BẢO HIỂM CREDIT SHIELD

Bảo vệ Chủ thẻ Citibank

Vừa mua sắm, vừa được bảo vệ

Bảo vệ Chủ thẻ Citibank Vừa mua sắm, vừa được bảo vệ

Chương trình bảo vệ toàn diện cho chủ thẻ tín dụng Citibank và gia đình.

Bảo Hiểm Credit Shield

Bảo hiểm CreditShield bảo vệ bản thân và gia đình khỏi các gánh nặng tài chính từ dư nợ thẻ tín dụng, trong các trường hợp không lường trước khi bản thân bạn - chủ thẻ - không còn khả năng thanh toán. Nếu bạn không còn khả năng lao động và nguồn thu nhập bị ảnh hưởng, bạn sẽ yên tâm hơn khi biết rằng bạn được hỗ trợ thanh toán dư nợ thẻ tín dụng (toàn bộ hoặc tối thiểu).

ĐĂNG KÝ NGAY

Bảo Hiểm Credit Shield

BẢO HIỂM CREDIT SHIELD

Chương trình bảo vệ toàn diện cho chủ thẻ tín dụng Citibank và gia đình.

Bảo Hiểm Tài Sản Mua Sắm

Bảo hiểm Credit Shield bảo vệ bản thân và gia đình khỏi các gánh nặng tài chính từ dư nợ thẻ tín dụng trong các trường hợp không lường trước khi bản thân bạn - chủ thẻ - không còn khả năng thanh toán.

Lợi Ích

Bảo hiểm Credit Shield bảo vệ bản thân và gia đình khỏi các gánh nặng tài chính từ dư nợ thẻ tín dụng trong các trường hợp không lường trước khi bản thân bạn - chủ thẻ - không còn khả năng thanh toán.

 • Không yêu cầu khám sức khỏe, thủ tục đăng ký đơn giản dễ dàng.
 • Đảm bảo khoản Thanh toán tối thiểu trong trường hợp thương tật tạm thời hoặc được xóa toàn bộ dư nợ trong trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc Tử vong.
 • Phí bảo hiểm được tính thẳng vào thẻ tín dụng. Trong trường hợp không có dư nợ tín dụng trong tháng thì sẽ không phải trả phí.
 • Chỉ với 4.200 đồng phí hàng tháng cho mỗi 1.000.000 đồng dư nợ tín dụng.
Điều kiện tham gia

Các yêu cầu tối thiểu bao gồm:

 • Là người đang cư trú tại Việt Nam; và.
 • Tuổi từ đủ 18 đến 60; và.
 • Là Chủ thẻ tín dụng Citibank; và.
 • Đã đăng ký tham gia Bảo hiểm CreditShield và đồng ý thanh toán phí bảo hiểm.
Phạm vi bảo hiểm
 • Chết hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: được thanh toán toàn bộ dư nợ tại thời điểm xảy ra sau khi đã trừ đi dư nợ tín dụng phát sinh do thẻ bị lợi dụng (nếu có).
 • Thương tật toàn bộ tạm thời do tai nạn hoặc đau ốm: được nhận khoản Hỗ Trợ Hàng Tháng bằng 5% dư nợ tối đa 6 tháng, với điều kiện Thương tật toàn bộ tạm thời phải trên 30 ngày.
Những loại trừ bảo hiểm chính

Bảo hiểm CreditShield không bảo vệ cho những trường hợp Thương tật toàn bộ tạm thời, Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn và/hoặc Chết xảy ra do hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của một trong các nguyên nhân sau:

 • Bệnh bẩm sinh hoặc các bệnh lý và các vấn đề y tế, sức khỏe đã tồn tại trước đó; hoặc.
 • Tự tử trong vòng 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ Ngày hiệu lực của Hợp đồng Bảo hiểm; hoặc.
 • Tự gây thương tích cho Người được Bảo hiểm cho dù đang ở bất kỳ trạng thái tinh thần nào: bình thường hoặc mất trí; hoặc.
 • Nhiễm HIV; bị AIDS; hoặc những bệnh liên quan đến AIDS; hoặc; sử dụng trái phép các chất kích thích hoặc gây nghiện trái phép; hoặc.
 • Hành vi vi phạm pháp luật của Bên mua Bảo hiểm/Người được Bảo hiểm/Người thụ hưởng; hoặc.
 • Tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với tư cách là hành khách trên các chuyến bay dân sự; hoặc.
 • Chiến tranh, vũ khí hạt nhân.

Để đăng ký hôm nay:

 • Gọi CitiPhone số (84 8) 3521 1111 (84 8) 3521 1111.
 • Đến chi nhánh của Citibank tại 115 Nguyễn Huệ, TP.HCM hoặc 17 Ngô Quyền, Hà Nội.

Các Điều khoản và Điều kiện.

 • Du lịch không vướng bận.
 • Bảo hiểm Tài Sản Mua Sắm Bảo vệ Chủ Thẻ Citibank.

Lưu ý quan trọng

Bảo Hiểm Credit Shield là sản phẩm của ACE Non-Life và ACE Life. Các sản phẩm bảo hiểm không phải là sản phẩm tiền gửi của ngân hàng, không phải là nghĩa vụ hoặc không được đảm bảo bởi Citibank N.A., Việt Nam hay bất kỳ chi nhánh, công ty, tổ chức nào của ngân hàng.

Citibank N.A., Việt Nam không chịu bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với các sản phẩm và dịch vụ do ACE Non-Life và ACE Life cung cấp. ACE Non-Life và ACE Life là bên thẩm định bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm này và chịu trách nhiệm duy nhất đối với những vấn đề liên quan đến bảo hiểm và bồi thường. Thông tin của tờ rơi chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng xem thêm tài liệu giới thiệu sản phẩm, Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm, Quy tắc, Điều khoản hợp đồng để biết thêm chi tiết.

Bảo hiểm bởi

Ace lifeAce insurance

Phân phối bởi

Citibank