Chuyển nhượng sang UOB

Chuyển nhượng sang UOB

Citibank, N.A., - Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“Citi Việt Nam”) đã hoàn tất Giao dịch Chuyển nhượng mảng kinh doanh ngân hàng bán lẻ sang Ngân hàng TNHH Một Thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) (“UOB Việt Nam”) với hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2023.

Những Thông Tin Chung

 • Tại sao Citi lại thực hiện Giao dịch Chuyển nhượng?

  Vào tháng 04 năm 2021, Citi thông báo một kế hoạch tái cấu trúc để tập trung đầu tư nhiều hơn vào những lĩnh vực chiến lược khác bao gồm khối ngân hàng doanh nghiệp, để thúc đẩy và cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng cũng như mang lại lợi nhuận cao hơn cho các cổ đông. Theo đó, khối ngân hàng bán lẻ của Citi sẽ tập trung hiện diện tại Singapore, Hong Kong, London và UAE – đồng thời sẽ rút khỏi 13 thị trường bán lẻ ở châu Á – Thái Bình Dương, châu Âu, Trung Đông và châu Phi, bao gồm cả Việt Nam.

 • Citi chuyển nhượng khối ngân hàng bán lẻ cho ai?

  Đối tác chuyển nhượng của chúng tôi chính là UOB - một ngân hàng hàng đầu tại Châu Á với mạng lưới toàn cầu gồm hơn 500 chi nhánh và văn phòng tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Âu và Bắc Mỹ. UOB lần đầu hiện diện tại Việt Nam thông qua việc thành lập một văn phòng đại diện vào năm 1993 và trở thành một ngân hàng có vốn nước ngoài vào năm 2018. Hiện nay, UOB Việt Nam có ba văn phòng, bao gồm hai văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh và một văn phòng tại Hà Nội, và UOB Việt Nam cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân và doanh nghiệp cho cả khách hàng Việt Nam và nước ngoài trên toàn quốc thông qua mạng lưới liên kết xuyên suốt của UOB trong khu vực.

 • Tôi có thể tiếp tục sử dụng các sản phẩm và tài khoản hiện hữu của tôi không?

  Vâng, Quý khách có thể tiếp tục sử dụng các sản phẩm và tài khoản hiện hữu của Quý khách và các dịch vụ của Citi Việt Nam bao gồm các chi nhánh, Ứng dụng Citi Mobile® (Citi Mobile® App), dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến (Citibank Online) và dịch vụ Ngân hàng qua Điện thoại (CitiPhone Banking) một cách bình thường cho đến khi có thông báo khác đi từ Citi Việt Nam hoặc UOB Việt Nam.

 • Tôi có thể tiếp tục tận hưởng các lợi ích và ưu đãi hiện có trên tài khoản tiền gửi hoặc tín dụng hay không?

  Các lợi ích và ưu đãi hiện có trên tài khoản tiền gửi hoặc tín dụng của Quý khách nhìn chung sẽ không thay đổi trong giai đoạn chuyển tiếp.

  Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong việc sử dụng và quản lý tài khoản của Quý khách, chúng tôi sẽ thông báo trước tới Quý khách, hoặc sẽ liệt kê những thay đổi đó ngay tại mục hỏi đáp này.

 • Thông tin thanh toán của tôi với Citi liên quan đến ghi nợ trực tiếp, người nhận thanh toán hiện tại, chi tiết tài khoản có thay đổi không?

  Không có thay đổi tức thì nào trong cách Citi Việt Nam phục vụ các khách hàng của Citi Việt Nam hoặc trong cách Quý khách thực hiện giao dịch ngân hàng với Citi Việt Nam. Tất cả thông tin về ghi nợ trực tiếp, người nhận thanh toán hiện tại, chi tiết tài khoản của khách hàng vẫn giữ nguyên. Vui lòng tiếp tục sử dụng mã SWIFT/BIC của Citi Việt Nam là CITIVNVX. Citi Việt Nam sẽ thông báo trước cho Quý khách về bất kỳ các thay đổi nào.

 • Điều gì sẽ xảy ra với các ưu đãi và khuyến mãi có thời hạn có thể trùng với thời điểm hoàn tất Giao dịch Chuyển nhượng vào Ngày Hiệu lực? Liệu các ưu đãi đó có còn giá trị không?

  Tất cả các ưu đãi đang diễn ra vẫn sẽ còn hiệu lực cùng với Điều khoản và Điều kiện đã được công bố. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ bảo đảm việc gửi thông báo đầy đủ tới Quý khách.

 • Sản phẩm nào trong số các sản phẩm của tôi cần phải có sự đồng ý cụ thể của tôi để được chuyển giao cho UOB Việt Nam vào Ngày Hiệu lực?

  Tất cả các sản phẩm thuộc các hạng mục sau cần phải có sự đồng ý cụ thể của Quý khách trước khi các sản phẩm đó được chuyển giao cho UOB Việt Nam vào Ngày Hiệu lực:

  • .Các tài khoản vãng lai và tài khoản tiết kiệm
  • .Các khoản tiền gửi có kỳ hạn
  • .Các khoản tiền gửi tiết kiệm

  Citi Việt Nam sẽ không yêu cầu sự đồng ý cụ thể của Quý khách đối với việc chuyển giao cho UOB Việt Nam tất cả các sản phẩm khác của Quý khách không thuộc các hạng mục nêu trên cũng như bất kỳ khoản tiền nào được Citi Việt Nam giữ lại như là các khoản Tiền gửi có Kỳ hạn để bảo đảm cho các Thẻ Tín dụng theo Chương trình Thẻ Bảo Đảm.

 • Sản phẩm nào trong số các sản phẩm của tôi KHÔNG cần phải có sự đồng ý cụ thể của tôi để được chuyển giao cho UOB Việt Nam vào Ngày Hiệu lực?

  Các sản phẩm thuộc các hạng mục sau không cần phải có sự đồng ý cụ thể của Quý khách để được chuyển giao cho UOB Việt Nam vào Ngày Hiệu lực:

  • .Các Thẻ Tín dụng
  • .Các Khoản Vay Tiêu Dùng

  Đối với các sản phẩm thuộc các hạng mục nêu trên, nếu Quý khách không mong muốn các sản phẩm này được chuyển giao cho UOB Việt Nam, chúng tôi rất tiếc phải chấm dứt cung cấp các sản phẩm đó và đóng các tài khoản tương ứng. Việc chấm dứt này không làm ảnh hưởng đến hoặc giải trừ Quý khách khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào của Quý khách đã phát sinh hoặc sẽ phát sinh theo các điều khoản và điều kiện sản phẩm tương ứng.

