Bảo hiểm nhân thọ Citibank

 • Bạn đã bảo vệ gia đình và bản thân đủ chưa?

  Bạn đã bảo vệ gia đình và bản thân đủ chưa?
 • Bảo vệ bạn trước các rủi ro trong mọi giai đoạn cuộc đời.

  Bảo vệ bạn trước các rủi ro trong mọi giai đoạn cuộc đời.
 • Tương lai học vấn của con bạn đã được đảm bảo chưa?

  Bạn đã quan tâm gia đình đủ? Tìm hiểu và tham khảo kế hoạch bảo hiểm của Citibank

Những sản phẩm bảo hiểm tài chính bảo vệ bạn khỏi những rủi ro và gánh nặng cuộc sống.

Citibank và AIA hợp tác để mang đến những giải pháp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất cho bạn, từ việc bảo vệ bạn và gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống đến kế hoạch nghỉ hưu trong tương lai. Bạn đang phân vân có nên mua bảo hiểm nhân thọ? Chúng tôi đã chủ động thiết kế những gói sản phẩm phù hợp nhất để giúp bạn hoàn thành những mục tiêu này.

 • Bảo hiểm nhân thọ

  BẢO VỆ NHỮNG GÌ BẠN QUAN TÂM NHẤT

  Hình dung cuộc sống mà bạn mơ ước và biến chúng thành hiện thực

  Tìm hiểu thêm

 • Giải pháp bảo hiểm nhân thọ

  GIẢI PHÁP BẢO HIỂM NHÂN THỌ

  Lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn

  Tìm hiểu thêm

Bạn đã bảo vệ bản thân và gia đình đủ chưa?

Bảo vệ những gì bạn quan tâm nhất
 • Xác định mục tiêu và nhu cầu của bạn
 • Lên kế hoạch hoạch định cho bạn và những người thân yêu
 • Đánh giá và lựa chọn những giải pháp bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của bạn và có thể giúp bạn hoàn thành mục tiêu
 • Dựa trên mục tiêu của bạn, đánh giá khoản tiền tiết kiệm, bảo hiểm hoặc dự định đầu tư hàng năm để đảm bảo đủ khoản tài chính

Lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp với bạn.

 • An phúc trọn đời ưu việt

  An Phúc Trọn Đời Ưu Việt

  1. Bảo vệ toàn diện trước các rủi ro
  2. Tiết kiệm hiệu quả với lãi suất cam kết không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu
  3. Giải pháp linh hoạt với các tiện ích

