SO SÁNH CÁC KHOẢN VAY

SO SÁNH CÁC KHOẢN VAY CÁ NHÂN

Sẵn sàng cho mọi nhu cầu của bạn.

So sánh các sản phẩm vay. Sẵn sàng cho mọi nhu cầu của bạn.

Citibank cung cấp các sản phẩm Vay Tiêu Dùng phù hợp với nhu cầu khác nhau của từng khách hàng, từ những kỳ nghỉ đáng mơ ước đến việc thanh toán các khoản tiền học phí.

VAY TRẢ GÓP LINH HOẠT

TỔNG QUÁT:

Vay Trả Góp Linh Hoạt cho phép khách hàng đăng ký một khoản vay lớn:

  • Hạn mức vay có thể lên đến 10 lần thu nhập hàng tháng (tối đa 600 triệu VND).

PHÙ HỢP VỚI NHỮNG KHÁCH HÀNG:

  • Có nhu cầu vay một lần với khoản vay lớn để sửa nhà, mua xe ô tô, khám chữa bệnh, du lịch hoặc chi trả học phí.

VAY TIÊU DÙNG LINH HOẠT

TỔNG QUÁT:

Vay Tiêu Dùng Linh Hoạt cho phép khách hàng đăng ký nhiều khoản vay trong hạn mức được cấp sẵn:

  • Hạn mức vay lên tới 4 lần thu nhập hàng tháng (tối đa 500 triệu VNĐ).

PHÙ HỢP VỚI NHỮNG KHÁCH HÀNG:

  • Có nhu cầu cho nhiều khoản vay nhỏ lẻ.