BẢO HIỂM GIAO DỊCH GIAN LẬN THẺ

Bảo vệ Chủ thẻ Citibank

Đảm bảo an toàn khi rút tiền và khi giao dịch trên thẻ

Bảo vệ Chủ thẻ Citibank Đảm bảo an toàn khi rút tiền và khi giao dịch trên thẻ

Bảo Hiểm Giao Dịch Gian Lận Thẻ

Bảo hiểm Giao Dịch Gian Lận Thẻ, dành cho chủ thẻ tín dụng, là lựa chọn cần thiết để bảo vệ bạn trước những khoản thanh toán gian lận từ việc sử dụng thẻ.

ĐĂNG KÝ NGAY

Bảo hiểm Giao Dịch Gian Lận Thẻ

BẢO HIỂM GIAO DỊCH GIAN LẬN THẺ

Bảo Hiểm Giao Dịch Gian Lận Thẻ

Bảo hiểm Giao Dịch Gian Lận Thẻ, dành cho chủ thẻ tín dụng, là lựa chọn cần thiết để bảo vệ bạn trước những khoản thanh toán gian lận từ việc sử dụng thẻ.

Lợi ích của Bảo Hiểm Giao Dịch Gian Lận Thẻ
 • Bảo vệ bạn khỏi những giao dịch gian lận trên thẻ do thẻ bị mất cắp hoặc thất lạc.
 • Trường hợp thẻ không bị thất lạc hoặc mất cắp, các giao dịch được bảo vệ bao gồm rút tiền mặt từ máy ATM, giao dịch tại các điểm chấp nhận thẻ và giao dịch qua mạng.
 • Hạn mức bồi thường cao, dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng, và giải quyết bồi thường minh bạch.
Phạm vi bảo hiểm
 • Thẻ bị thất lạc, mất cắ p: bồi thường các khoản giao dịch trái phép mà bạn chịu trách nhiệm, tối đa 12 tiếng trước và sau lần báo cáo đầu tiên của bạn với Citibank.
 • Thẻ KHÔNG bị thất lạc, mất cắp nhưng có các khoản giao dịch trái phép thông qua việc rút tiền từ máy ATM, mua hàng hoá hoặc dịch vụ tại cửa hàng hay mua hàng trực tuyến bằng thông tin của thẻ của bạ n: bồi thường các giao dịch trái phép nói trên tối đa trong vòng 02 tháng (60 ngày) trước lần báo cáo đầu tiên của bạn với Citibank, hoặc Citibank thông báo cho bạn về những giao dịch gian lận (tuỳ sự việc nào đến trước).
Phạm vi bảo hiểm Gói Bạc Gói Vàng
Bảo hiểm Giao Dịch Gian Lận Thẻ
 • 15.000.000 VND / vụ
 • 30.000.000 VND / năm
 • 25.000.000 VND / vụ
 • 50.000.000 VND / năm
Giảm trừ 15% áp dụng cho mỗi vụ
Bảo hiểm Cướp Tiền Rút Từ ATM + Bảo hiểm Giao Dịch Gian Lận Thẻ

Bảo hiểm Cướp Tiền Rút Từ ATM

 • 15.000.000 VND / vụ
 • 30.000.000 VND / năm

Bảo hiểm chi phí y tế do bị tấn công (tối đa): 4.500.000 VND / vụ

Bảo hiểm Giao Dịch Gian Lận Thẻ

 • 15.000.000 VND / vụ
 • 30.000.000 VND / năm

Giảm trừ 15% áp dụng cho mỗi vụ

Bảo hiểm Cướp Tiền Rút Từ ATM

 • 25.000.000 VND / vụ
 • 50.000.000 VND / năm

Bảo hiểm chi phí y tế do bị tấn công (tối đa): 7.500.000 VND / vụ

Bảo hiểm Giao Dịch Gian Lận Thẻ

 • 25.000.000 VND / vụ
 • 50.000.000 VND / năm

Giảm trừ 15% áp dụng cho mỗi vụ

Hồ Sơ Bồi Thường

Nếu Thẻ bị thất lạc hoặc mất cắp

Các giấy tờ bắt buộc bao gồm:

 • Đơn yêu cầu bồi thường kê khai chi tiết.
 • Xác nhận của ngân hàng phát hành thẻ về ngày giờ nhận được thông báo mất thẻ và yêu cầu khoá thẻ.
 • Bản sao kê có liệt kê các giao dịch gian lận (bản sao).
 • Biên bản công an (bản gốc).