 • Điều gì sẽ xảy ra đối với các dữ liệu của tôi?

  Sự đồng ý của Quý khách đưa ra thông qua các kênh được cung cấp và/hoặc phù hợp với các điều khoản và điều kiện áp dụng cho các Sản phẩm Citi tương ứng của Quý khách có nghĩa là Quý khách hoàn toàn đồng ý để Citi Việt Nam chia sẻ và chuyển giao tất cả các dữ liệu của Quý khách mà Citi Việt Nam thu thập hoặc nhận và nắm giữ cho UOB Việt Nam cho mục đích chuyển giao các Sản phẩm Citi của Quý khách .

 • Các điều khoản và điều kiện của các Sản phẩm Citi của tôi sẽ bị thay đổi?

  Các Sản phẩm Citi của Quý khách sẽ được chuyển giao cho UOB Việt Nam với cùng các điều khoản và điều kiện. Tuy nhiên, UOB Việt Nam sẽ có quyền điều chỉnh và/hoặc bổ sung các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với các Sản phẩm Citi của Quý khách phù hợp với các điều khoản và điều kiện đó vào từng thời điểm kể từ Ngày Hiệu lực trong quá trình UOB Việt Nam cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho Quý khách.

 • Điều gì sẽ xảy ra nếu các tài khoản của tôi bị đóng (áp dụng cho khách hàng không đồng ý với việc chuyển giao)?

  Sau khi các tài khoản của Quý khách (bao gồm tài khoản vãng lai, tài khoản tiết kiệm, tài khoản tiền gửi cũng như tài khoản Thẻ Tín dụng hoặc tài khoản Khoản Vay Tiêu Dùng) bị đóng, việc truy cập sử dụng các dịch vụ Citi và các quyền lợi liên quan đến tài khoản của Quý khách sẽ bị ảnh hưởng như sau:

  Ảnh hưởng chung:

  • .Quý khách sẽ không thể sử dụng tài khoản của Quý khách và các thẻ liên quan để thực hiện bất kỳ giao dịch nào hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác;
  • .Quý khách sẽ không thể đăng nhập vào dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến (Citibank Online) và Ứng dụng Citi Mobile® (Citi Mobile® App);

  • .Tất cả các quyền lợi khác liên quan đến các tài khoản của Quý khách sẽ bị chấm dứt;
  • .Quý khách vẫn phải chịu trách nhiệm đối với các khoản tiền còn nợ (bao gồm cả phí và lệ phí) phải thanh toán liên quan đến các tài khoản của Quý khách;

  Các Tài khoản và Tiền gửi:

  • .Lãi sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật và các điều khoản và điều kiện của sản phẩm tương ứng;
  • .Các séc xuất trình sau khi đóng tài khoản sẽ không được chấp nhận và xử lý;
  • .Các yêu cầu chưa được xử lý sẽ bị hủy bỏ khi đóng tài khoản;
  • .Để xử lý việc thanh toán cho các bên bán hàng/cung ứng dịch vụ và tiền hoàn thuế có liên kết với các tài khoản của Quý khách, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với các bên bán hàng/cung ứng dịch vụ và bất kỳ bên thứ ba nào khác tương ứng để thỏa thuận về các phương thức xử lý thay thế.
 • Việc sử dụng các tài khoản và dịch vụ Citi của tôi tại các địa điểm cung cấp dịch vụ hiện hữu của Citi Việt Nam có bị ảnh hưởng khi các địa điểm này thay đổi biển hiệu thành UOB không?

  Kể từ Ngày Hiệu lực, logo UOB sẽ được hiển thị trên bảng hiệu tại các địa điểm cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ hiện hữu của Citi Việt Nam trước Ngày Hiệu lực (ví dụ, tại Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh). Việc sử dụng các tài khoản và dịch vụ Citi hiện hữu của Quý khách (mà kể từ Ngày Hiệu lực đã được chuyển giao cho UOB Việt Nam) sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi logo tại các địa điểm này và Quý khách có thể tiếp tục thực hiện các giao dịch liên quan đến các tài khoản và dịch vụ của Quý khách tại các địa điểm này.

 • Sẽ có sự thay đổi nào diễn ra trong thời gian sắp tới không?

  UOB có thể có những thay đổi nhất định và/ hoặc ra mắt những sản phẩm và dịch vụ mới dành cho Quý khách. Chúng tôi sẽ thông báo trước nếu như có bất kỳ thay đổi nào diễn ra.

 • Tại sao Quý khách vẫn nhìn thấy các từ ngữ liên quan đến "Citi", “Citibank”, “Citigroup”?

  Với hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2023, Citi Việt Nam đã chuyển quyền sở hữu hoạt động kinh doanh của khối ngân hàng bán lẻ cho UOB Việt Nam.

  UOB Việt Nam là tổ chức phát hành của tất cả sản phẩm thuộc khối ngân hàng bán lẻ mang nhãn hiệu “Citi” tại Việt Nam và Citi Việt Nam chỉ đang cung cấp một số hỗ trợ nhất định trong giai đoạn chuyển tiếp liên quan đến các sản phẩm đó.

  Các nhãn hiệu “Citi”, “Citibank”, “Citigroup”, thiết kế Vòng Cung cùng tất cả nhãn hiệu tương tự và những hình thức phái sinh từ chúng được UOB Việt Nam tạm thời sử dụng theo giấy phép từ Tập đoàn Citigroup và các tổ chức có liên quan.

Sản Phẩm Tài Khoản và Tiền Gửi

 • Liệu tôi có cần chấm dứt Hợp đồng Bảo hiểm mua thông qua Citi Việt Nam khi tài khoản của tôi bị đóng?

  (Các) hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Quý khách mua thông qua Citi Việt Nam đều được phát hành bởi một công ty bảo hiểm thứ ba, mà không phải bởi Citi Việt Nam hay UOB Việt Nam. Các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hiện hữu mà đã được ký kết từ trước sẽ không bị ảnh hưởng và Quý khách sẽ tiếp tục được hưởng các chính sách bảo hiểm với điều kiện là Quý khách đã thanh toán phí bảo hiểm cho đến thời điểm hiện tại.

 • Làm thế nào để tôi thanh toán cho Hợp đồng Bảo hiểm của mình sau khi tài khoản Citi của tôi bị đóng?

  Quý khách có thể thanh toán cho Hợp đồng Bảo hiểm của mình thông qua website chính thức của AIA, chuyển khoản trực tiếp hoặc đến bất kỳ chi nhánh nào của Công ty Bảo hiểm để thanh toán trong tương lai.

