Bảo hiểm An Phúc Thành Tài Ưu Việt

An Phúc Thành Tài Ưu Việt

Giải pháp vẹn toàn cho tương lai học vấn vững chắc

An Phúc Thành Tài Ưu Việt - lựa chọn mua bảo hiểm nhân thọ tốt nhất cho con bạn

Mong ước lớn nhất của các bậc cha mẹ là con mình đỗ đạt và thành tài. Nhưng liệu chúng ta đã chuẩn bị chu đáo để đảm bảo nguồn tài chính vững chắc cho tương lai học vấn của con cho dù có bất kỳ rủi ro nào xảy ra đi chăng nữa?

Hãy mua bảo hiểm nhân thọ An Phúc Thành Tài Ưu Việt cho con ngay hôm nay để đảm bảo nguồn tài chính để thực hiện mong ước lớn nhất của mình.

Đặt hẹn tư vấn

Lợi ích

A. An toàn tài chính cho cả gia đình

An Phúc Thành Tài Ưu Việt mang lại sự bảo vệ tài chính vững chắc cho cả cha và mẹ (là Người được bảo hiểm và Bên mua bảo hiểm) trong suốt thời gian tham gia bảo hiểm.

1. Quyền lợi của Người được bảo hiểm (NĐBH)

Trường hợp rủi ro Quyền lợi bảo hiểm nhận một lần Hỗ trợ tài chính hàng năm1
NĐBH tử vong do tai nạn2 200% Số tiền bảo hiểm (STBH)* 10% STBH
NĐBH tử vong không do tai nạn 100% STBH* 10% STBH
NĐBH bị Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn 100% STBH 10% STBH
NĐBH mắc bệnh Ung thư3 25% STBH  

*Quyền lợi bảo hiểm sẽ tăng thêm 10% nếu NĐBH tử vong là người không hút thuốc lá.

2. Quyền lợi của Bên mua bảo hiểm (BMBH)4

Nếu BMBH không may bị tử vong hoặc Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn trước 65 tuổi, Công ty sẽ chi trả quyền lợi hỗ trợ tài chính hàng năm là 10% STBH và miễn nộp Phí bảo hiểm của sản phẩm này cho đến hết thời hạn đóng phí.

Với sự bảo vệ an toàn tài chính trọn vẹn này, các bậc cha mẹ có thể hoàn toàn yên tâm là đứa con thân yêu của mình sẽ vẫn tiếp tục được nâng bước tới trường cho dù có bất cứ rủi ro nào xảy ra đi chăng nữa.

Ngoài ra, khi nghĩa vụ tài chính của bạn tăng thêm, An Phúc Thành Tài Ưu Việt còn cho phép bạn tham gia thêm sản phẩm bổ sung bảo hiểm tử kỳ, với STBH lên đến 25% STBH của An Phúc Thành Tài Ưu Việt tại thời điểm kết hôn hoặc có con, mà không cần bổ sung thông tin sức khỏe và tài chính5

1Quyền lợi này được chi trả hàng năm vào mỗi Ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau ngày sự kiện rủi ro xảy ra cho đến hết thời hạn đóng phí.

2Quyền lợi này được chi trả trong các trường hợp NĐBH tử vong do tai nạn trước 65 tuổi.

3Quyền lợi này được chi trả trong các trường hợp NĐBH mắc bệnh Ung thư trước 65 tuổi.

4Quyền lợi này được chi trả trong trường hợp BMBH không đồng thời là NĐBH.

5Quyền lợi này được áp dụng từ năm hợp đồng thứ 3 trở đi và trước khi NĐBH đạt 55 tuổi. Quyền lợi này phải được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết hôn, sinh con hoặc xin con nuôi.

B. Đảm bảo tương lai học vấn cho con

Khi kết thúc thời hạn đóng phí, Quyền lợi học vấn của An Phúc Thành Tài Ưu Việt sẽ giúp con bạn có nguồn tài chính để tiếp tục con đường học vấn hoặc khởi nghiệp, theo đúng mong ước và hoạch định của bạn.

Đồng thời, An Phúc Thành Tài Ưu Việt có thể là một công cụ hữu hiệu giúp bạn dễ dàng chứng minh tài chính khi bạn làm thủ tục cho con du học.

Bạn có thể lựa chọn nhận Quyền lợi học vấn định kỳ trong 4 năm để trang trải chi phí trong những năm đại học cho con, hoặc nhận Quyền lợi học vấn một lần khi hợp đồng đáo hạn. Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, bạn có thể linh hoạt thực hiện tối đa một lần yêu cầu chuyển đổi lựa chọn nhận Quyền lợi học vấn để linh hoạt điều chỉnh phù hợp với kế hoạch của gia đình.

