ĐĂNG NHẬP NGAY


  • CẬP NHẬT VỀ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ ĐỐI VỚI NHẬT BẢN VÀ HÀN QUỐC


    Dịch vụ Chuyển Tiền Quốc Tế từ/đến Citibank Japan

  • Ngân hàng Citibank xin thông báo Dịch vụ Chuyển Tiền Quốc Tế từ/đến Citibank Nhật Bản sẽ tạm thời bị gián đoạn
    từ 02:30 chiều ngày 09/2/2018 đến 01:30 chiều ngày 10/02/2018, và dịch vụ Chuyển Tiền Quốc Tế từ/đến Citibank Hàn Quốc sẽ tạm thời bị gián đoạn từ 11 giờ đêm ngày 10/2/2018 đến 6 giờ sang ngày 11/02/2018 do nâng cấp hệ thống.
  • Ngân hàng Citibank mong Quý khách thông cảm về sự bất tiện này.


Thông tin được cung cấp thông qua ứng dụng này không được tạo ra hoặc chỉnh sửa dành riêng cho khách hàng không phải người cư trú theo quy định của pháp luật Việt Nam và những chương trình khuyến mại cũng như các phương tiện này không được áp dụng cho khách hàng không phải là người cư trú theo quy định của pháp luật Việt Nam.