THANH TOÁN THẺ TÍN DỤNG/ KHOẢN VAY TIÊU DÙNG

3 CÁCH THANH TOÁN DƯ NỢ THẺ TÍN DỤNG/ KHOẢN VAY TIÊU DÙNG

I. Thanh toán chuyển khoản từ tài khoản thanh toán Citibank

    Thực hiện thanh toán chuyển khoản với 3 bước đơn giản trên ứng dụng Citi Mobile® App hoặc ngân hàng trực tuyến Citibank® Online tại đây.

  • Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Citi Mobile® và nhấp vào mục thẻ tín dụng.
  • Bước 2: Chọn thẻ Quý khách muốn thanh toán và nhấp "Thanh toán thẻ".
  • Bước 3: Chọn khoản thanh toán mong muốn và nhấp "Thanh toán".
Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

II. THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN TỪ NGÂN HÀNG KHÁC*

Quý khách vui lòng kiểm tra thông tin về người thụ hưởng và số tài khoản để đảm bảo tính chính xác trước khi giao dịch.

Tên người thụ hưởng Họ Tên chủ tài khoản đầy đủ được in trên CMND/CCCD/Hộ chiếu của Quý khách.
Số tài khoản ngân hàng thụ hưởng 16 số tài khoản thẻ tín dụng/ vay tiêu dùng
Ngân hàng thụ hưởng Ngân hàng Citibank, N.A - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh hoặc chi nhánh Hà Nội.

Tất cả những giao dịch chuyển khoản/ thanh toán thực hiện:
    - Trước 3 giờ chiều trong ngày làm việc sẽ được ghi có vào ngày làm việc tiếp theo.
    -  Sau 3 giờ chiều ngày làm việc, hoặc ngoài ngày làm việc (ngày lễ và cuối tuần) sẽ được ghi có sau 2 ngày làm việc tiếp theo.

III. Thanh toán tại các địa điểm Payoo hoạt động 24/7

Thanh toán hoá đơn Thẻ tín dụng Citi bằng tiền mặt tại cửa hàng tiện lợi 24/7 với hơn 4.000 địa điểm cùng Payoo.

Các chuỗi cửa hàng hỗ trợ thanh toán thẻ tín dụng Citi:

Để tìm địa điểm Payoo, hãy nhấp vào đây.

Hãy mang Thẻ tín dụng Citi đến địa điểm Payoo, quẹt thẻ tại máy POS và chọn số tiền muốn thanh toán.

Số Tiền Thanh Toán

Min: Số tiền thanh toán tối thiểu hoặc 50.000 VNĐ (tùy theo mức nào cao hơn)

Max: Số dư hiện tại hoặc 20.000.000 VNĐ (tùy theo mức nào thấp hơn)

  • Số tiền thanh toán nhỏ hơn Min hoặc lớn hơn Max sẽ bị từ chối tại quầy.

Thời Gian

  • Thanh toán sẽ đuợc ghi nhận sau 2 ngày làm việc.
  • Nếu thanh toán từ 16:00 trở đi thì khoản thanh toán sẽ đuợc ghi nhận sau 3 ngày làm việc.

Số Lượng Giao Dịch

Tối đa 2 giao dịch mỗi ngày cho mỗi thẻ tín dụng.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Trong trường hợp chủ tài khoản không thanh toán hoặc thanh toán không đủ Số tiền thanh toán tối thiếu vào Ngày đến Hạn thanh toán, chủ tài khoản có thể bị phân loại lên nhóm nợ cao hơn theo quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-NHNN và các văn bản pháp luật khác có liên quan.