BẢO HIỂM AN TÂM BẢO PHÍ

Bảo hiểm An Tâm Bảo Phí

Không còn nỗi lo chi phí chữa bệnh hiểm nghèo

Bảo hiểm An Tâm Bảo Phí Không còn nỗi lo chi phí chữa bệnh hiểm nghèo

An Tâm Bảo Phí sẽ giúp bạn hoạch định ngay từ hôm nay để được bảo vệ và an tâm về tài chính trước rủi ro mắc bệnh hiểm nghèo.

ĐĂNG KÝ NGAY

Bảo hiểm An Tâm Bảo Phí

Bảo hiểm An Tâm Bảo Phí

An Tâm Bảo Phí sẽ giúp bạn hoạch định ngay từ hôm nay để được bảo vệ và an tâm về tài chính trước rủi ro mắc bệnh hiểm nghèo.

Lợi ích

Gia tăng Số tiền bảo hiểm

Kể từ năm hợp đồng thứ 2, Số tiền bảo hiểm sẽ được tăng 2% mỗi năm tính trên Số tiền bảo hiểm gốc.

Quyền lợi bảo hiểm đối với bệnh hiểm nghèo1

Nếu Người được bảo hiểm lần đầu tiên được chẩn đoán mắc phải một bệnh hiểm nghèo hoặc đã trải qua một cuộc phẫu thuật được bảo hiểm2 và vẫn tiếp tục sống ít nhất là 30 ngày kể từ ngày được chẩn đoán hay phẫu thuật, AIA sẽ chi trả Số tiền bảo hiểm tính tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm3.

Quyền lợi bảo hiểm tử vong

Nếu Người được bảo hiểm tử vong khi Hợp đồng còn hiệu lực và chưa có bất kỳ quyền lợi nào được chi trả, AIA sẽ chi trả Số tiền bảo hiểm tính tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm3.

Quyền lợi hoàn phí bảo hiểm

Kể từ thời điểm kết thúc thời hạn đóng phí (15 năm kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực) đến ngày đáo hạn, nếu Người được bảo hiểm còn sống và hợp đồng còn hiệu lực, theo yêu cầu của Bên mua bảo hiểm, AIA sẽ hoàn lại 100% Tổng phí bảo hiểm4.

Tạm ứng từ giá trị hoàn lại

Nếu Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực và có Giá trị hoàn lại5, Bên mua bảo hiểm có thể tạm ứng một khoản không quá 80% Giá trị hoàn lại.

Bảo vệ dài lâu

Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm không yêu cầu hoàn lại Tổng phí bảo hiểm, Người được bảo hiểm sẽ tiếp tục được bảo vệ cho đến năm 65 tuổi mà không cần phải đóng phí. Các Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, Quyền lợi tử vong, Quyền lợi hoàn phí bảo hiểm và Quyền lợi tạm ứng từ giá trị hoàn lại như trên vẫn được đảm bảo.

 • Vui lòng tham khảo Danh sách các bệnh hiểm nghèo trong Quy tắc, điều khoản bảo hiểm cùa sản phẩm An Tâm Bảo Phí hoặc trên website www.citibank.com.vn.
 • Theo định nghĩa trong Quy tắc, điều khoản bảo hiểm.
 • Tất cả Quyền lợi bảo hiểm của Hợp đồng này và các sản phẩm bổ sung (nếu có) sẽ ngay lập tức chấm dứt khi Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo hoặc Quyền lợi bảo hiểm tử vong được chi trả.
 • Tổng phí bảo hiểm: là số phí bảo hiểm đóng cho Hợp đồng bảo hiểm chính theo định kỳ năm (không bao gồm mọi khoản phí bảo hiểm phụ trội và phí bảo hiểm của các sản phẩm bổ sung) không có lãi và sau khi đã trừ thuế (nếu có).
 • Giá trị hoàn lại: là giá trị còn lại của Giá trị hợp đồng sau khi khấu trừ các khoản tạm ứng, khoản giảm thu nhập đầu tư, các khoản phí quá hạn và các khoản nợ khác. Giá trị hợp đồng (nếu có): là tổng số tiền mà Bên mua bảo hiểm sẽ được hoàn trả, trước khi bị khấu trừ, khi có yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.
Điều kiện tham gia
 • Tuổi của Bên mua bảo hiểm: Từ 18 tuổi trở lên.
 • Tuổi của Người được bảo hiểm khi tham gia: Từ 18 tuổi đến 50.
 • Tuổi tối đa của Người được bảo hiểm khi kết thúc hợp đồng: 65 tuổi.
 • Thời hạn đóng phí: 15 năm.
 • Phương thức đóng phí: Hàng năm, nửa năm và hàng quý.

Để đăng ký hôm nay:

 • Gọi CitiPhone số (84 28) 3521 1111 (84 28) 3521 1111.
 • Đến chi nhánh của Citibank tại 115 Nguyễn Huệ, TP.HCM hoặc Số 40 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Các Điều khoản và Điều kiện

 • Bảo vệ môi trường khi sử dụng Bảng Sao Kê Trực Tuyến Citibank.

