ĐĂNG NHẬP NGAY

  • Kính thưa quý khách, thẻ ATM của quý khách sẽ được chuyển qua thẻ Ghi nợ Citibank Debit MasterCard.
    Xem thêm chi tiết tại đây.


Thông tin được cung cấp thông qua ứng dụng này không được tạo ra hoặc chỉnh sửa dành riêng cho khách hàng không phải người cư trú theo quy định của pháp luật Việt Nam và những chương trình khuyến mại cũng như các phương tiện này không được áp dụng cho khách hàng không phải là người cư trú theo quy định của pháp luật Việt Nam.