Điều kiện chuyển đổi: (i) Yêu cầu chuyển đổi được gửi đến Công ty trễ nhất là 1 năm trước ngày kết thúc thời hạn đóng phí; và (ii) NĐBH không lớn hơn 70 tuổi vào thời điểm kết thúc thời hạn hợp đồng sau khi đã chuyển đổi lựa chọn nhận Quyền lợi học vấn đối với trường hợp chuyển đổi sang lựa chọn quyền lợi học vấn định kỳ.

Nhận Quyền lợi học vấn định kỳ trong 4 năm cuối của hợp đồng:

Thời điểm nhận Quyền lợi học vấn Quyền lợi học vấn
% STBH % Lãi chia tích lũy % Lãi chia cuối hợp đồng
Ngày kỷ niệm hợp đồng 04 năm trước Ngày đáo hạn 30% 20%  
Ngày kỷ niệm hợp đồng 03 năm trước Ngày đáo hạn 30% 20%  
Ngày kỷ niệm hợp đồng 02 năm trước Ngày đáo hạn 30% 20%  
Ngày kỷ niệm hợp đồng 01 năm trước Ngày đáo hạn 30% 20%  
Ngày đáo hạn 30% 20% 100%
Tổng Quyền lợi học vấn 150% 100% 100%

Nhận Quyền lợi học vấn một lần ngay khi hợp đồng đáo hạn:

Thời điểm nhận Quyền lợi học vấn Quyền lợi học vấn
% STBH % Lãi chia tích lũy % Lãi chia cuối hợp đồng
Ngày đáo hạn 150% 100% 100%

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Người nhận Quyền lợi học vấn: Có thể là con ruột, con nuôi của Người được bảo hiểm, hoặc người khác được Bên mua bảo hiểm chỉ định.

Người được bảo hiểm: Là cá nhân hiện đang sinh sống tại Việt Nam tại thời điểm nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và được Công ty chấp thuận bảo hiểm. Người được bảo hiểm có thể là cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi của Người nhận Quyền lợi học vấn.

Bên mua bảo hiểm: Là tổ chức hoặc cá nhân từ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Bên mua bảo hiểm có thể là vợ hoặc chồng của Người được bảo hiểm.

số tiền bảo hiểm: Là số tiền mà Bên mua bảo hiểm chọn để được bảo hiểm và là căn cứ để chi trả các quyền lợi bảo hiểm.

Lãi chia tích lũy: Là khoản lãi được tính và tích lũy hàng năm khi hợp đồng còn hiệu lực và trong thời gian đóng phí. Khoản lãi này không đảm bảo và phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

Lãi chia cuối hợp đồng: Là khoản lãi được tính một lần vào ngày đáo hạn hợp đồng hoặc ngày chấm dứt hiệu lực hợp đồng do Người được bảo hiểm bị Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc tử vong. Khoản lãi này không đảm bảo và phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

Ngày có hiệu lực của hợp đồng: Là ngày Bên mua bảo hiểm hoàn tất Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và đóng đủ khoản Phí bảo hiểm đầu tiên với điều kiện Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm phải còn sống vào thời điểm Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được Công ty chấp thuận.

Ngày đáo hạn: Là ngày kết thúc thời hạn của hợp đồng bảo hiểm.

Điều kiện tham gia
  • Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: 18 - 55 tuổi
  • Tuổi tối đa kết thúc hợp đồng: 70 tuổi
  • Thời hạn hợp đồng: 6 đến 26 năm tùy giải pháp lựa chọn
  • Thời hạn đóng phí: kết thúc trước thời hạn hợp đồng 4 năm hoặc bằng thời hạn hợp đồng tùy giải pháp lựa chọn
  • Phí bảo hiểm: tối thiểu 5 triệu đồng/năm
  • Định kỳ đóng phí: Năm, Nửa năm, Quý và Tháng
  • Số tiền bảo hiểm tối thiểu: 50 triệu VND
  • Bảo vệ môi trường khi sử dụng Bảng Sao Kê Trực Tuyến Citibank.

Lưu ý quan trọng

1. Các sản phẩm bảo hiểm không phải là sản phẩm tiền gửi của ngân hàng, không phải là nghĩa vụ hoặc không được đảm bảo bởi Ngân hàng Citibank, N.A., – Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là “Citibank, N.A., Việt Nam”) hay bất kì chi nhánh, công ty, tổ chức nào của ngân hàng. Khách hàng hoàn toàn có quyền tự nguyện lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình.

2. Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) (sau đây gọi là “AIA”) là bên thẩm định bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm này và chịu trách nhiệm duy nhất đối với đơn đăng ký tham gia hợp đồng bảo hiểm, phát hành đơn bảo hiểm cũng như có toàn quyền quyết định đối với tất cả các yêu cầu bồi thường liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.