 • Điều gì sẽ xảy ra nếu Citi Việt Nam không nhận được sự đồng ý cụ thể của tôi để chuyển giao (các) tài khoản vãng lai và tài khoản tiết kiệm, (các) khoản tiền gửi có kỳ hạn và (các) khoản tiền gửi tiết kiệm của tôi cho UOB Việt Nam 30 ngày trước Ngày Hiệu Lực?

  (Các) tài khoản và (các) khoản tiền gửi của Quý khách sẽ không được chuyển giao cho UOB Việt Nam vào Ngày Hiệu lực và việc đóng (các) tài khoản tiền gửi của Quý khách sẽ được tiến hành theo quy trình tiêu chuẩn của Citi Việt Nam. Điều này có nghĩa là Quý khách sẽ không thể thực hiện giao dịch và số dư trong (các) tài khoản tiền gửi sẽ được hoàn lại cho Quý khách. Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp kịp thời cho Quý khách.

 • (Các) tài khoản và (các) khoản tiền gửi của tôi tại Citi Việt Nam sẽ được chuyển giao cho UOB Việt Nam như thế nào?

  Sự đồng ý cụ thể của Quý khách sẽ cho phép việc chuyển giao các Tài khoản và Tiền gửi của Quý khách tại Citi Việt Nam cho UOB Việt Nam với hiệu lực kể từ Ngày Hiệu lực. Nếu các Tài khoản và Tiền gửi của Quý khách được sử dụng làm biện pháp bảo đảm cho bất kỳ thẻ tín dụng hoặc giao dịch nào với Citi Việt Nam, bất kỳ quyền, quyền lợi và lợi ích nào đối với biện pháp bảo đảm đó cũng sẽ được chuyển giao cho UOB Việt Nam và UOB Việt Nam sẽ được quyền hưởng các quyền, quyền lợi và lợi ích đó như thể UOB Việt Nam là Citi Việt Nam. UOB Việt Nam sẽ cung cấp cho Quý khách các hướng dẫn phù hợp và thông tin chi tiết về tài khoản của Quý khách tại UOB Việt Nam nhằm đảm bảo việc chuyển giao diễn ra thuận lợi và nhằm hỗ trợ việc thực hiện các giao dịch của Quý khách thông qua các tài khoản tại UOB Việt Nam kể từ Ngày Hiệu lực. Sự đồng ý của Quý khách cũng sẽ xác nhận lại rằng Quý khách đồng ý cho Citi Việt Nam tiết lộ và/hoặc chuyển giao cho UOB Việt Nam các thông tin của Quý khách, bao gồm các thông tin cá nhân và thông tin liên quan đến (các) tài khoản của Quý khách và/hoặc (các) sản phẩm khác hiện tại và trước đây mà Quý khách đang hoặc đã được Citi Việt Nam cung cấp, trong phạm vi tối đa cần thiết để thực hiện Giao dịch Chuyển nhượng.

 • Điều gì sẽ xảy ra đối với các khoản Tiền gửi có Kỳ hạn bảo đảm cho (các) Thẻ Tín dụng của tôi theo Chương trình Thẻ Bảo Đảm?

  Các khoản tiền được Citi Việt Nam giữ lại như là các khoản Tiền gửi có Kỳ hạn để bảo đảm cho (các) Thẻ Tín dụng theo Chương trình Thẻ Bảo Đảm sẽ được chuyển giao cho UOB Việt Nam cùng với (các) Thẻ Tín dụng có liên quan của Quý khách với hiệu lực vào Ngày Hiệu lực. Theo đó, UOB Việt Nam sẽ tiếp tục giữ các khoản Tiền gửi có Kỳ hạn đó với mức lãi suất do UOB Việt Nam quyết định trong thời gian (các) Thẻ Tín dụng được bảo đảm còn mở và các điều khoản và điều kiện hiện tại của Chương trình Thẻ Bảo Đảm sẽ tiếp tục áp dụng (cho đến khi UOB Việt Nam có thông báo khác sau Ngày Hiệu lực).

  Vui lòng lưu ý rằng, (các) tài khoản vãng lai và tài khoản tiết kiệm, (các) khoản tiền gửi tiết kiệm và (các) khoản tiền gửi có kỳ hạn khác của Quý khách không được sử dụng để bảo đảm cho (các) Thẻ Tín dụng vẫn cần có sự đồng ý của Quý khách để được chuyển giao cho UOB Việt Nam vào Ngày Hiệu lực.

 • Liệu tôi có thể tiếp tục sử dụng (các) Thẻ Ghi nợ của tôi do Citi Việt Nam phát hành kể từ Ngày Hiệu lực không?

  Kể từ Ngày Hiệu lực, Quý khách có thể tiếp tục sử dụng (các) Thẻ Ghi nợ của Quý khách do Citi Việt Nam phát hành trước Ngày Hiệu lực với điều kiện là (các) tài khoản của Quý khách liên kết với (các) thẻ đó được chuyển giao cho UOB Việt Nam. Về sau, (các) thẻ đó sẽ được thay thế bởi (các) thẻ mới do UOB Việt Nam phát hành và giao cho Quý khách dựa vào thông tin địa chỉ đã đăng ký. Thông tin chi tiết và thời điểm của việc thay thế thẻ sẽ được UOB Việt Nam thông báo kịp thời cho Quý khách sau Ngày Hiệu lực.

 • Tôi đang có tài khoản ngoại tệ HKD/ GBP, sau Ngày Hiệu lực tôi vẫn có thể tiếp tục sử dụng tài khoản với 2 loại ngoại tệ này được không?

  Quý khách vẫn có thể tiếp tục sử dụng tài khoản cũng như tất cả các sản phẩm và dịch khác đã được cung cấp bởi Citi như thông thường cho đến khi có thông báo mới.

 • Tiền gửi của Khách hàng được bảo hiểm như thế nào?

  Tổng giá trị tiền gửi tích lũy của Quý khách tại Citi (trước Ngày Hiệu lực) và UOB (kể từ Ngày Hiệu lực) sẽ được bảo hiểm bởi DIV (Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam), theo quy định pháp luật hiện hành.

 • Tiền gửi có kỳ hạn / Tiền gửi tiết kiệm của tôi đang gửi tại Citi đến hạn vào hoặc sau Ngày Hiệu lực, nếu tôi muốn gửi tiếp kì hạn như cũ thì lãi suất sẽ áp dụng theo lãi suất hiện tại của Citi hay UOB?

  Kể từ Ngày Hiệu lực, lãi suất Tiền gửi có kỳ hạn / Tiền gửi tiết kiệm sẽ được áp dụng theo chính sách của UOB. Tuy nhiên, Quý khách vẫn có thể truy cập trang web www.citibank.com.vn để cập nhật thông tin về lãi suất Tiền gửi có kỳ hạn / Tiền gửi tiết kiệm.

