BẢO HIỂM AN PHÚC TRỌN ĐỜI NÂNG CAO

Bảo Hiểm An Phúc Trọn Đời Nâng Cao

An tâm hoạch định tài chính, thảnh thơi tận hưởng cuộc sống.

Bảo Hiểm An Phúc Trọn Đời Nâng Cao An tâm hoạch định tài chính, thảnh thơi tận hưởng cuộc sống.

An Phúc Trọn Đời Nâng Cao kết hợp linh hoạt giữa bảo vệ và tích lũy tiết kiệm là giải pháp tối ưu mang lại sự chủ động và an toàn tài chính cho gia đình bạn trong suốt cuộc đời.

ĐĂNG KÝ NGAY

Phú – Toàn Gia An Phúc

PHÚ – TOÀN GIA AN PHÚC

Nếu bạn có người phụ thuộc trong gia đình dưới tuổi hoặc quá tuổi lao động, điều đó có nghĩa là bạn nên bắt đầu có kế hoạch bảo vệ bản thân để bảo đảm rằng bạn và gia đình có thể đương đầu với những tình huống bất ngờ không lường trước.

Phú – Toàn Gia An Phúc giúp bạn lên kế hoạch tài chính linh hoạt cùng với kế hoạch bảo hiểm trọn vẹn giúp bạn thích ứng với từng giai đoạn trong cuộc đời.

Lợi ích

- Quyền lợi bảo hiểm cao, linh hoạt

Quyền lợi bảo hiểm tử vong: trong trường hợp tử vong, AIA sẽ chi trả Số tiền bảo hiểm hiện tại tính tại thời điểm tử vong hoặc Giá trị tài khoản 1 tính tại thời điểm tử vong tùy giá trị nào lớn hơn sau khi khấu trừ các khoản nợ; hoặc Số tiền bảo hiểm hiện tại tính tại thời điểm tử vong cộng Giá trị tài khoản tính tại thời điểm tử vong tùy giá trị nào lớn hơn sau khi khấu trừ các khoản nợ.

Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn 2: Nếu Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn trong độ tuổi từ 18 đến 60, ngoài Quyền lợi bảo hiểm tử vong trên, khách hàng sẽ được nhận thêm Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn bằng 50% Số tiền bảo hiểm hiện tại tính tại thời điểm tử vong (áp dụng cho 5 năm hợp đồng đầu tiên) hoặc 40% Số tiền bảo hiểm hiện tại tính tại thời điểm tử vong (áp dụng từ năm hợp đồng thứ 6 trở đi).

Quyền lợi bảo hiểm tàn tật toàn bộ vĩnh viễn3: Nếu Người được bảo hiểm chẳng may bị tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn trong độ tuổi từ 18 đến 65, AIA sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm tương đương với quyền lợi khi tử vong tính tại thời điểm yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm tàn tật toàn bộ vĩnh viễn được chấp nhận. Khoản tiền này sẽ được chia thành 10 phần và được chi trả trong 10 năm. Kể từ lần chi trả thứ 2, khách hàng sẽ được nhận thêm tiền lãi trên tổng quyền lợi tàn tật toàn bộ vĩnh viễn chưa chi trả. Nếu Người được bảo hiểm tử vong sau khi đã được chi trả một phần Quyền lợi tàn tật toàn bộ vĩnh viễn, AIA sẽ thanh toán một lần số tiền còn lại cộng với tiền lãi tính trên số tiền đó cho đến ngày có quyết định chi trả.

- Lãi suất cam kết năm đầu hấp dẫn (6%/ năm)

- Linh hoạt trong hoạch định kế hoạch tài chính để phù hợp với các nhu cầu khác nhau của từng giai đoạn trong cuộc sống: Kế hoạch giáo dục, Kế hoạch tích lũy, Kế hoạch hưu trí, v.v…

- Được hưởng lãi suất tích lũy trên Giá trị tài khoản.

- Linh hoạt trong việc tạm ứng và rút tiền từ Giá trị tài khoản: Kể từ năm thứ 2 trở đi và khi hợp đồng có Giá trị hoàn lại, khách hàng có thể yêu cầu tạm ứng cho nhu cầu đột xuất của mình.

- Quyền được thay đổi số tiền bảo hiểm hiện tại: từ năm thứ 2, khách hàng có thể yêu cầu thay đổi, tăng hoặc giảm Số tiền bảo hiểm tùy theo nhu cầu.

- Thưởng duy trì hợp đồng: Nếu các khoản Phí tối thiểu của những năm trước đó đã được thanh toán đầy đủ, vào các Ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ 5, 10, 15, 20, khách hàng sẽ được cộng vào Giá trị tài khoản các khoản tiền thưởng tương ứng 75%, 70%, 65%, 60% Phí tối thiểu của năm 4

(1) Giá trị tài khoản:
Vui lòng tham khảo Bảng minh họa sản phẩm. Định nghĩa và cách tính Giá trị tài khoản được quy định trong Quy tắc, điều khoản của sản phẩm An Phúc Trọn Đời Nâng Cao.

(2) Tổng mức chi trả cho tất cả các Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn theo tất cả các hợp đồng bảo hiểm với AIA sẽ không vượt quá Hạn mức bảo hiểm tử vong do tai nạn được quy định trong Quy tắc, điều khoản của sản phẩm An Phúc Trọn Đời Nâng Cao.

(3) Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn:
Là tình trạng của Người được bảo hiểm bị mất khả năng hoàn toàn, liên tục và vĩnh viễn, do bị thương tổn hay ốm đau trong giai đoạn từ 18 đến 65 tuổi, nên không thể thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ một công việc, nghề nghiệp hay hoạt động kinh doanh có thu nhập nào. Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn cần phải có xác nhận tỷ lệ thương tật hoặc mất sức lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên bởi Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(4) Phí tối thiểu:
Là khoản phí bảo hiểm tối thiểu Bên mua bảo hiểm cần đóng tại mỗi kỳ đóng phí trong giai đoạn bốn năm đầu tiên của hợp đồng bảo hiểm để duy trì hiệu lực hợp đồng. Phí tối thiểu được thể hiện trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Điều kiện tham gia
Tuổi của Bên mua bảo hiểm Từ 18 tuổi trở lên
Tuổi của Người được bảo hiểm Từ 30 ngày tuổi đến 60 tuổi
Tuổi đáo hạn hợp đồng 100 tuổi

Để đăng ký hôm nay:

  • Gọi CitiPhone số (84 28) 3521 1111 (84 28) 3521 1111.
  • Đến chi nhánh của Citibank tại 115 Nguyễn Huệ, TP.HCM hoặc 17 Ngô Quyền, Hà Nội.

Các Điều khoản và Điều kiện của Lựa chọn 1

Các Điều khoản và Điều kiện của Lựa chọn 2

  • Bảo vệ môi trường khi sử dụng Bảng Sao Kê Trực Tuyến Citibank.

Lưu ý quan trọng

1. Các sản phẩm bảo hiểm không phải là sản phẩm tiền gửi của ngân hàng, không phải là nghĩa vụ hoặc không được đảm bảo bởi Citibank, N.A., Chi nhánh Hà Nội va Citibank, N.A., Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (gọi chung là Citibank N.A., Việt Nam) hay bất kì chi nhánh, công ty, tổ chức nào của ngân hàng.

2. AIA là bên thẩm định bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm này và chịu trách nhiệm duy nhất đối với đơn đăng ký bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm phát hành bởi AIA..

3. Nội dung của tờ rơi quảng cáo và thông tin của tờ rơi chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng xem thêm Tài liệu giới thiệu sản phẩm, Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm, Quy tắc và Điều khoản bảo hiểm và thông qua trang web www.citibank.com.vn để tham khảo chi tiết bản Quy tắc và Ðiều khoản của hợp đồng.

4. Trong một số trường hợp các quyền lợi được đề cập có thể không được chi trả. Các điều khoản loại trừ này được nêu rất rõ trong bản Quy tắc và Ðiều khoản. Quý khách hàng cần đọc rõ bản hợp đồng để biết thêm chi tiết cho các điều khoản loại trừ này.

5. Việc trình bày Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm (nếu có) không phải là bản thực tế và chỉ mang tính chất minh họa. Lãi suất tích lũy, lợi tức hàng năm và lợi tức đến hạn (nếu có) phụ thuộc và các yếu tố khác trên thị trường. Các dữ liệu trong quá khứ không nhất thiết được xem như yếu tố thanm khảo cho kết quả trong tương lai.

6. Việc mua bảo hiểm nhân thọ là một cam kết dài hạn. Việc chấm dứt sớm hợp đồng bảo hiểm có thể dẫn đến việc chi trả các chi phí cao và giá trị hoàn lại có thể ít hơn so với tổng phí bảo hiểm đã được thanh toán. Việc mua sản phẩm bảo hiểm là một tùy chọn

7. Nếu quý khách cảm thấy không hài lòng với hợp đồng bảo hiểm của mình, Quý khách có quyền hủy hợp đồng bảo hiểm trong thời gian cân nhắc và được hoàn lại phí bảo hiểm với điều kiện Quý khách chưa thực hiện bất kỳ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nào đối với hợp đồng bảo hiểm này. Quý khách cần gửi thư thông báo với chữ ký sống cùng với hợp đồng bảo hiểm về cho AIA trong khoảng thời hạn này (tức trong vòng 21 ngày sau khi quý khách nhận được hợp đồng bảo hiểm hoặc sau khi quý khách hoặc đại diện của quý khách nhận được thông báo về hiệu lực của đơn bảo hiểm và ngày hết hạn của thời gian cân nhắc, tùy thuộc vào trường hợp nào đến trước).

8. Citibank, N.A Việt Nam không chịu bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với các sản phẩm và dịch vụ do AIA cung cấp. AIA là bên thẩm định bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm này và chịu trách nhiệm duy nhất đối với những vấn đề liên quan đến bảo hiểm và giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

9. Để biết thêm thông tin chi tiết, giải đáp các thắc mắc liên quan đến sản phẩm, hợp đồng bảo hiểm và các yêu cầu về hủy hợp đồng bảo hiểm, vui lòng liên lạc nhân viên tư vấn tài chính Ngân hàng hoặc ghé thăm:

CitiPhone số (84 28) 3521 1111
www.citibank.com.vn
Chi nhánh Citibank tại:
Hà Nội: 17 Ngô Quyền Hà Nội
Tp. Hồ Chí Minh: 115 Nguyễn Huệ, Quận 1.

Bảo hiểm bởi

Phân phối bởi