THẺ PHỤ

Thẻ phụ

Cash, ready when you need it

Thẻ phụ Cash, ready  when you need it

Chia sẻ tiện ích thẻ phụ với người thân để tiền mặt luôn sẵn sàng cho cả nhà.

Citibank Ready Credit Supplementary Card

THẺ PHỤ

Đăng ký Thẻ phụ Tín Dụng Linh Hoạt Citibank

  • Không yêu cầu thu nhập tối thiểu.
  • Từ 18 tuổi trở lên.
  • Có hạn mức tín dụng chung với thẻ chính Tín Dụng Linh Hoạt.
Lợi ích
  • Rút tiền mặt từ tài khoản Tín Dụng Linh Hoạt Citibank.
  • Rút tiền mặt tại máy ATM Citibank và hơn 1,9 triệu máy thuộc hệ thống Plus trên toàn thế giới.
  • Liên hệ CitiPhone bất cứ lúc nào - chỉ cần gọi (84 28) 3521 1111 (84 28) 3521 1111.
  • Kiểm soát dễ dàng hơn và linh hoạt hơn với Tín Dụng Linh Hoạt Citibank.
Câu hỏi thường gặp

Thẻ phụ Tín Dụng Linh Hoạt của Citibank là một tài khoản kèm theo của Chủ tài khoản chính Tín Dụng Linh Hoạt Citibank và có chung hạn mức tín dụng với tài khoản thẻ chính.

Không có điều kiện thu nhập đối với người đăng ký thẻ phụ. Tuy nhiên, người đăng ký thẻ này phải từ 18 tuổi trở lên.

  • Bản sao mặt trước và sau của CMND hoặc Hộ chiếu.
  • Đơn đăng ký mở thẻ phụ Tín Dụng Linh Hoạt của Citibank với đầy đủ thông tin.

Quý khách có thể đăng ký tối đa 9 thẻ phụ đối với mỗi Tín Dụng Linh Hoạt Citibank.

Vì không xem xét hạn mức tín dụng cho thẻ phụ, thẻ phụ Tín Dụng Linh Hoạt Citibank sẽ chia sẻ hạn mức tín dụng cùng với chủ tài khoản chính Tín dụng Linh Hoạt Citibank. Chủ tài khoản thẻ chính có thể quy định hạn mức tín dụng cho thẻ phụ bằng cách gọi CitiPhone số (84 28) 3521 1111 (84 28) 3521 1111.

Miễn phí thường niên cho tài khoản Thẻ phụ Tín Dụng Linh Hoạt Citibank.

Đăng ký

Bước 1: Điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn.

Bước 2: Đính kèm bản sao CMND của người đăng ký thẻ phụ.

Bước 3: Gọi CitiPhone số (84 28) 3521 1111 (84 28) 3521 1111.