 • Có bất kỳ thay đổi nào về biểu phí giao dịch không?

  Không có bất kỳ thay đổi nào về biểu phí giao dịch tại thời điểm này. Chúng tôi sẽ thông báo trước đến Quý khách trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi nào.

 • Kể từ Ngày Hiệu lực, Khách hàng có tài khoản Citi có thể giao dịch tại những chi nhánh nào?

  Kể từ Ngày Hiệu lực, để thực hiện giao dịch cho các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Citi trước đây, Quý khách vui lòng đến các chi nhánh sau:

  - Chi nhánh Sunwah: Tầng trệt, tầng 4, tầng 16 và tầng 20, Tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

  - Chi nhánh Horison: Tầng trệt và tầng 11, Tòa nhà Horison Tower, 40 Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

 • Khách hàng có thể mở tài khoản mới tại các chi nhánh chuyển giao từ Citi không?

  Có, Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên tại các chi nhánh của chúng tôi để biết thêm chi tiết

 • Khách hàng có thể tiếp tục thực hiện giao dịch với Thẻ Ghi nợ Quốc tế tại máy ATM không? Có bất kỳ phí nào phát sinh cho giao dịch này không?

  Quý khách có thể tiếp tục sử dụng Thẻ Ghi nợ Quốc tế được đã được phát hành bởi Citi tại tất cả các điểm ATM có logo MasterCard.

  Biểu phí rút tiền mặt áp dụng đối với Thẻ ghi nợ Quốc tế không có bất kỳ sự thay đổi nào tại thời điểm này. Trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi nào, chúng tôi sẽ thông báo trước tới Quý khách.

 • Tôi đang có Thẻ Ghi nợ quốc tế của Citi, nếu tôi mất thẻ hoặc thẻ hết hạn sau Ngày Hiệu lực thì thẻ mới của tôi được cấp lại với logo Citi hay UOB?

  Kể từ Ngày Hiệu lực, nếu Thẻ Ghi nợ quốc tế của Quý khách bị mất hoặc hết hạn, Thẻ Ghi nợ quốc tế sẽ được phát hành lại bởi UOB và sử dụng tên sản phẩm có từ ngữ "Citi" trong giai đoạn Citi hỗ trợ UOB về việc chuyển giao.

 • Khách hàng có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ Chuyển khoản Toàn cầu và tra cứu tài khoản toàn cầu Citibank không?

  Không. Các dịch vụ này đã ngừng cung cấp từ ngày 26 tháng 06 năm 2022.

 • Khách hàng có thể tiếp tục truy cập dịch vụ Ngân hàng trực tuyến Citibank Online và ứng dụng Citibank Mobile® không?

  Quý khách có thể tiếp tục sử dụng Ứng dụng Citi Mobile® và Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến Citibank Online như thông thường.

 • Tài khoản đồng sở hữu (tài khoản chung) của tôi sẽ như thế nào kể từ Ngày Hiệu lực?

  Sẽ không có bất kỳ thay đổi nào đối với Tài khoản đồng sở hữu (tài khoản chung) của Quý khách kể từ Ngày Hiệu lực.

 • Khách hàng có thể tiếp tục truy cập tài khoản Citi trực tuyến để thực hiện giao dịch không?

  Quý khách có thể tiếp tục truy cập tài khoản Citi trực tuyến như thông thường, đăng nhập với tài khoản và mật khẩu mà Quý khách đang sử dụng để thực hiện các giao dịch trực tuyến. Chúng tôi sẽ thông báo đến Quý khách nếu có bất kỳ sự thay đổi nào trong tương lai.

 • Tôi có tài khoản ngân hàng Citibank tại nước ngoài. Tôi có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ Xem thông tin tài khoản toàn cầu hoặc Chuyển khoản Toàn cầu không?

  Dịch vụ Chuyển khoản toàn cầu Citibank, Xem thông tin tài khoản toàn cầu, và các Dịch vụ Chuyển khoản Toàn cầu đã ngừng cung cấp từ ngày 26 tháng 06 năm 2022. Để xem và truy cập các tài khoản Citi tại nước ngoài, Quý khách vui lòng đăng nhập Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Citibank Online.

  Nếu Quý khách vẫn có nhu cầu chuyển khoản toàn cầu, Quý khách vui lòng chuyển khoản đến tài khoản nước ngoài thông qua phương thức Chuyển Tiền Bằng Điện (TT) tại chi nhánh ngân hàng gần nhất..

 • Khách hàng có thể tiếp tục sử dụng tài khoản Tiền gửi có kỳ hạn và Tài khoản thanh toán đã được cung cấp bởi Citi không?

  Quý khách vẫn có thể tiếp tục sử dụng tất cả các sản phẩm và dịch vụ đã được cung cấp bởi Citi như thông thường cho đến khi có thông báo mới.

 • Khách hàng có thể tiếp tục thực hiện giao dịch rút tiền mặt trong nước và quốc tế với Thẻ Ghi nợ Quốc tế đã được phát hành bởi Citi không?

  Sẽ không có bất kỳ thay đổi tức thì nào về cách thức rút tiền mặt từ Thẻ Ghi nợ Quốc tế đã được phát hành bởi Citi.

Sản Phẩm Thẻ Tín Dụng và Vay Tiêu Dùng

 • Các khoản thanh toán của tôi liên quan đến (các) Thẻ Tín dụng của tôi do Citi phát hành sẽ được xử lý như thế nào?

  Với hiệu lực kể từ Ngày Hiệu lực:

  • .Sẽ không có bất kỳ sự thay đổi ngay lập tức nào trong cách thực hiện thanh toán liên quan đến (các) Thẻ Tín Dụng của Quý khách
  • .Các khoản tiền nợ mà chưa được thanh toán cho Citi Việt Nam liên quan đến (các) Thẻ Tín dụng của Quý khách cho đến Ngày Hiệu lực sẽ được chuyển giao và phải được thanh toán cho UOB Việt Nam như thể UOB Việt Nam là bên phát hành ban đầu của (các) Thẻ Tín dụng đó;
  • .Lãi suất, các khoản phí, các tính năng và các điều khoản và điều kiện khác hiện đang áp dụng với (các) Thẻ Tín dụng của Quý khách sẽ vẫn giữ nguyên không thay đổi cho đến khi UOB Việt Nam thông báo về việc thay đổi sau Ngày Hiệu lực phù hợp với các điều khoản và điều kiện hiện đang áp dụng với (các) Thẻ Tín dụng của Quý khách.
 • Liệu tôi có thể tiếp tục sử dụng (các) Thẻ Tín dụng của tôi do Citi Việt Nam phát hành kể từ Ngày Hiệu lực không?

