ĐĂNG NHẬP NGAY

  • Cập nhật thay đổi về Bảo Hiểm Tiền Gửi

   Chúng tôi xin vui mừng thông báo là theo Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg hạn mức tối đa cho Bảo Hiểm Tiền Gửi sẽ được điều chỉnh từ 50,000,000 Đồng thành 75,000,000 Đồng. Thay đổi này có hiệu lực kể từ ngày 05/08/2017.

   Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm Tiền Gửi Có Kỳ Hạn, vui lòng truy cập tại đây.
  • Nếu quý khách có thắc mắc, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách:
  • 1. Truy cập vào Citibank.com.vn
   2. Vào mục "Hộp thư"
   3. Chọn “Soạn thư” trong danh sách.Thông tin được cung cấp thông qua ứng dụng này không được tạo ra hoặc chỉnh sửa dành riêng cho khách hàng không phải người cư trú theo quy định của pháp luật Việt Nam và những chương trình khuyến mại cũng như các phương tiện này không được áp dụng cho khách hàng không phải là người cư trú theo quy định của pháp luật Việt Nam.