Các loại bảo hiểm

Bạn đã nỗ lực hết mình để đạt những thành công hôm nay. Với các loại bảo hiểm đa dạng, Citibank sẽ giúp bạn hoàn toàn yên tâm về kế hoạch tài chính và vững vàng trước những rủi ro trong cuộc sống. Tìm hiểu và mua gói bảo hiểm phù hợp nhất để có được một tương lai vững chắc.

Bảo Hiểm

BẢO HIỂM

Bạn đã nỗ lực hết mình để đạt những thành công hôm nay. Citibank sẽ giúp bạn hoàn toàn yên tâm về kế hoạch tài chính và vững vàng trước những rủi ro trong cuộc sống. Hãy tận hưởng những sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhất để có được một tương lai vững chắc.

Bảo hiểm Nhân Thọ

Bảo hiểm Nhân Thọ

  • Bảo vệ và tích lũy cho bản thân và gia đình.
  • Tích lũy hiệu quả, tăng cường bảo vệ, giúp bạn có một kế hoạch tài chính vững chắc.

Để đăng ký hôm nay:

  • Gọi CitiPhone số (84 28) 3521 1111 (84 28) 3521 1111.
  • Đến chi nhánh của Citibank tại 115 Nguyễn Huệ, TP.HCM hoặc 17 Ngô Quyền, Hà Nội.
  • Bảo vệ môi trường khi sử dụng Bảng Sao Kê Trực Tuyến Citibank.
  • Nhận Tiền Hoàn Lại & Điểm Thưởng suốt năm!