  Quý khách có thể tiếp tục sử dụng (các) Thẻ Tín dụng của Quý khách hàng do Citi Việt Nam phát hành trước Ngày Hiệu lực một cách bình thường kể từ Ngày Hiệu lực nhưng bất kỳ khoản nợ nào phát sinh từ việc sử dụng (các) Thẻ Tín dụng đó sẽ là khoản Quý khách nợ UOB Việt Nam. (Các) Thẻ Tín dụng này về sau sẽ được thay thế bởi các thẻ mới có tên và logo của UOB Việt Nam do UOB Việt Nam phát hành và giao cho Quý khách dựa vào thông tin địa chỉ đã đăng ký. Thông tin chi tiết và thời điểm của việc thay thế thẻ sẽ được UOB Việt Nam thông báo kịp thời cho Quý khách sau Ngày Hiệu lực.

 • Tôi đang có Thẻ Tín dụng của Citi, nếu tôi mất thẻ hoặc thẻ hết hạn sau Ngày Hiệu lực thì thẻ mới của tôi được cấp lại với logo Citi hay UOB?

  Kể từ Ngày Hiệu lực, nếu Thẻ Tín Dụng của Quý khách bị mất hoặc hết hạn, Thẻ Tín Dụng sẽ được phát hành lại bởi UOB và sử dụng tên sản phẩm có từ ngữ "Citi" trong giai đoạn Citi hỗ trợ UOB về việc chuyển giao.

 • Các khoản thanh toán của tôi liên quan đến (các) Khoản Vay Tiêu Dùng của tôi sẽ được xử lý như thế nào?

  Với hiệu lực kể từ Ngày Hiệu lực:

  • .Sẽ không có bất kỳ sự thay đổi ngay lập tức nào trong cách thực hiện thanh toán liên quan đến (các) Khoản Vay Tiêu Dùng của Quý Khách
  • .Các khoản tiền nợ mà chưa được thanh toán cho Citi Việt Nam theo (các) hợp đồng vay và/hoặc các điều khoản và điều kiện có liên quan sẽ được chuyển giao cho UOB Việt Nam và phải được Quý khách thanh toán cho UOB Việt Nam đến một tài khoản sẽ được chỉ định trong thông báo tiếp theo của chúng tôi như thể UOB Việt Nam là bên cho vay ban đầu;
  • .Tất cả các quyền, quyền lợi và lợi ích đối với và từ các biện pháp bảo đảm cung cấp cho Citi Việt Nam liên quan đến (các) Khoản Vay Tiêu Dùng của Quý khách, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thế chấp bất động sản, thế chấp các tài sản và quyền tài sản, cầm cố các khoản tiền gửi, sẽ được chuyển giao cho UOB Việt Nam;
  • .Lãi suất, các khoản phí, các tính năng và các điều khoản và điều kiện khác hiện đang áp dụng với (các) Khoản Vay Tiêu Dùng của Quý khách sẽ vẫn giữ nguyên không thay đổi cho đến khi UOB Việt Nam thông báo về việc thay đổi sau Ngày Hiệu lực phù hợp với (các) hợp đồng vay của Quý khách hoặc các điều khoản và điều kiện hiện đang áp dụng với (các) Khoản Vay Tiêu Dùng của Quý khách.
 • Điều gì sẽ xảy ra đối với Điểm thưởng, Tiền hoàn lại và Dặm thưởng Citi của tôi sau Ngày Hiệu lực?

  Điểm thưởng/ Tiền hoàn lại / Dặm thưởng của Quý khách sẽ không bị ảnh hưởng sau Ngày Hiệu Lực. Không có thay đổi tức thì nào trong việc sử dụng hoặc tỷ lệ chuyển đổi Điểm thưởng/ Tiền hoàn lại / Dặm thưởng. Quý khách vẫn được hưởng Điểm thưởng/ Tiền hoàn lại / Dặm thưởng trên các chi tiêu hợp lệ từ thẻ tín dụng của mình.

  Nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến Điếm thưởng, Tiền hoàn lại và Dặm thưởng của Quý khách, chúng tôi sẽ bảo đảm việc gửi thông báo đầy đủ cho Quý khách.

 • Giao dịch Chuyển nhượng này có ảnh hưởng gì đến khoản tín dụng hiện tại của tôi hay không?

  Không, khoản tín dụng hiện tại của Quý khách sẽ không bị thay đổi. Không có thẩm định tín dụng bổ sung trong việc thực hiện chuyển giao sang UOB Việt Nam trừ khi pháp luật có quy định khác.

 • Tôi có cần phải thực hiện bất kỳ thỏa thuận mới/ thỏa thuận tách biệt nào cho việc thanh toán thẻ tín dụng hoặc hoàn trả khoản vay của mình hay không?

  Cho đến khi việc chuyển giao cơ sở hạ tầng từ Citi Việt Nam sang UOB Việt Nam hoàn tất, các thỏa thuận thanh toán/ hoàn trả khoản vay định kỳ của Quý khách sẽ không thay đổi và không bị gián đoạn. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ bảo đảm việc gửi thông báo đầy đủ cho Quý khách.

 • Liệu tôi có thể tiếp tục sử dụng thẻ tín dụng của tôi trên ứng dụng Samsung Pay được hay không?

  Vâng, Quý khách vẫn có thể tiếp tục sử dụng thẻ tín dụng của mình trên ứng dụng Samsung Pay sau Ngày Hiệu Lực.

 • Việc UOB Việt Nam trở thành ngân hàng cấp hạn mức cho thẻ tín dụng và khoản Vay Tiêu Dùng cho tôi sau Ngày Hiệu Lực có ý nghĩa như thế nào?

  Sau Ngày Hiệu Lực, các hạn mức tín dụng được cấp cho Quý Khách liên quan đến tài khoản tín dụng và khoản vay tiêu dùng sẽ là được cấp bởi UOB Việt Nam và phải được thanh toán hoàn trả cho UOB Việt Nam (tuy nhiên sẽ không có bất kỳ thay đổi nào trong cách thức thực hiện hoàn trả thanh toán và các khoản thanh toán vào thẻ mang thương hiệu Citi sẽ được ghi nhận thành một khoản thanh toán cho UOB Việt Nam).

 • Dư nợ thẻ tín dụng và/hoặc khoản vay cá nhân của tôi sẽ như thế nào sau khi chuyển giao sang UOB?