Tùy vào từng yêu cầu bồi thường, các chứng từ sau có thể được yêu cầu thêm:

 • Chứng từ giao dịch của Ngân Hàng Thanh Toán.
 • Chứng từ chứng minh Ngân Hàng Thanh Toán từ chối khiếu nại của Chủ thẻ.

Mẫu đơn yêu cầu bồi thường và các chứng từ kèm theo phải được chuyển về cho AIG Việt Nam trong vòng 30 ngày kể từ ngày yêu cầu bồi thường đầu tiên.

Nếu Thẻ KHÔNG bị thất lạc hoặc mất cắp

 • Đơn yêu cầu bồi thường kê khai chi tiết.
 • Báo cáo bằng văn bản về thời gian Chủ thẻ thông báo cho Citibank về thẻ bị phát sinh chi phí gian lận (bản gốc).
 • Ghi âm của Chủ thẻ thông báo cho Citibank, hoặc Citibank thông báo cho chủ thẻ về (các) giao dịch gian lận (bản sao, nếu yêu cầu).
 • Bản sao kê có liệt kê các giao dịch gian lận (bản sao).

Tùy vào từng yêu cầu bồi thường, các chứng từ sau có thể được yêu cầu thêm:

 • Chứng từ giao dịch của Ngân Hàng Thanh Toán.
 • Chứng từ chứng minh Ngân Hàng Thanh Toán từ chối khiếu nại của Chủ thẻ.

Mẫu đơn yêu cầu bồi thường và các chứng từ kèm theo phải được chuyển về cho AIG Việt Nam trong vòng 30 ngày kể từ ngày yêu cầu bồi thường đầu tiên.

Phí Bảo Hiểm
Phí Bảo hiểm Cướp Tiền Rút Từ ATM Bảo Hiểm Giao Dịch Gian Lận Thẻ Bảo hiểm Cướp Tiền Rút Từ ATM & Bảo Hiểm Giao Dịch Gian Lận Thẻ
Phí bảo hiểm 280.000 VND 280.000 VND 450.000 VND
Thuế GTGT 28.000 VND 28.000 VND 45.000 VND
Tổng phí 308.000 VND 308.000 VND 495.000 VND

Để đăng ký hôm nay:

 • Gọi CitiPhone số (84 8) 3521 1111 (84 8) 3521 1111.
 • Đến chi nhánh của Citibank tại 115 Nguyễn Huệ, TP.HCM hoặc 17 Ngô Quyền, Hà Nội.

Các Điều khoản và Điều kiện.

 • Du lịch không vướng bận.
 • Bảo hiểm Xe Hơi Lăn bánh an toàn trên mọi nẻo đường với người bạn bốn bánh.

Lưu ý quan trọng

Bảo hiểm Giao Dịch Gian Lận Thẻ là sản phẩm của Công ty TNHH Bảo hiểm AIG Việt Nam (AIG). Các sản phẩm bảo hiểm không phải là sản phẩm tiền gửi của ngân hàng, không phải là nghĩa vụ hoặc không được bảo lãnh bởi Citibank N.A., Việt Nam hay bất kỳ chi nhánh, công ty, tổ chức nào của ngân hàng.

AIG thẩm định các sản phẩm bảo hiểm nói trên và do đó chịu trách nhiệm đối với những vấn đề liên quan đến bảo hiểm và bồi thường của các sản phẩm này. Thông tin của tờ rơi chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng xem thêm tài liệu giới thiệu sản phẩm, bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm, các quy tắc, điều khoản hợp đồng để biết thêm chi tiết.

Bảo hiểm bởi

AIG

Công ty TNHH Bảo hiểm AIG Việt Nam

Phân phối bởi

Citibank