BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

Biểu phí dịch vụ

Biểu phí dịch vụ

Vui lòng nhấp chuột tại đây để biết chi tiết Biểu Phí Dịch Vụ của Ngân Hàng Tiêu Dùng

  • Đơn giản, nhanh chóng, an toàn với Citibank Online.
  • Bảo vệ bạn mọi lúc, mọi nơi.