  Không có thay đổi tức thì nào đối với thẻ tín dụng và/ hoặc khoản vay cá nhân của Quý khách khi chuyển giao sang UOB. Dư nợ của Quý khách tại Citi sẽ không thay đổi và được chuyển giao sang cho UOB kể từ Ngày Hiệu lực.

 • Tôi có cần ký lại Đơn đăng ký theo mẫu của UOB và/hoặc các chứng từ khác liên quan đến thẻ tín dụng và/ hoặc khoản vay cá nhân khi chuyển giao sang UOB?

  Quý khách không cần phải ký lại bất kỳ Đơn đề nghị hay chứng từ nào khác khi thực hiện chuyển giao sang UOB.

 • Các lệnh thanh toán định kỳ/ tự động ghi nợ trên Thẻ Citi của tôi sẽ như thế nào?

  Sẽ không có bất kỳ thay đổi nào về dịch vụ và các lệnh thanh toán định kỳ/ tự động ghi nợ trên Thẻ tín dụng mà Quý khách đã đăng ký trước đó.

 • Kể từ Ngày Hiệu lực, hạn mức tín dụng của tôi có cập nhật hoặc điều chỉnh không? Tôi có bị yêu cầu thực hiện thêm bước thẩm định nào khác tại UOB hay không?

  Không. Hạn mức tín dụng của Quý khách vẫn không thay đổi. Sau khi chuyển giao sang UOB, chúng tôi không yêu cầu thêm bước thẩm định nào.

 • Tôi có cần tạo mới/tách biệt lịch thanh toán thẻ tín dụng hoặc khoản vay tiêu dùng hay không?

  Lịch thanh toán thẻ tín dụng hoặc khoản vay tiêu dùng hiện hữu của Quý khách vẫn không thay đổi và không bị gián đoạn. Trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi nào, chúng tôi sẽ gửi thông báo trước đến Quý khách.

 • Các khoản trả góp hiện hữu của tôi (Citi PayLite/ Citi QuickCash/ Citi Flexibill) sẽ như thế nào kể từ Ngày Hiệu lực? Lãi suất và kỳ hạn thanh toán có được giữ nguyên hay không?

  Sẽ không có bất kỳ thay đổi tức thì nào đối với các khoản trả góp hiện hữu của Quý Khách. Lãi suất và kỳ hạn thanh toán của các khoản trả góp hiện hữu vẫn sẽ được giữ nguyên.

 • Lãi suất và biểu phí áp dụng có thay đổi hay không?

  Đối với thẻ tín dụng, sẽ không có bất kỳ thay đổi tức thì nào liên quan đến lãi suất, biểu phí kể từ Ngày Hiệu lực. Đối với các khoản vay cá nhân, lãi suất sẽ cố định không đổi trong suốt kỳ hạn vay.

 • Tôi vừa tham gia một chương trình khuyến mãi/ ưu đãi của Citi. Khi chuyển giao, UOB có tiếp quản các chương trình khuyến mãi/ ưu đãi này không?

  Toàn bộ các chương trình khuyến mãi/ ưu đãi và việc xét trả thưởng của Citi vẫn sẽ được tiếp tục cho đến hết thời hạn chương trình nếu Quý khách thỏa điều kiện của chương trình/ quà tặng

 • Tôi có thể tiếp tục truy cập thông tin tài khoản/ sao kê giao dịch trên trang Citibank Online/ Ứng dụng Citi Mobile®không?

  Sẽ không có thay đổi tức thì nào và Quý khách có thể tiếp tục truy cập trang Citibank Online/ ứng dụng Citi Mobile®. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ thông báo trước tới Quý khách

 • Hiện tại, UOB chưa có sản phẩm thẻ tín dụng, sau Ngày Hiệu lực, khách hàng của UOB có thể yêu cầu mở thẻ tín dụng được không?

  Quý khách có thể truy cập tại đây để gửi yêu cầu trực tuyến. Nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ để tư vấn và hỗ trợ quý khách trong thời gian sớm nhất.

  Hoặc quý khách có thể đến 2 chi nhánh sau để yêu cầu mở thẻ tín dụng:

  - Chi nhánh Sunwah: Tầng trệt, tầng 4, tầng 16 và tầng 20, Tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

  - Chi nhánh Horison: Tầng trệt và tầng 11, Tòa nhà Horison Tower, 40 Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Bảo hiểm

 • Kể từ Ngày Hiệu lực, Khách hàng có thể thanh toán phí bảo hiểm cho các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã mua thông qua sự tư vấn của Citi như thế nào?

  Quý khách có thể lựa chọn hình thức thanh toán phí bảo hiểm thuận tiện nhất trong các kênh dưới đây:

  - Thanh toán trực tiếp qua website hoặc các ứng dụng di động của công ty bảo hiểm.

  - Chuyển khoản, nộp tiền mặt hoặc trích nợ tự động; thông qua các ngân hàng đối tác của công ty bảo hiểm.

  - Sử dụng thẻ tín dụng hoặc nộp tiền mặt trực tiếp thông qua các đại lý được ủy quyền của công ty bảo hiểm.

  Lệnh chuyển tiền tự động trích từ tài khoản thanh toán/ tài khoản thẻ tín dụng đã được Quý khách đăng ký với Citi sẽ được tiếp tục áp dụng.

 • Nếu các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mua thông qua Citi đã đăng ký phương thức thanh toán là trích nợ tự động, điều này có ảnh hưởng đến việc thanh toán không?

  Sẽ không có bất kỳ thay đổi nào về phương thức thanh toán phí bảo hiểm của Quý khách

 • Khách hàng đã tham gia các Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thông qua Citi trước Ngày Hiệu lực có thay đổi gì không?

  Sẽ không có bất cứ thay đổi nào đối với Quý khách. Bảo hiểm là lĩnh vực kinh doanh chịu sự giám sát của Bộ Tài Chính (MOF). Đối tác vẫn cam kết thực hiện trách nhiệm bảo vệ các khách hàng hiện hữu và khách hàng mới của chúng tôi

  Các điều khoản hợp đồng vẫn giữ nguyên, ngoại trừ bất cứ thông tin tham chiếu nào từ Citi sẽ chuyển sang tham chiếu từ UOB.

 • Khách hàng có thể liên hệ với ai nếu có bất kỳ thắc mắc, khiếu nại, giải quyết bồi thường hoặc vấn đề dịch vụ nào liên quan hợp đồng bảo hiểm nhân thọ/ Giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ?

  Quý khách có thể liên hệ các chi nhánh dưới đây để nhận hỗ trợ cho các vấn đề liên quan đến bảo hiểm AIA:

  - Chi nhánh Sunwah: Tầng trệt, tầng 4, tầng 16 và tầng 20, Tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

  - Chi nhánh Horison: Tầng trệt và tầng 11, Tòa nhà Horison Tower, 40 Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

  Ngoài ra Quý khách có thể liên hệ Cty Bảo hiểm AIA để thực hiện yêu cầu/ dịch vụ khác liên quan Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ.

