Thẻ tín dụng Citi

Thẻ Tín Dụng Của Bạn
- Phong Cách Của Bạn’

Chọn thẻ tín dụng tốt nhất cho bạn từ Citibank

Ba bước giúp bạn chọn thẻ tín dụng chính xác’

Thu nhập hàng tháng (triệu đồng)

8-15 15-35 Trên 35

Tổng chi tiêu hàng tháng (triệu đồng)

Dưới 25

25-50

50-100

Trên 100

 • Thu nhập hàng tháng (triệu đồng)

  • 8-15
  • 15-35
  • Trên 35

  Tổng chi tiêu hàng tháng (triệu đồng)

  • Dưới 25
  • 25-50
  • 50-100
  • Trên 100

Loại chi tiêu nhiều nhất

Thẻ tín dụng Citi phù hợp nhất cho bạn.
Những lựa chọn khác dành cho bạn: