếu tố thanm khảo cho kết quả trong tương lai.

6. Việc mua bảo hiểm nhân thọ là một cam kết dài hạn. Việc chấm dứt sớm đơn bảo hiểm có thể dẫn đến việc chi trả các chi phí cao và giá trị hoàn lại có thể ít hơn so với tổng phí bảo hiểm đã được thanh toán

7. Tùy thuộc vào quy định trong bản Điều khoản và Điều kiện của sản phẩm bảo hiểm, nếu Quý khách cảm thấy không hài lòng với hợp đồng bảo hiểm của mình, Quý khách có quyền từ chối tham gia bảo hiểm trong vòng 21 ( hai mươi mốt) ngày kể từ ngày AIA chấp thuận bảo hiểm được ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm và quý khách đã nhận được bộ Hợp đồng bảo hiểm. AIA sẽ hoàn lại số phí bảo hiểm mà Quý khách đã đóng, không có lãi, sau khi trừ đi các chi phí kiểm tra sức khỏe và chi phí liên quan đến việc thẩm định và phát hành hợp đồng bảo hiểm, nếu có.

8. Quý khách nên đánh giá lại tình trạng tài chính của mình ít nhất mỗi năm một lần. Điều này nhằm giúp Quý khách kiểm soát tốt các kế hoạch tài chính hiện tại và đồng thời nhận biết những nhu cầu tài chính mới phát sinh.

9. Citibank, N.A., Việt Nam không chịu bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với các sản phẩm và dịch vụ do AIA cung cấp. AIA là bên thẩm định bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm này và chịu trách nhiệm duy nhất đối với những vấn đề liên quan đến bảo hiểm và bồi thuờng.

10. Để biết thêm thông tin chi tiết, giải đáp các thắc mắc liên quan đến sản phẩm, hợp đồng bảo hiểm và các yêu cầu về hủy hợp đồng bảo hiểm, vui lòng liên lạc nhân viên tư vấn tài chính Ngân hàng hoặc liên hệ:
CitiPhone: (84 8) 3521 1111
www.citibank.com.vn
- Chi nhánh Citibank tại
• Hà Nội: 17 Ngô Quyền Hà Nội
• Tp. Hồ Chí Minh: 115 Nguyễn Huệ, Quận 1