 • Khách hàng có cần phải chấm dứt/ kết thúc hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của mình không?

  Tham gia Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ (HĐ BHNT) là một cam kết lâu dài. Quý khách cần biết rằng việc chấm dứt hay kết thúc sớm HĐ BHNT sẽ mất một khoản chi phí và giá trị hoàn lại của HĐBHNT có thể thấp hơn tổng phí BH Quý khách đã đóng. Bảo hiểm là lĩnh vực kinh doanh chịu sự giám sát của Bộ tài chính (MOF). Theo đó, Công ty bảo hiểm cam kết vẫn thực hiện trách nhiệm bảo vệ khách hàng hiện hữu. Quý khách nên duy trì các quyền lợi và giá trị hiện có của HĐ BHNT tương ứng. Nếu Quý khách chấm dứt HĐ BHNT vào thời điểm này, Quý khách có thể phải đáp ứng các điều kiện sẽ khó hơn hoặc với chi phí cao hơn để Quý khách có thể tham gia được hợp đồng bảo hiểm có mệnh giá bảo hiểm tương tự về sau.

 • Việc sát nhập này có làm ảnh hưởng đến số hợp đồng bảo hiểm của khách hàng không?

  Sẽ không có sự thay đổi nào đối với số hợp đồng vì hợp đồng bảo hiểm được ký kết bởi Quý khách và công ty bảo hiểm.

 • Các hợp đồng bảo hiểm khách hàng tham gia thông qua Citi vẫn được tiếp tục bảo vệ đúng không?

  Sẽ không có vấn đề nào ảnh hưởng đến các hợp đồng bảo hiểm đang hiệu lực mà quý khách đã tham gia trước đây và Quý khách vẫn tiếp tục được bảo vệ nếu hợp đồng được duy trì và thanh toán đầy đủ, đúng hạn.

 • Có bất kỳ thay đổi/ ảnh hưởng nào đến hợp đồng bảo hiểm và các quyền lợi tôi đã mua có thay đổi không?

  Sẽ không có bất kỳ thay đổi / ảnh hưởng nào đến các hợp đồng bảo hiểm Quý khách đang sở hữu và các quyền lợi đính kèm hợp đồng đang hiệu lực của Quý khách.

  Quý khách yên tâm rằng tất cả các nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng bảo hiểm đang hiệu lực sẽ được công ty bảo hiểm tiếp tục thực hiện theo điều khoản hợp đồng bảo hiểm.

 • Khách hàng có thể mua thêm sản phẩm bảo hiểm mà Citi đã phân phối trước đây không?

  Sản phẩm bảo hiểm Citi phân phối trước đây sẽ ngừng cung cấp kể từ Ngày Hiệu lực. Tuy nhiên, UOB đang phân phối các sản phẩm bảo hiểm tương tự có thể đáp ứng được nhu cầu của Quý khách. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Dịch vụ

 • Các chi nhánh của Citi có tiếp tục hoạt động không?

  Các chi nhánh dành cho mảng ngân hàng bán lẻ của Citi vẫn tiếp tục hoạt động như thông thường, trên cơ sở được UOB tiếp quản kể từ Ngày Hiệu lực.

 • Tôi có thể thực hiện giao dịch tại chi nhánh nào cho các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Citi trước đây?

  Kể từ Ngày Hiệu lực, Quý khách vui lòng đến các chi nhánh sau để thực hiện giao dịch cho các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Citi trước đây:

  - Chi nhánh Sunwah: Tầng trệt, tầng 4, tầng 16 và tầng 20, Tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

  - Chi nhánh Horison: Tầng trệt và tầng 11, Tòa nhà Horison Tower, 40 Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

 • Khách hàng có thể truy vấn và thực hiện giao dịch trên tài khoản đã mở tại UOB tại các chi nhánh chuyển giao từ Citi và ngược lại không?

  Quý khách không thể thực hiện giao dịch này vì hệ thống của cả hai ngân hàng đều chưa được tích hợp vào thời điểm hiện tại.

 • Những dịch vụ nào sẽ ngừng từ Ngày Hiệu lực trở đi?

  Có 2 (hai) dịch vụ sẽ ngừng cung cấp kể từ Ngày Hiệu lực bao gồm:

  1. Nhờ thu séc nước ngoài

  2. Dịch vụ rút tiền mặt khẩn cấp

 • Khách hàng vẫn có thể liên hệ Tổng đài CitiPhone để nhận hỗ trợ kể từ Ngày Hiệu lực không?

  Kể từ Ngày Hiệu lực, Tổng đài CitiPhone vẫn tiếp tục hỗ trợ Quý khách như thông thường. Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua:

  - Tổng đài CitiPhone: (84 28) 3521 1111

  - Tổng đài liên hệ khi Quý khách đang ở nước ngoài: (84 28) 3521 1118

  - Đường dây nóng dành riêng cho khách hàng Citigold: (84 28) 3521 1088

 • Khách hàng của Citi có thể gọi đến Tổng đài của UOB để kiểm tra tài khoản Citi của mình không?

  Quý khách vui lòng tiếp tục liên hệ Tổng đài Citiphone để nhận giải đáp và hỗ trợ qua:

  - Tổng đài CitiPhone: (84 28) 3521 1111

  - Tổng đài liên hệ khi Quý khách đang ở nước ngoài: (84 28) 3521 1118

  - Đường dây nóng dành riêng cho khách hàng Citigold: (84 28) 3521 1088

 • Khách hàng có thể tiếp tục thực hiện giao dịch với Thẻ Ghi Nợ quốc tế Citi của mình tại máy ATM/ Máy nộp tiền (CDM) của Citi không?

  Không, các máy rút tiền tự động (ATM) và máy nộp tiền (CDM) của chúng tôi sẽ dừng cung cấp dịch vụ từ ngày 15/11/2023. Quý khách có thể rút tiền mặt tại tất cả các máy ATM có hỗ trợ thẻ Mastercard, nộp tiền mặt tại chi nhánh Sunwah/ Horison.

 • Có bất kỳ thay đổi nào đối với lệnh thanh toán cố định cho thẻ tín dụng/ tài khoản của khách hàng không?

  Sẽ không có thay đổi nào về lệnh thanh toán cố định cho thẻ tín dụng/ tài khoản của Quý khách

Quản lý tài sản

 • Thời gian hoạt động của các chi nhánh chuyển giao có thay đổi gì không?