3. Chính phủ không bảo hiểm trực tiếp cho sản phẩm bảo hiểm. Tất cả các công ty bảo hiểm buộc phải tuân theo quy định và giám sát của Bộ tài chính Việt Nam về trích lập quỹ dự phòng cho các nghĩa vụ bảo hiểm đã cam kết với khách hàng. (Theo Điều 9 Nghị định số 46/2007/NĐCP về Qui định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiềm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm)

4. Nội dung của tờ rơi quảng cáo và thông tin của tờ rơi chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng cần đọc kỹ đầy đủ các chi tiết của quyền lợi bảo hiểm, các hạn chế và các điều khoản loại trừ được nêu rõ trong bản Điều khoản và Điều kiện của sản phẩm bảo hiểm. Bản Ðiều khoản và Điều kiện này được đính kèm theo hợp đồng bảo hiểm, và cũng được cập nhật trên trang web www.citibank.com.vn.

5. Trong một số trường hợp các quyền lợi được đề cập có thể không được chi trả. Các điều khoản loại trừ này được nêu rất rõ trong bản Ðiều khoản và Điều kiện. Quý khách hàng cần đọc rõ bản hợp đồng để biết thêm chi tiết cho các điều khoản loại trừ này.

6. Việc trình bày Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm (nếu có) không phải là bản thực tế và chi mang tính chất minh họa. Lãi suất tích lũy, lợi tức hàng năm và lợi tức đến hạn (nếu có) phụ thuộc và các yếu tố khác trên thị trường. Các dữ liệu trong quá khứ không nhất thiết được xem như yếu tố tham khảo cho kết quả trong tương lai.

7. Việc mua bảo hiểm nhân thọ là một cam kết dài hạn. Việc chấm dứt sớm đơn bảo hiểm có thể dẫn đến việc chi trả các chi phí cao và giá trị hoàn lại có thể ít hơn so với tổng phí bảo hiểm đã được thanh toán

8. Để hỗ trợ quy trình đóng phí bảo hiểm, Citibank cung cấp dịch vụ thu phí bảo hiểm tự động giúp Quý khách thông qua tài khoản hoặc thẻ Citibank theo định kỳ đóng phí và số phí bảo hiểm Quý khách yêu cầu.

9. Tùy thuộc vào quy định trong bản Điều khoản và Điều kiện của từng sản phẩm bảo hiểm, nếu Quý khách cảm thấy không hài lòng với hợp đồng bảo hiểm của mình, Quý khách có quyền từ chối tham gia bảo hiểm trong khoảng thời gian cân nhắc 21 ( hai mươi mốt) ngày kể từ ngày AIA chấp thuận bảo hiểm được ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm và quý khách đã nhận được bộ Hợp đồng bảo hiểm. AIA sẽ hoàn lại số phí bảo hiểm mà Quý khách đã đóng, không có lãi, sau khi trừ đi các chi phí kiểm tra sức khỏe và chi phí liên quan đến việc thẩm định và phát hành hợp đồng bảo hiểm, nếu có. Nếu Quý khách hủy hợp đồng bảo hiểm sau khoảng thời gian cân nhắc 21 ngày kể trên, Quý khách có thể bị mất toàn bộ phí bảo hiểm đã đóng và chỉ nhận được giá trị tài khoản hoặc giá trị hoàn lại của hợp đồng, tùy theo từng trường hợp.

10. Quý khách nên đánh giá lại tình trạng tài chính của mình ít nhất mỗi năm một lần. Điều này nhằm giúp Quý khách xem xét và kiểm soát tốt các kế hoạch tài chính hiện tại và đồng thời nhận biết những nhu cầu tài chính mới phát sinh.

11. Citibank, N.A., Việt Nam không chịu bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với các sản phẩm và dịch vụ do AIA cung cấp. AIA là bên thẩm định bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm này và chịu trách nhiệm duy nhất đối với những vấn đề liên quan đến bảo hiểm và bồi thuờng.

12. Citibank và các nhân viên của Citibank không có nhiệm vụ đưa ra các tư vấn thuế. Các khoản thuế nếu có hoàn toàn tùy thuộc vào quy định của luật pháp Việt Nam theo từng thời kỳ.

13. Để biết thêm thông tin chi tiết, giải đáp các thắc mắc liên quan đến sản phẩm, hợp đồng bảo hiểm, bồi thường và các yêu cầu về hủy hợp đồng bảo hiểm, vui lòng liên lạc nhân viên tư vấn tài chính Ngân hàng hoặc liên hệ:

www.citibank.com.vn/lienhe

Chi nhánh Citibank tại:

  • Hà Nội: Số 40 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa
  • TP. Hồ Chí Minh: 115 Nguyễn Huệ, Quận 1