BẢO HIỂM AN TÂM TỊNH DƯỠNG

Bảo Hiểm An Tâm Tịnh Dưỡng

An tâm điều trị và tịnh dưỡng.

Bảo Hiểm An Tâm Tịnh Dưỡng An tâm điều trị và tịnh dưỡng.

An Tâm Tịnh Dưỡng mang lại cho bạn và gia đình sự bảo vệ tài chính vững chắc trước những rủi ro về bệnh hiểm nghèo.

ĐĂNG KÝ NGAY

Bảo hiểm Phú - An Lộc

BẢO HIỂM PHÚ - AN LỘC

Giải pháp tài chính cho bạn và gia đình trước các rủi ro bệnh hiểm nghèo.

Phú – An Lộc là giải pháp bảo hiểm nhân thọ ưu việt đầu tiên trên thị trường mang đến cho bạn sự bảo vệ nhiều lần trước nguy cơ mắc 37 bệnh hiểm nghèo trong suốt cuộc đời, đồng thời tích lũy nguồn tài chính giúp bạn thực hiện những mục tiêu lớn trong những năm tháng tuổi vàng hưu trí.

Lợi ích

- Quyền lợi bảo hiểm đối với bệnh hiểm nghèo

Nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán là mắc phải một bệnh hiểm nghèo trong số bảy nhóm bệnh hiểm nghèo1 sẽ được chi trả 100% Số tiền bảo hiểm2.

Trong suốt thời gian tham gia bảo hiểm, khách hàng có thể được thanh toán tới 3 yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đối với bệnh hiểm nghèo thuộc 3 nhóm khác nhau.

- Quyền lợi miễn thu phí

Sau khi được chấp thuận thanh toán quyền lợi Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo đầu tiên, khách hàng sẽ được miễn toàn bộ phí bảo hiểm của sản phẩm chính này và hợp đồng bảo hiểm sẽ tự động được tái tục cho đến Ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau ngày sinh nhật lần thứ 64 của Người được bảo hiểm.

- Quyền lợi bảo hiểm tử vong

Trong trường hợp rủi ro xấu nhất xảy ra, Người được bảo hiểm sẽ được chi trả 10% Số tiền bảo hiểm để giảm đi phần nào gánh nặng về tài chính cho những người thân còn lại. Quyền lợi này sẽ được chi trả ngay cả khi khách hàng đã được thanh toán 2 yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo3.

- Tăng cường bảo vệ

Khách hàng có thể tham gia thêm các sản phẩm bổ sung, ngoại trừ sản phẩm Bệnh hiểm nghèo để tăng cường bảo vệ cho bản thân và gia đình.

(1) Vui lòng tham khảo Danh mục nhóm bệnh hiểm nghèo trên website www.citibank.com.vn hoặc trong Quy tắc, điều khoản bảo hiểm của sản phẩm An Tâm Tịnh Dưỡng.
(2) Với điều kiện Người được bảo hiểm vẫn tiếp tục sống ít nhất là 30 ngày từ khi được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo; các dấu hiệu hay triệu chứng của Bệnh hiểm nghèo đầu tiên bắt đầu sau 90 ngày kể từ ngày Công ty chấp thuận hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hoặc kể từ ngày Công ty chấp thuận khôi phục hiệu lực sau cùng của hợp đồng này, lấy ngày nào đến sau. Đồng thời ngay khi quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo đầu tiên được thanh toán, tất cả các sản phẩm bổ sung sẽ chấm dứt hiệu lực.
(3) Điều kiện: Thời gian chẩn đoán về 2 bệnh hiểm nghèo được thanh toán phải cách nhau trên 12 tháng. Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực sau khi Công ty thanh toán 3 lần quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo hoặc sau khi thanh toán quyền lợi bảo hiểm tử vong.

Điều kiện tham gia
 • Tuổi của Bên mua bảo hiểm: Từ 18 tuổi trở lên.
 • Tuổi của Người được bảo hiểm:
  + Khi bắt đầu tham gia bảo hiểm: Từ 30 ngày tuổi đến 60 tuổi
  + Khi kết thúc hợp đồng: 64 tuổi
 • Phương thức đóng phí: Hàng năm, nửa năm, hàng quí hoặc hàng tháng.

Để đăng ký hôm nay:

 • Gọi CitiPhone số (84 28) 3521 1111 (84 28) 3521 1111.
 • Đến chi nhánh của Citibank tại 115 Nguyễn Huệ, TP.HCM hoặc Số 40 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Các Điều khoản và Điều kiện

 • Bảo vệ môi trường khi sử dụng Bảng Sao Kê Trực Tuyến Citibank.

Lưu ý quan trọng

1. Các sản phẩm bảo hiểm không phải là sản phẩm tiền gửi của ngân hàng, không phải là nghĩa vụ hoặc không được đảm bảo bởi Ngân hàng Citibank, N.A., – Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là “Citibank, N.A., Việt Nam”) hay bất kì chi nhánh, công ty, tổ chức nào của ngân hàng. Khách hàng hoàn toàn có quyền tự nguyện lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình.

2. Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) (sau đây gọi là “AIA”) là bên thẩm định bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm này và chịu trách nhiệm duy nhất đối với đơn đăng ký tham gia hợp đồng bảo hiểm, phát hành đơn bảo hiểm cũng như có toàn quyền quyết định đối với tất cả các yêu cầu bồi thường liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.

3. Chính phủ không bảo hiểm trực tiếp cho sản phẩm bảo hiểm. Tất cả các công ty bảo hiểm buộc phải tuân theo quy định và giám sát của Bộ tài chính Việt Nam về trích lập quỹ dự phòng cho các nghĩa vụ bảo hiểm đã cam kết với khách hàng. (Theo Điều 9 Nghị định số 46/2007/NĐCP về Qui định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiềm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm)

4. Nội dung của tờ rơi quảng cáo và thông tin của tờ rơi chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng cần đọc kỹ đầy đủ các chi tiết của quyền lợi bảo hiểm, các hạn chế và các điều khoản loại trừ được nêu rõ trong bản Điều khoản và Điều kiện của sản phẩm bảo hiểm. Bản Ðiều khoản và Điều kiện này được đính kèm theo hợp đồng bảo hiểm, và cũng được cập nhật trên trang web www.citibank.com.vn.

5. Trong một số trường hợp các quyền lợi được đề cập có thể không được chi trả. Các điều khoản loại trừ này được nêu rất rõ trong bản Ðiều khoản và Điều kiện. Quý khách hàng cần đọc rõ bản hợp đồng để biết thêm chi tiết cho các điều khoản loại trừ này.

6. Việc trình bày Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm (nếu có) không phải là bản thực tế và chi mang tính chất minh họa. Lãi suất tích lũy, lợi tức hàng năm và lợi tức đến hạn (nếu có) phụ thuộc và các yếu tố khác trên thị trường. Các dữ liệu trong quá khứ không nhất thiết được xem như yếu tố tham khảo cho kết quả trong tương lai.

7. Việc mua bảo hiểm nhân thọ là một cam kết dài hạn. Việc chấm dứt sớm đơn bảo hiểm có thể dẫn đến việc chi trả các chi phí cao và giá trị hoàn lại có thể ít hơn so với tổng phí bảo hiểm đã được thanh toán

8. Để hỗ trợ quy trình đóng phí bảo hiểm, Citibank cung cấp dịch vụ thu phí bảo hiểm tự động giúp Quý khách thông qua tài khoản hoặc thẻ Citibank theo định kỳ đóng phí và số phí bảo hiểm Quý khách yêu cầu.

9. Tùy thuộc vào quy định trong bản Điều khoản và Điều kiện của từng sản phẩm bảo hiểm, nếu Quý khách cảm thấy không hài lòng với hợp đồng bảo hiểm của mình, Quý khách có quyền từ chối tham gia bảo hiểm trong khoảng thời gian cân nhắc 21 ( hai mươi mốt) ngày kể từ ngày AIA chấp thuận bảo hiểm được ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm và quý khách đã nhận được bộ Hợp đồng bảo hiểm. AIA sẽ hoàn lại số phí bảo hiểm mà Quý khách đã đóng, không có lãi, sau khi trừ đi các chi phí kiểm tra sức khỏe và chi phí liên quan đến việc thẩm định và phát hành hợp đồng bảo hiểm, nếu có. Nếu Quý khách hủy hợp đồng bảo hiểm sau khoảng thời gian cân nhắc 21 ngày kể trên, Quý khách có thể bị mất toàn bộ phí bảo hiểm đã đóng và chỉ nhận được giá trị tài khoản hoặc giá trị hoàn lại của hợp đồng, tùy theo từng trường hợp.

10. Quý khách nên đánh giá lại tình trạng tài chính của mình ít nhất mỗi năm một lần. Điều này nhằm giúp Quý khách xem xét và kiểm soát tốt các kế hoạch tài chính hiện tại và đồng thời nhận biết những nhu cầu tài chính mới phát sinh.

11. Citibank, N.A., Việt Nam không chịu bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với các sản phẩm và dịch vụ do AIA cung cấp. AIA là bên thẩm định bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm này và chịu trách nhiệm duy nhất đối với những vấn đề liên quan đến bảo hiểm và bồi thuờng.

12. Citibank và các nhân viên của Citibank không có nhiệm vụ đưa ra các tư vấn thuế. Các khoản thuế nếu có hoàn toàn tùy thuộc vào quy định của luật pháp Việt Nam theo từng thời kỳ.

13. Để biết thêm thông tin chi tiết, giải đáp các thắc mắc liên quan đến sản phẩm, hợp đồng bảo hiểm, bồi thường và các yêu cầu về hủy hợp đồng bảo hiểm, vui lòng liên lạc nhân viên tư vấn tài chính Ngân hàng hoặc liên hệ:

CitiPhone: (84 28) 3521 1111

www.citibank.com.vn

Chi nhánh Citibank tại:

 • Hà Nội: Số 40 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.
 • TP. Hồ Chí Minh: 115 Nguyễn Huệ, Quận 1