ĐĂNG NHẬP NGAY

  • Kính gửi Quý Khách hàng,

    Theo Quyết định số 630/QĐ-NHNN, kể từ ngày 01/07/2019 Ngân hàng Citibank N.A. Việt Nam Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi hạn mức giao dịch thanh toán trực tuyến của cá nhân trên Citi Online và Citi Mobile như sau:

    - Hạn mức chuyển tiền trong nước là dưới VND500.000.000/giao dịch và dưới VND1.500.000.000/ngày.
    - Hạn mức chuyển tiền quốc tế qua Dịch Vụ Chuyển tiền toàn cầu là dưới VND200.000.000/giao dịch và dưới VND1.000.000.000/ngày.

Tải ngay ứng dụng Citi Mobile®.

Tải ngay ứng dụng Citi Mobile®.


Thông tin được cung cấp trên trang thông tin điện tử này không tạo thành việc tiếp thị bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào cho các cá nhân là người cư trú tại Liên minh Châu Âu, Khu vực Kinh tế Châu Âu, Thụy Sĩ, Guernsey và Jersey. Nội dung trên trang thông tin điện tử này không và không nên được diễn giải là lời đề nghị, lời mời hoặc chào mời mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được đề cập ở đây cho những cá nhân đó.