ĐĂNG KÝ THẺ TÍN DỤNG LINH HOẠT CITI

Tiền mặt có sẵn ngay khi bạn cần

Tiền mặt có sẵn ngay khi bạn cần

Yêu cầu

 • Thu nhập tối thiểu hàng tháng là 15.000.000 VND.
 • Tuổi từ 21 trở lên
 • Quốc tịch Việt Nam

Giấy tờ cần thiết

 • Bản sao Chứng Minh Nhân Dân/Căn Cước Công Dân/Hộ Chiếu.
 • Bản sao hộ khẩu.
 • Nếu địa chỉ hiện tại khác với địa chỉ ghi trong Hộ khẩu, bổ sung 1 trong các giấy tờ dưới đây để thể hiện địa chỉ cư trú hiện tại
  • Giấy tạm trú/KT3; hoặc
  • Hóa đơn tiền điện/nước/điện thoại gần đây nhất.

Đối với người có nhận lương:

 • Sao kê 3 tháng gần nhất có thể hiện tiền lương nhận được hàng tháng, có xác nhận của ngân hàng.
 • Nếu sao kê không thể hiện được lương, bổ sung Hợp đồng lao động có chỉ rõ chức vụ, thời gian làm việc, lương và điều lệ hợp đồng có xác nhận của công ty.

Đối với Chủ doanh nghiệp:

 • Giấy phép kinh doanh.
 • Báo cáo quyết toán thuế hoặc báo cáo tài chính công ty đã được kiếm toán của năm tài chính gần nhất.
 • Hóa đơn thuế VAT 6 tháng gần nhất hoặc sao kê tài chính tài khoản công ty trong vòng 6 tháng gần nhất.

Tài liệu chứng minh mục đích vay:

 • Đối với khoản vay trên 200 triệu VNĐ, Quý khách vui lòng cung cấp bản sao Hóa đơn Thuế, Hợp đồng mua bán và chứng từ chứng minh tiền đã trả cho người thụ hưởng, hoặc chứng từ phù hợp khác để chứng minh mục đích vay.

Các bước đăng ký

 • Đăng ký tại đây;
 • Hồ sơ của Quý khách sẽ được xử lý trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày chúng tôi nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký và chứng từ cần thiết.

Phí

 • Phí Phát Hành : 500.000 VND được miễn nếu khách hàng đăng ký và được duyệt khoản Vay Tiêu Dùng Linh Hoạt với số tiền từ 20 triệu VND trở lên và trong vòng 2 tháng kể từ khi thẻ được cấp.
 • Phí thường niên : Miễn phí