  Thời gian hoạt động của các chi nhánh chuyển giao từ Citi sẽ không thay đổi kể từ Ngày Hiệu lực, cụ thể như sau:

  - Giờ hoạt động: 8:30 sáng - 5:30 chiều (Thứ Hai đến Thứ Sáu)

  - Quầy giao dịch tiền mặt: 8:30 sáng - 4:30 chiều (Thứ Hai đến Thứ Sáu)

 • Là khách hàng Citigold, tôi có thể thực hiện giao dịch tại chi nhánh nào kể từ Ngày Hiệu lực?

  Kể từ Ngày Hiệu lực, Quý khách vui lòng đến các chi nhánh sau để thực hiện giao dịch cho các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Citi trước đây:

  - Chi nhánh Sunwah: Tầng trệt, tầng 4, tầng 16 và tầng 20, Tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

  - Chi nhánh Horison: Tầng trệt và tầng 11, Tòa nhà Horison Tower, 40 Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

 • Nếu tôi đang là khách hàng Citibanking, tôi có thể trở thành khách hàng Khởi phú của UOB không?

  Quý khách vẫn là Khách hàng Citibanking, và sẽ được tận hưởng toàn bộ những dịch vụ và ưu đãi của Khá́ch hàng Khởi phú của UOB kể từ Ngày Hiệu lực

 • Là khách hàng Citibanking, tôi cũng sẽ được hưởng những đặc quyền vốn có sau khi UOB mua lại mảng ngân hàng bán lẻ của Citi?

  Các đặc quyền của Quý khách không thay đổi sau khi UOB mua lại mảng ngân hàng bán lẻ của Citi.

 • Là khách hàng Citibanking, tôi vẫn được duy trì hạn mức rút tiền mặt tại ATM 30.000.000 đồng/ngày sau khi UOB mua lại mảng ngân hàng bán lẻ của Citi?

  Hạn mức rút tiền mặt tại ATM của Quý khách vẫn không thay đổi sau khi UOB mua lại mảng ngân hàng bán lẻ của Citi.

 • Là khách hàng Citibanking, UOB có dịch vụ tổng đài 24/7 như của Citi không? Tôi có được sử dụng dịch vụ đó không?

  Dịch vụ tổng đài 24/7 Citiphone vẫn tiếp tục hỗ trợ Quý khách như thông thường. Chúng tôi sẽ thông báo trước tới Quý khách nếu như có bất kỳ sự thay đổi nào

 • Nếu tôi đang là khách hàng Citigold, tôi có thể trở thành Khách Hàng Ưu Tiên của UOB không?

  Quý khách vẫn là Khách hàng cao cấp Citigold, và sẽ được tận hưởng toàn bộ những đặc quyền và ưu đãi của Khách Hàng Ưu Tiên của UOB kể từ Ngày Hiệu lực.

 • Khách hàng cao cấp Citigold được hưởng những đặc quyền và quyền lợi gì?

  Khách hàng cao cấp Citigold được hưởng những đặc quyền và quyền lợi như sau:

  - Chuyên viên Quản lý Khách hàng dành riêng để hỗ trợ Quý khách

  - Ưu đãi lãi suất

  - Tham gia những sự kiện đặc biệt dành riêng cho khách hàng cao cấp Citigold

  - Ưu đãi đặc biệt từ các đối tác của chúng tôi

  - Các chương trình khác được thực hiện theo từng thời kỳ

 • Là khách hàng Citigold, tôi có thể trải nghiệm các Sảnh Ngân hàng Ưu Tiên của UOB hay không? Tôi có thể được dùng các Sảnh Ngân hàng Ưu Tiên của UOB tại Singapore không?

  Quý khách có thể trải nghiệm Sảnh Ngân hàng Ưu tiên của UOB ở Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Singapore.

 • Là khách hàng Citigold, tôi có được tiếp tục được hỗ trợ bởi chuyên viên Quản lý khách hàng hiện tại?

  Quý khách sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi Chuyên viên Quản lý Khách hàng hiện tại. Trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi nào, chúng tôi sẽ thông báo đến Quý khách.

 • Là khách hàng Citigold, tôi vẫn được duy trì các giải pháp tài chính sau khi UOB mua lại mảng ngân hàng bán lẻ của Citi?

  Các giải pháp tài chính của Quý khách vẫn không thay đổi sau khi UOB mua lại mảng ngân hàng bán lẻ của Citi.

 • Là khách hàng Citigold, tôi vẫn được duy trì hạn mức rút tiền mặt tại ATM 30.000.000 đồng/ngày sau khi UOB mua lại mảng ngân hàng bán lẻ của Citi?

  Hạn mức rút tiền mặt tại ATM của Quý khách vẫn không thay đổi sau khi UOB mua lại mảng ngân hàng bán lẻ của Citi.

 • Là khách hàng Citigold, tôi vẫn được duy trì hạn mức chuyển tiền 1.500.000.000 đồng/ngày sau khi UOB mua lại mảng ngân hàng bán lẻ của Citi?

  Hạn mức chuyển tiền của Quý khách vẫn không thay đổi sau khi UOB mua lại mảng ngân hàng bán lẻ của Citi.

 • Là khách hàng Citigold, biểu phí giao dịch của tôi có thay đổi không?

  Biểu phí giao dịch sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào tại thời điểm này.

 • Là khách hàng Citigold, UOB có dịch vụ tổng đài 24/7 như của Citi dành cho khách hàng Citigold không?

  Dịch vụ tổng đài 24/7 của Citigold vẫn tiếp tục hỗ trợ Quý khách như thông thường. Chúng tôi sẽ thông báo trước tới Quý khách nếu như có bất kỳ sự thay đổi nào

 • Là khách hàng Citigold, tôi vẫn sẽ tiếp tục được nhận các ấn phẩm và xem các hội thảo trực tuyến dành cho khách hàng Citigold?

  Quý khách vẫn tiếp tục được nhận các ấn phẩm và xem các hội thảo trực tuyến dành cho khách hàng Citigold như thông thường.

 • Là khách hàng Citigold, tôi có được hưởng những đặc quyền phong cách sống giống như khách hàng ưu tiên UOB đang có? (Ví dụ: Ngày hội chơi gôn, quà sinh nhật...)

  Là một Khách hàng Cao cấp Citigold, Quý khách sẽ được tận hưởng các dịch vụ vượt trội của Khách hàng Ưu tiên của UOB với những đặc quyền và ưu đãi tương đương đặc quyền Citigold sau khi Citi sáp nhập mảng bán lẻ với UOB. Tham khảo thêm tại đây https://www.uob.com.vn/privilege/privileges.page hoặc https://www.citibank.com.vn/vn/wealth-management/citigold/