SO SÁNH CÁC KHOẢN VAY

SO SÁNH CÁC KHOẢN VAY CÁ NHÂN

Sẵn sàng cho mọi nhu cầu của bạn.

So sánh các sản phẩm vay. Sẵn sàng cho mọi nhu cầu của bạn.

Citibank cung cấp các sản phẩm Vay Tiêu Dùng phù hợp với nhu cầu khác nhau của từng khách hàng, từ những kỳ nghỉ đáng mơ ước đến việc thanh toán các khoản tiền học phí.

VAY TRẢ GÓP LINH HOẠT

TỔNG QUÁT:

Vay Trả Góp Linh Hoạt cho phép khách hàng đăng ký một khoản vay lớn:

  • Hạn mức vay có thể lên đến 10 lần thu nhập hàng tháng (tối đa 600 triệu VND).

PHÙ HỢP VỚI NHỮNG KHÁCH HÀNG:

  • Có nhu cầu vay một lần với khoản vay lớn để sửa nhà, mua xe ô tô, khám chữa bệnh, du lịch hoặc chi trả học phí.

THẺ TÍN DỤNG LINH HOẠT

TỔNG QUÁT:

Thẻ Tín Dụng Linh Hoạt cho phép khách hàng đăng ký nhiều khoản Vay Tiêu Dùng Linh Hoạt hoặc rút tiền mặt từ máy ATM trong hạn mức được cấp sẵn:

  • Rút tiền mặt khẩn cấp từ máy ATM lên đến 50% hạn mức tín dụng
  • Hạn mức vay tới 4 lần thu nhập hàng tháng (tối đa 500 triệu VND).

PHÙ HỢP VỚI NHỮNG KHÁCH HÀNG:

  • Cần một nguồn tài chính dự phòng cho các nhu cầu phục vụ cuộc sống hoặc các trường hợp khẩn cấp.
  • Có nhu cầu cho nhiều khoản vay nhỏ lẻ.