HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT THẺ

Bảo mật thẻ.

Kích hoạt thẻ ngay

Bảo mật thẻ. Kích hoạt thẻ ngay

Các phương thức đơn giản, tiện lợi để Kích hoạt Thẻ tín dụng, Thẻ ghi nợ Citi mọi lúc mọi nơi 24/7.

Tin nhắn SMS

Hướng dẫn :

Gửi tin nhắn SMS từ số điện thoại Quý khách đã đăng ký với Citi theo cú pháp: ACT < khoảng cách > < 4 số cuối của Thẻ > đến 6058.

Xác nhận :

Sau khi gửi tin nhắn kích hoạt Thẻ, Citi sẽ gửi ngay tin nhắn SMS để thông báo trạng thái Thẻ Quý khách đã được kích hoạt thành công hay không.

Áp dung :

Chỉ có thể kích hoạt Thẻ qua kênh này khi ở trong nước.

Citi Mobile®

Hướng dẫn :

Tải về Citi Mobile® và đăng nhập để kích hoạt Thẻ mọi lúc, mọi nơi. Nhấp www.citibank.com.vn/download để tải Citi Mobile®.

Xác nhận :

  • Citi sẽ gửi thông báo đến Quý khách qua tin nhắn và email ngay khi kích hoạt thành công.
  • Sau khi kích hoạt thành công trạng thái Thẻ sẽ được thay đổi ngay lập tức trên Citi Mobile®.

Áp dụng :

Có thể kích hoạt Thẻ khi ở trong nước hay nước ngoài.

Citibank Online®

Hướng dẫn :

Nhấp www.citibank.com.vn để đăng nhập Citibank Online® bằng Tên Đăng Nhập và Mật khẩu.

  • Chọn "Dịch vụ/Hồ sơ của tôi"
  • Chọn "Kích hoạt Thẻ" và chọn tên thẻ để kích hoạt.

Xác nhận :

  • Citi sẽ gửi thông báo đến Quý khách qua tin nhắn và email ngay khi kích hoạt thành công
  • Sau khi kích hoạt thành công trạng thái Thẻ sẽ được thay đổi ngay lập tức trên Citibank Online®.

Áp dụng :

Có thể kích hoạt Thẻ khi ở trong nước hay nước ngoài.

  • Giao dịch thông minh và tiện lợi với Citibank Online.
  • Đăng ký Thẻ Tín Dụng Citibank ngay để hưởng ưu đãi hấp dẫn.

Disclaimer

Citibank được quyền xem xét điều chỉnh mức phí và lãi suất theo tình hình thị trường.