BẢO HIỂM TÀI SẢN MUA SẮM

Bảo hiểm Tài Sản Mua Sắm

Bảo vệ Chủ Thẻ Citibank

Bảo hiểm Tài Sản Mua Sắm Bảo vệ Chủ Thẻ Citibank

Chương trình bảo vệ toàn diện cho chủ thẻ tín dụng Citibank và gia đình.

ĐĂNG KÝ NGAY

Bảo hiểm Tài Sản Mua Sắm

BẢO HIỂM TÀI SẢN MUA SẮM

Chương trình bảo vệ toàn diện cho chủ thẻ tín dụng Citibank và gia đình.

Lợi Ích

Bảo Hiểm Tài Sản Mua Sắm bảo vệ các đồ vật mua bằng thẻ tín dụng Citibank, bất kể là mua cho bản thân hoặc mua tặng người khác.

 • Bảo vệ tức thời, trên phạm vi toàn cầu, 24/24.
 • Ngay khi bạn mua và thanh toán bằng thẻ tín dụng của Citibank, món đồ của bạn sẽ được tự động bảo vệ mà không cần phải kê khai hay đăng ký.
 • Với phí hàng tháng chỉ 70.000 đồng, bạn có thể được bồi thường lên đến 30.000.000 đồng mỗi vụ và lên đến 400.000.000 đồng cho khoảng thời gian 12 tháng.
 • Thời hạn bảo vệ của mỗi đồ vật lên đến sáu mươi (60) ngày kể từ thời điểm mua.
Điều kiện tham gia

Những yêu cầu khi đăng ký Bảo Hiểm Tài Sản Mua Sắm:

 • Là người đang cư trú tại Việt Nam; và
 • Là Chủ thẻ tín dụng Citibank; và
 • Đã đăng ký tham gia Bảo hiểm Tài Sản Mua Sắm và đồng ý thanh toán phí bảo hiểm.
Loại Trừ Chủ

Những trường hợp sau sẽ không được bảo hiểm:

 • Các khoản yêu cầu bồi thường ít hơn 1.000.000 đồng;
 • Xe hơi, xe máy, đồ dùng dễ hư hỏng và đồ ăn thức uống;
 • Các hàng hóa đã được bảo hiểm bởi các chương trình bảo hiểm khác (ví dụ Bảo Hiểm Nhà, Bảo Hiểm Du Lịch, hoặc các chương trình bảo hiểm/bảo hành của nhà sản xuất hàng hóa);
 • Tiền mặt, vé hoặc các hàng hóa để ở nơi công cộng mà không được khóa an toàn hoặc không có biện pháp bảo vệ.

Để đăng ký hôm nay:

 • Gọi CitiPhone số (84 28) 3521 1111 (84 28) 3521 1111.
 • Đến chi nhánh của Citibank tại 115 Nguyễn Huệ, TP.HCM hoặc 17 Ngô Quyền, Hà Nội.

Các Điều khoản và Điều kiện.

 • Du lịch không vướng bận.
 • Bảo vệ Chủ thẻ Citibank Đảm bảo an toàn khi rút tiền và khi giao dịch trên thẻ.

Lưu ý quan trọng

Bảo Hiểm Tài Sản Mua Sắm là sản phẩm của Công ty TNHH Bảo hiểm ACE (ACE). Các sản phẩm bảo hiểm không phải là sản phẩm tiền gửi của ngân hàng, không phải là nghĩa vụ hoặc không được đảm bảo bởi Citibank N.A., Việt Nam hay bất kỳ chi nhánh, công ty, tổ chức nào của ngân hàng.

Citibank N.A., Việt Nam không chịu bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với các sản phẩm và dịch vụ do ACE cung cấp. ACE là bên thẩm định bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm này và chịu trách nhiệm duy nhất đối với những vấn đề liên quan đến bảo hiểm và bồi thường. Thông tin của tờ rơi chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng xem thêm tài liệu giới thiệu sản phẩm, Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm, Quy tắc, Điều khoản hợp đồng để biết thêm chi tiết.

Bảo hiểm bởi

Ace insurance

Phân phối bởi

Citibank