Lưu ý quan trọng

 • Các sản phẩm bảo hiểm không phải là sản phẩm tiền gửi của ngân hàng, không phải là nghĩa vụ hoặc không được đảm bảo bởi Ngân hàng Citibank, NA.,-Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng Citibank, NA.,-Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là “Citibank, N.A., Việt Nam”) hay bất kì chi nhánh, công ty, tổ chức nào của ngân hàng, khách hàng hoàn toàn có quyền tự nguyện lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Hiện tại, ngân hàng Citibank chỉ phân phối sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng có duy nhất một quốc tịch Việt Nam.
 • Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) (sau đây gọi là “AIA”) là bên thẩm định bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm này và chịu trách nhiệm duy nhất đối với đơn đăng ký tham gia hợp đồng bảo hiểm, phát hành đơn bảo hiểm cũng như có toàn quyền quyết định đối với tất cả các yêu cầu bồi thường liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.
 • Chính phủ không bảo hiểm cho sản phẩm bảo hiểm. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 54.1 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP, chính phủ yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ phải trích lập dự phòng nghiệp vụ cho từng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tương ứng với trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm. Bên cạnh đó, theo Điều 103 và Điều 105 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP, các doanh nghiệp bảo hiểm phải trích nộp vào quỹ Bảo vệ Người Được Bảo Hiểm do Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam quản lý theo mức trích nộp do Bộ Tài Chính công bố theo năm tài chính nhưng tối đa không vượt quá 0.3% tổng doanh thu phí bảo hiểm giữ lại của các hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước liền kề. Quỹ sẽ được sử dụng để trả tiền bảo hiểm, giá trị hoàn lại, trả tiền bồi thường bảo hiểm, hoàn phí bảo hiểm theo quy định tại hợp đồng bảo hiểm theo đề nghị của doanh nghiệp bảo hiểm mất khả năng thanh toán, bị phá sản và thực hiện một lần đối với mỗi hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm, giá trị hoàn lại, trả tiền bồi thường bảo hiểm, hoàn phí bảo hiểm.
 • Nội dung của tờ rơi quảng cáo và thông tin của tờ rơi chỉ mang tính tham khảo Quý khách hàng cần đọc kỹ đầy đủ các chi tiết của quyền lợi bảo hiểm, các hạn chế và các điều khoản loại trừ được nêu rõ trong bản Điều khoản và điều kiện của sản phẩm bảo hiểm. Bản Điều khoản và điều kiện này được đính kèm theo hợp đồng bảo hiểm, và cũng được cập nhật trên trang web www.citibank.com.vn.
 • Trong một số trường hợp các quyền lợi được đề cập có thể không được chi trả. Các điều khoản loại trừ này được nêu rất rõ trong bản Điều khoản và Điều kiện. Quý khách hàng cần đọc rõ bản hợp đồng để biết thêm chi tiết cho các điều khoản loại trừ này.
 • Việc trình bày Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm (nếu có) không phải là bản thực tế và chỉ mang tính chất minh họa. Lãi suất tích lũy, lợi tức hàng năm và lợi tức đến hạn (nếu có) phụ thuộc vào các yếu tố khác trên thị trường. Các dữ liệu trong quá khứ không nhất thiết được xem như yếu tố tham khảo cho kết quả trong tương lai.
 • Việc mua bảo hiểm nhân thọ là một cam kết dài hạn. Việc chấm dứt sớm đơn bảo hiểm có thể dẫn đến việc chi trả các chi phí cao và giá trị hoàn lại có thể ít hơn so với tổng phí bảo hiểm đã được thanh toán.
 • Để hỗ trợ quy trình đóng phí bảo hiểm, Citibank cung cấp dịch vụ thu phí bảo hiểm tự động giúp Quý khách thông qua tài khoản hoặc thẻ Citibank theo định kỳ đóng phí và số phí bảo hiểm Quý khách yên cầu.
 • Tùy thuộc vào quy định trong bản Điều khoản và Điều kiện của từng sản phẩm bảo hiểm, nếu Quý khách cảm thấy không hài lòng với hợp đồng bảo hiểm của mình, Quý khách có quyền từ chối tham gia bảo hiểm trong khoảng thời gian cân nhắc 21 (hai mươi mốt) ngày kể từ ngày AIA chấp thuận bảo hiểm được ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm và quý khách đã nhận được bộ Hợp đồng bảo hiểm. AIA sẽ hoàn lại số phí bảo hiểm mà Quý khách đả đóng, không có lãi, sau khi trừ đi các chi phí kiểm tra sức khỏe và chi phí liên quan đến việc thẩm định và phát hành hợp đồng bảo hiểm, nếu có. Nếu Quý khách hủy hợp đồng bảo hiểm sau khoảng thời gian cân nhắc 21 ngày kể trên, Quý khách có thể bị mất toàn bộ phí bảo hiểm đã đóng và chỉ nhận được giá trị tài khoản hoặc giá trị hoàn lại của hợp đồng, tùy theo từng trường hợp.
 • Quý khách nên đánh giá lại tình trạng tài chính của mình ít nhất mỗi năm một lần. Điều này nhằm giúp Quý khách xem xét và kiểm soát tốt các kế hoạch tài chính hiện tại và đồng thời nhận biết những nhu cầu tài chính mới phát sinh.
 • Citibank, N.A., Việt Nam không chịu bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với các sản phẩm và dịch vụ do AIA cung cấp. AIA là bên thẩm định bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm này và chịu trách nhiệm duy nhất đối với những vấn đề liên quan đến bảo hiểm và bồi thường.
 • Citibank và các nhân viên của Citibank không có nhiệm vụ đưa ra các tư vấn thuế. Các khoản thuế nếu có hoàn toàn tùy thuộc vào quy định của luật pháp Việt Nam theo từng thời kỳ.
 • Dịch Vụ Tư Vấn và Quản Trị Bệnh Án Cá Nhân (“Song Hành Y Tế” hoặc “Dịch Vụ”) được cung cấp bởi Tập đoàn Medix, thông qua hợp tác độc quyền với AIA. Dịch vụ Song Hành Y Tế không phải là một sản phẩm bảo hiểm của AIA và không phải do Citibank, N.A., Việt Nam hay AIA cung cấp. Citibank và AIA không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay tổn thất nào liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ này. Quý khách cần đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện sử dụng Dịch Vụ trước khi quyết định sử dụng. Việc sử dụng Dịch Vụ và thực hiện theo (các) phương án do Medix đề xuất do Quý khách tự mình quyết định và Quý khách chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh có liên quan.
 • Để biết thêm thông tin chi tiết, giải đáp các thắc mắc liên quan đến sản phẩm, hợp đồng bảo hiểm, bồi thường và các yên cầu về hủy hợp đồng bảo hiểm, vui lòng liên lạc nhân viên tư vấn tài chính Ngân hàng hoặc liên hệ:
  Citiphone: (84 28) 3521 1111
  www.citibank.com.vn

Chi nhánh Citibank tại:

 • Hà Nội: Số 40 phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa.
 • TP. Hồ Chí Minh: 115 Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Bảo vệ môi trường khi sử dụng Bảng Sao Kê Trực Tuyến Citibank.