CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Những Câu Hỏi Thường Gặp.

Những Câu Hỏi Thường Gặp.
Tính năng và tiện ích

Vui lòng nhấp tại đây để kích hoạt tài khoản.

Quý khách điền vào Mẫu Hợp đồng Vay Tiêu dùng Cá nhân để được giải ngân với kỳ hạn lên đến 48 tháng. Xin lưu ý đối với khoản vay trên 200 triệu VNĐ, Quý khách cần cung cấp chứng từ chứng minh mục đích sử dụng khoản vay.

Truy cập vào tài khoản của mình qua Citibank Online để sử dụng nhiều chức năng như xem thông tin tài khoản, xem sao kê điện tử hoặc yêu cầu thay đổi địa chỉ nhận mã PIN.

Thanh toán và hoàn trả

Khoản Thanh Toán Tối Thiểu hàng tháng là 4% trên tổng số dư nợ cộng với các loại phí, lãi suất quá hạn, vốn gốc, khoản vay trả góp. Quý khách hoàn toàn có thể thanh toán nhiều Khoản Thanh Toán Tối Thiểu mà không bị phạt.

Khoản thanh toán tối thiểu là 4% trên tổng số dư nợ trong tài khoản hàng tháng (tối thiểu là 50,000 VNĐ). Xin lưu ý rằng số dư nợ tháng trước (tiền gốc và lãi), số trả góp hàng tháng hiện tại nếu có, phí, số tiền vượt quá hạn mức và lãi suất đều sẽ được thêm vào khoản thanh toán tối thiểu hàng tháng.

  • Quý khách có thể thanh toán bằng ngân hàng trực tuyến Citibank, CitiMobile hoặc ATM nếu có tài khoản tại Citibank.
  • Quý khách có thể sử dụng dịch vụ Thanh Toán Tự Động để thanh toán khoản tối thiểu hoặc đầy đủ vào ngày đến hạn từ tài khoản Citibank của mình.
  • Quý khách cũng có thể thực hiện thanh toán tại bất cứ chi nhánh nào của Citibank và ngân hàng khác. Xin lưu ý rằng số tiền đã được thanh toán sẽ được ghi có vào tài khoản Tín Dụng Linh Hoạt của Quý khách trong vòng 3 ngày làm việc.

Nếu gặp khó khăn trong thực hiện việc các thanh toán bắt buộc trên tài khoản của Quý khách (về tài chính hoặc các vấn đề khác), xin vui lòng liên hệ CitiPhone tại số (84 28) 3521 1111 (84 28) 3521 1111 Yêu cầu gặp Tư vấn Tín dụng để được hỗ trợ.

Không áp dụng phạt nếu Quý Khách thanh toán đầy đủ trước hạn. Tín dụng Linh Hoạt là kênh tín dụng quay vòng, có nghĩa là không có thời gian thanh toán cố định, và nếu Quý Khách thanh toán đầy đủ, Quý khách có thể sử dụng hạn mức tín dụng liên tục mà không cần phải đăng ký lại.

Chúng tôi sẽ gửi tới Quý khách sao kê hàng tháng trong đó ghi rõ mức thanh toán tối thiểu hàng tháng vào một ngày cụ thể. Quý Khách có thể bị đóng tài khoản Tín Dụng Linh Hoạt nếu không thanh toán.

Đăng ký

Khi nhận được đầy đủ giấy tờ, chúng tôi sẽ phê duyệt hoặc từ chối đơn đăng ký trong vòng 5 ngày làm việc. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin và chứng từ để bảo vệ lợi ích khách hàng.

Quý khách có thể đăng ký lại sau thời gian 6 tháng, và nếu Quý Khách có thay đổi về các điều kiện đăng ký, chúng tôi sẽ xem xét đơn đăng ký của Quý khách.

Phí và Lãi
  • Khi tổng số dư trong tài khoản của Quý Khách lớn hơn 0, lãi sẽ được tính theo ngày trên tổng số dư nợ vào mỗi cuối ngày. Lãi suất theo ngày được tính theo lãi suất năm/365 ngày.
  • Nếu Quý khách đã nộp tiền nhiều hơn tổng số dư nợ trong tài khoản (số dư tín dụng) thì sẽ không được nhận lãi suất đối với số dư này.
Khác

Không. Tín dụng Linh Hoạt sẽ đồng hành mãi mãi cùng Quý khách miễn là Quý khách không vi phạm bất cứ Điều khoản và Điều Kiện nào của Tín Dụng Linh Hoạt Citibank. Tuy nhiên, Citibank có quyền rút lại hạn mức tín dụng này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo.

Quý khách có thể được cấp hạn mức tín dụng lên đến 4 lần lương hàng tháng của mình (tối đa là 500 triệu VNĐ). Ví dụ, nếu thu nhập hàng tháng của Quý Khách là 50,000,000 VNĐ, Quý Khách có thể được cấp hạn mức lên đến 200,000,000 VNĐ nếu hồ sơ của Quý Khách được duyệt.

Citibank có thể tăng hạn mức tín dụng hàng kỳ nếu Quý Khách nộp thêm chứng minh thu nhập.