Cách tính lãi suất vay ngân hàng

Cách Tính Trả Góp

Cách tính lãi suất vay của ngân hàng Citibank Việt Nam

Công cụ tính lãi suất vay ngân hàng của Citibank Việt Nam sẽ giúp Quý khách biết được lãi suất vay ngân hàng cho mỗi kỳ hạn và tính toán khoản tiền phải trả theo các lịch thanh toán trả góp khác nhau.


  • Số tiền vay :

  • Lãi suất :

  • Kỳ hạn:

    24 36 48

Lưu ý quan trọng

  1. Số tiền phải trả được tạm tính dựa trên lãi suất tại thời điểm tính. Lãi suất áp dụng có thể thay đổi vào thời điểm nộp hồ sơ vay và giải ngân.
  2. Bảng tính chỉ mang tính tham khảo và không tạo thành một chấp thuận về khoản vay của Citibank.