DỊCH VỤ SMS CITI ALERT

Dịch vụ SMS Citi Alert

Tất cả chỉ cần một tin nhắn để biết giao dịch tài khoản và các thông tin khác nữa!

Dịch vụ SMS Citi Alert Tất cả chỉ cần một tin nhắn để biết giao dịch tài khoản và các thông tin khác nữa!

Dịch vụ SMS Citi Alert giúp bạn cập nhật những thông tin quan trọng liên quan đến tài khoản ngân hàng Citibank như thanh toán, ghi nợ và đáo hạn tiền gửi thông qua điện thoại di dộng hay email

Tất cả chỉ cần một tin nhắn!

Dịch vụ SMS Citi Alert

DỊCH VỤ SMS CITI ALERT

Dịch vụ SMS Citi Alert giúp bạn cập nhật những thông tin quan trọng liên quan đến tài khoản ngân hàng Citibank như thanh toán, ghi nợ và đáo hạn tiền gửi thông qua điện thoại đi dộng hay email

Tất cả chỉ cần một tin nhắn!

Lợi ích
 • Hoàn toàn miễn phí.
 • Thông báo đáo hạn và tái tục Tiền Gửi.
 • Cập nhật số dư tài khoản, ghi nợ và ghi có tài khoản.
 • Thông tin giao dịch chuyển tiền và đăng ký thanh toán.
Đặc điểm
 • Thông báo tài khoản:
  • Thông báo khoản ghi nợ
  • Thông báo tạo người thụ hưởng
  • Thông báo khoản ghi có
  • Thông báo tài khoản tiền gửi tiết kiệm sắp đến hạn tất toán
  • Thông báo thực hiện hoàn trả tiền gửi tiết kiệm
  • Thông báo tái tục tiền gửi tiết kiệm
  • Thông báo mở tiền gửi tiết kiệm
  • Thông báo số dư tài khoản
 • Thông báo thẻ tín dụng :
  • Thông báo hạn mức tín dụng gần đến mức tối đa
  • Thông báo tóm tắt sao kê
  • Thông báo xác nhận thanh toán
  • Thông báo ngày đến hạn thanh toán
Đăng ký

Đăng ký nhanh chóng và dễ dàng thông qua Citibank Online.

Chỉ cần đăng nhập vào Citibank Online, chọn Dịch vụ -> Hồ sơ của tôi -> Citialerts-> Quản lý thông báo.

 • Giải pháp tiền gửi đa dạng đảm bảo tương lai của bạn.

Tuyên bố

Citibank không chịu trách nhiệm về việc khách hàng nhận được thông báo hay không. Chúng tôi luôn nỗ lực cập nhật thông tin liên tục cho khách hàng, tuy nhiên trong một số trường hợp thông báo không gửi được do lỗi mạng hoặc lỗi cài đặt email.

Phí và lệ phí có thể được điều chỉnh bởi Ngân hàng Citibank theo tình hình thị trường.