ĐĂNG NHẬP NGAY

 • Kính gởi Quý Khách,

  Kể từ ngày 01/01/2019,  Quý Khách có thể thực hiện những kế hoạch quản lý tài chính sau đây thông qua kênh Ngân hàng điện tử cho thẻ Tín dụng và Thẻ Ghi nợ phát hành bởi Ngân hàng Citibank:

  - Thiết lập hạn mức giao dịch trong ngày.
  - Kích hoạt tính năng cho phép/ không cho phép thanh toán trực tuyến.
  - Thiết lập hạn mức thanh toán thẻ trực tuyến trong ngày.
  - Kích hoạt tính năng cho phép/ không cho phép thanh toán ở nước ngoài (ngoại trừ các giao dịch trực tuyến)

Tải ngay ứng dụng Citi Mobile®.

Tải ngay ứng dụng Citi Mobile®.


Thông tin được cung cấp trên trang thông tin điện tử này không tạo thành việc tiếp thị bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào cho các cá nhân là người cư trú tại Liên minh Châu Âu, Khu vực Kinh tế Châu Âu, Thụy Sĩ, Guernsey và Jersey. Nội dung trên trang thông tin điện tử này không và không nên được diễn giải là lời đề nghị, lời mời hoặc chào mời mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được đề cập ở đây cho những cá nhân đó.