SAO KÊ ĐIỆN TỬ

Sao kê điện tử

Tiết kiệm giấy, bảo vệ cây. Và tận hưởng sự tiện lợi của Sao Kê Điện Tử

Sao kê điện tử Tiết kiệm giấy, bảo vệ cây. Và tận hưởng sự tiện lợi của Sao Kê Điện Tử

Sao Kê Điện Tử của Citibank giúp Quý khách xem thông tin tài khoản nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

Quan trọng hơn, khi sử dụng Sao Kê Điện Tử, Quý khách đã góp phần gìn giữ cây xanh và bảo vệ môi trường.

Sao Kê Điện Tử dạng file PDF được mã hóa bảo mật, có thể được gửi đến địa chỉ email của Quý khách, hoặc tải về một cách an toàn từ Citibank Online® and Citi Mobile®.

 

Sao kê điện tử

SAO KÊ ĐIỆN TỬ

Sao Kê Điện Tử của Citibank giúp Quý khách xem thông tin tài khoản nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

Quan trọng hơn, khi sử dụng Sao Kê Điện Tử, Quý khách đã góp phần cứu cây xanh và bảo vệ môi trường.

Sao Kê Điện Tử dạng file PDF được mã hóa bảo mật, có thể được đến địa chỉ email của Quý khách, hoặc tải về một cách an toàn từ Citibank Online.

Lợi ích
  • Xem sao kê nhanh chóng và thuận tiện, dù Quý khách ở đâu.
  • Nhận Sao Kê Điện Tử tự động hàng tháng qua email.
  • Xem mọi giao dịch và các hoạt động tài chính với Citibank thông qua bản sao kê tổng hợp.
Tiện ích
  • Miễn phí.
  • Gửi qua email.
  • Mã hóa tuyệt đối an toàn.
  • Đăng ký trực tuyến.
  • Lưu sao kê điện tử.
Đăng ký

Để đăng ký Sao Kê Điện Tử, bạn có thể đăng ký qua Citibank Online® hoặc liên hệ với Chuyên Viên Tư Vấn của chúng tôi để được trợ giúp.

  • Gọi Citigold ngay để được tư vấn về cách quản lý và đầu tư tài sản.

Tuyên bố

Citibank bảo lưu quyền xem xét điều chỉnh mức phí theo tình hình thị trường.