PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Phí và lệ phí.

Phí và lệ phí.
Tất cả các khoản phí đều chưa bao gồm VAT
Lãi suất rút tiền mặt 31%/năm
Lãi suất rút tiền mặt được tính theo ngày kể từ ngày rút tiền cho đến ngày thanh toán đầy đủ.
Lãi Suất cho Vay Tiêu Dùng Cá Nhân/tháng (tính trên dư nợ giảm dần).

Dựa trên khoản vay được chấp thuận (VND):

  • Từ 10 triệu đến dưới 50 triệu: 2%
  • Từ 50 triệu: 1,5%
Lãi suất Vay Cá Nhân được tính hàng tháng kể từ ngày giải ngân khoản vay cho đến ngày thanh toán đầy đủ.
Phí tất toán trước hạn 4% trên dư nợ gốc còn lại
Phí Thường Niên Cho Thẻ Chính Miễn phí
Phí Gia Nhập Cho Thẻ Chính 500.000 VND (miễn phí cho khách hàng đăng ký thành công và được duyệt khoản Vay Tiêu Dùng Cá Nhân trong vòng 2 tháng kể từ khi thẻ được cấp)
Phí Gia Nhập sẽ được áp dụng cho Thẻ Chính khi khách hàng được cấp thẻ. Phí Thường Niên sẽ được áp dụng từ năm thứ hai và được thu mỗi năm một lần vào tháng Quý khách được phát hành thẻ. Hai loại phí này cộng thuế GTGT sẽ được tính ngay cả khi thẻ không được kích hoạt.
Phí thường niên tài khoản thẻ phụ Miễn phí
Đây là loại phí thành viên áp dụng cho chủ Tài khoản thẻ phụ của Tín dụng Linh Hoạt Citibank và được tính hàng năm vào tháng phát hành thẻ. Phí này được tính vào kỳ sao kê đầu tiên mỗi năm ngay cả khi thẻ không được kích hoạt.
Phí mở tài khoản chính MIẾN PHÍ
Phí rút tiền mặt

3% (tối thiểu 9.000 VND)

Phí này được áp dụng khi Quý Khách rút tiền mặt và được tính 3% trên tổng (số tiền giao dịch (mức phí tối thiểu là 9.000 VND).
Lãi suất phạt Không áp dụng
Lãi suất phạt được áp dụng nếu khoản thanh toán tối thiểukhông được hoàn trả vào ngày sao kê tiếp theo. Lãi phạt được tính từ ngày sao kê tiếp theo. Nếu Quý khách đã thanh toán ít nhất là số thanh toán tối thiểu, khoản dư nợ còn lại của Quý khách sẽ được áp dụng mức lãi suất Rút tiền mặt từ ngày sao kê kế tiếp. Chúng tôi khuyến khích Quý Khách thanh toán ngay để tránh bị tính lãi suất phạt.
Phí giao dịch quốc tế 4%
Phí giao dịch quốc tế được áp dụng cho mọi giao dịch không được thực hiện bằng VND. Xin lưu ý rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định mọi giao dịch nội địa phải được thực hiện bằng Việt Nam đồng. Phí giao dịch quốc tế hiện hành được tính bằng 4% số tiền giao dịch phát sinh đối với Rút tiền mặt.
Phí Thu nợ tự động không thành công 50.000 VND

Phí này được áp dụng trong trường hợp Quý khách làm lệnh Thu Nợ tự độngtừ tài khoản của mình để thanh toán số dư nợ tài khoản và cho bất cứ lý do gìnhưng lệnh này đã bị ngân hàng từ chối.

Vui lòng đảm bảo tài khoản sẽ ghi nợ có đủ tiền một ngày trước ngày hạn thanh toán.

Phí cấp lại thẻ 100.000 VNĐ
Phí cấp lại thẻ được áp dụng chúng tôi cấp lại thẻ cho các chủ thẻ bị mất, đánh cắp hoặc hư hỏng. XinQuý Khách luôn lưu ý bảo vệ Thẻ của mình.
Phí in lại sao kê 50.000 VND
Phí in lại sao kê là phí được tính vào tài khoản của Quý khách nếu Quý khách yêu cầu in lại Sao kê Tài khoản của mình.
Phí vượt hạn mức 100.000 VND

Phí này được áp dụng khi số dư nợ vượt quá hạn mức tín dụng được cấp.

Phí sẽ được tính vào đợt lập bảng sao kê tiếp theo.