ĐĂNG NHẬP NGAY

  • Ngân hàng Citibank xin thông báo Dịch Vụ Chuyển Tiền Trực Tuyến Quốc Tế đến Ngân hàng SMBC Trust Bank (trước đây là Ngân hàng Citibank Nhật Bản) và Ngân hàng Citibank Colombia sẽ ngưng phục vu lần lượt từ ngày 09/05/2018 và từ ngày 20/06/2018. Quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Ngân hàng Citibank Vietnam để thực hiện những giao dịch chuyển khoản đến Nhật Bản và Colombia.
  • Kính thưa Quý khách,
    Theo Thông tư 26/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt nam quy định về hoạt động Thẻ ngân hàng, hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài trong một ngày trên thẻ tín dụng Citibank của quý khách được điều chỉnh tối đa tương đương 30 (ba mươi) triệu đồng Việt Nam kể từ ngày 03/03/2018.


Thông tin được cung cấp thông qua ứng dụng này không được tạo ra hoặc chỉnh sửa dành riêng cho khách hàng không phải người cư trú theo quy định của pháp luật Việt Nam và những chương trình khuyến mại cũng như các phương tiện này không được áp dụng cho khách hàng không phải là người cư trú theo quy định của pháp luật Việt Nam.