Lưu ý quan trọng

1. Các sản phẩm bảo hiểm không phải là sản phẩm tiền gửi của ngân hàng, không phải là nghĩa vụ hoặc không được đảm bảo bởi Ngân hàng Citibank, N.A., – Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là “Citibank, N.A., Việt Nam”) hay bất kì chi nhánh, công ty, tổ chức nào của ngân hàng. Khách hàng hoàn toàn có quyền tự nguyện lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình.

2. Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) (sau đây gọi là “AIA”) là bên thẩm định bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm này và chịu trách nhiệm duy nhất đối với đơn đăng ký tham gia hợp đồng bảo hiểm, phát hành đơn bảo hiểm cũng như có toàn quyền quyết định đối với tất cả các yêu cầu bồi thường liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.

3. Chính phủ không bảo hiểm trực tiếp cho sản phẩm bảo hiểm. Tất cả các công ty bảo hiểm buộc phải tuân theo quy định và giám sát của Bộ tài chính Việt Nam về trích lập quỹ dự phòng cho các nghĩa vụ bảo hiểm đã cam kết với khách hàng. (Theo Điều 9 Nghị định số 46/2007/NĐCP về Qui định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiềm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm)

4. Nội dung của tờ rơi quảng cáo và thông tin của tờ rơi chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng cần đọc kỹ đầy đủ các chi tiết của quyền lợi bảo hiểm, các hạn chế và các điều khoản loại trừ được nêu rõ trong bản Điều khoản và Điều kiện của sản phẩm bảo hiểm. Bản Ðiều khoản và Điều kiện này được đính kèm theo hợp đồng bảo hiểm, và cũng được cập nhật trên trang web www.citibank.com.vn.

5. Trong một số trường hợp các quyền lợi được đề cập có thể không được chi trả. Các điều khoản loại trừ này được nêu rất rõ trong bản Ðiều khoản và Điều kiện. Quý khách hàng cần đọc rõ bản hợp đồng để biết thêm chi tiết cho các điều khoản loại trừ này.

6. Việc trình bày Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm (nếu có) không phải là bản thực tế và chi mang tính chất minh họa. Lãi suất tích lũy, lợi tức hàng năm và lợi tức đến hạn (nếu có) phụ thuộc và các yếu tố khác trên thị trường. Các dữ liệu trong quá khứ không nhất thiết được xem như yếu tố tham khảo cho kết quả trong tương lai.

7. Việc mua bảo hiểm nhân thọ là một cam kết dài hạn. Việc chấm dứt sớm đơn bảo hiểm có thể dẫn đến việc chi trả các chi phí cao và giá trị hoàn lại có thể ít hơn so với tổng phí bảo hiểm đã được thanh toán

8. Để hỗ trợ quy trình đóng phí bảo hiểm, Citibank cung cấp dịch vụ thu phí bảo hiểm tự động giúp Quý khách thông qua tài khoản hoặc thẻ Citibank theo định kỳ đóng phí và số phí bảo hiểm Quý khách yêu cầu.

9. Tùy thuộc vào quy định trong bản Điều khoản và Điều kiện của từng sản phẩm bảo hiểm, nếu Quý khách cảm thấy không hài lòng với hợp đồng bảo hiểm của mình, Quý khách có quyền từ chối tham gia bảo hiểm trong khoảng thời gian cân nhắc 21 ( hai mươi mốt) ngày kể từ ngày AIA chấp thuận bảo hiểm được ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm và quý khách đã nhận được bộ Hợp đồng bảo hiểm. AIA sẽ hoàn lại số phí bảo hiểm mà Quý khách đã đóng, không có lãi, sau khi trừ đi các chi phí kiểm tra sức khỏe và chi phí liên quan đến việc thẩm định và phát hành hợp đồng bảo hiểm, nếu có. Nếu Quý khách hủy hợp đồng bảo hiểm sau khoảng thời gian cân nhắc 21 ngày kể trên, Quý khách có thể bị mất toàn bộ phí bảo hiểm đã đóng và chỉ nhận được giá trị tài khoản hoặc giá trị hoàn lại của hợp đồng, tùy theo từng trường hợp.

10. Quý khách nên đánh giá lại tình trạng tài chính của mình ít nhất mỗi năm một lần. Điều này nhằm giúp Quý khách xem xét và kiểm soát tốt các kế hoạch tài chính hiện tại và đồng thời nhận biết những nhu cầu tài chính mới phát sinh.

11. Citibank, N.A., Việt Nam không chịu bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với các sản phẩm và dịch vụ do AIA cung cấp. AIA là bên thẩm định bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm này và chịu trách nhiệm duy nhất đối với những vấn đề liên quan đến bảo hiểm và bồi thuờng.

12. Citibank và các nhân viên của Citibank không có nhiệm vụ đưa ra các tư vấn thuế. Các khoản thuế nếu có hoàn toàn tùy thuộc vào quy định của luật pháp Việt Nam theo từng thời kỳ.

13. Để biết thêm thông tin chi tiết, giải đáp các thắc mắc liên quan đến sản phẩm, hợp đồng bảo hiểm, bồi thường và các yêu cầu về hủy hợp đồng bảo hiểm, vui lòng liên lạc nhân viên tư vấn tài chính Ngân hàng hoặc liên hệ:

CitiPhone: (84 28) 3521 1111

www.citibank.com.vn

Chi nhánh Citibank tại:

 • Hà Nội: Số 40 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.
 • TP. Hồ Chí Minh: 115 Nguyễn Huệ, Quận 1