MẠNG LƯỚI ATM

Miễn phí rút tiền mặt.

Thẻ Ghi Nợ Citi Debit Mastercard® được miễn Phí Rút Tiền và Vấn Tin Tài Khoản tại tất cả máy ATM của Citibank tại Việt Nam và trên toàn thế giới (nhấp chuột tại đây để tìm máy ATM Citibank tại Việt Nam gần nhất) và hơn hàng ngàn máy ATM với logo Mastercard.

  • Giao dịch thông minh và tiện lợi với Citibank Online.