ĐĂNG NHẬP NGAY

  • Kính chào quý khách,

    Chúng tôi xin thông báo tất cả đối tác đang tham gia chương trình "Thanh toán bằng điểm thưởng/ dặm thưởng/ tiền hoàn (Citi Pay With Point)" sẽ được nâng cấp từ 14/11/2019 đến 29/02/2020, ngoại trừ đối tác Lazada. Quý khách sẽ không nhận được tin nhắn khi thực hiện giao dịch tại các đối tác (ngoại trừ Lazada) để đổi điểm thưởng/dặm thưởng/ tiền hoàn trong suốt giai đoạn nâng cấp.
    Yêu cầu quy đổi điểm thưởng/dặm thưởng/ tiền hoàn qua kênh Ngân Hàng Trực Tuyến Citibank vẫn hoạt động như bình thường. Chúng tôi xin lỗi về sự bất tiện có thể xảy ra và chân thành cảm ơn sự thông cảm của quý khách.

Tải ngay ứng dụng Citi Mobile®.


Thông tin được cung cấp trên trang thông tin điện tử này không tạo thành việc tiếp thị bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào cho các cá nhân là người cư trú tại Liên minh Châu Âu, Khu vực Kinh tế Châu Âu, Thụy Sĩ, Guernsey và Jersey. Nội dung trên trang thông tin điện tử này không và không nên được diễn giải là lời đề nghị, lời mời hoặc chào mời mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được đề cập ở đây cho những cá nhân đó.