ĐĂNG NHẬP NGAY


  • CẬP NHẬT VỀ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ ĐỐI VỚI COLOMBIA VÀ JAPAN


    Dịch vụ Chuyển Tiền Quốc Tế từ/đến Citibank Colombia và Nhật Bản

  • Ngân hàng Citibank xin thông báo Dịch vụ Chuyển Tiền Quốc Tế từ/đến Citibank Colombia sẽ tạm thời bị gián đoạn
    từ 11:00 sáng ngày 11/03/2018 đến 11:30 sáng ngày 11/03/2018, và dịch vụ Chuyển Tiền Quốc Tế từ/đến Citibank Nhật Bản sẽ tạm thời bị gián đoạn từ 11 giờ đêm ngày 17/03/2018 đến 5 giờ sáng ngày 18/03/2018 do nâng cấp hệ thống.
  • Ngân hàng Citibank mong Quý khách thông cảm về sự bất tiện này


Thông tin được cung cấp thông qua ứng dụng này không được tạo ra hoặc chỉnh sửa dành riêng cho khách hàng không phải người cư trú theo quy định của pháp luật Việt Nam và những chương trình khuyến mại cũng như các phương tiện này không được áp dụng cho khách hàng không phải là người cư trú theo quy định của pháp luật Việt Nam.