Lần đầu tiên ĐĂNG KÝ
Đăng nhập Ngân hàng trực tuyến Citibank Online
 
Tên đăng nhập
 
Nhập mật khẩu
 
Vui lòng thay đổi mật khẩu thường xuyên.
Nhớ Tên đăng nhập của tôi

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG:
Chúng tôi sẽ nâng cấp hệ thống từ 01 giờ sáng đến 06 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 22/07/2018 để phục vụ Quý khách tốt hơn. Trong thời gian này, các dịch vụ bao gồm Ngân hàng trực tuyến Citibank® Online; ứng dụng Citi Mobile® trên di động; chức năng kích hoạt và hủy kích hoạt thẻ ATM, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng; dịch vụ tổng đài trả lời tự động; Debit Card POS , giao dịch trực tuyến yêu cầu mã OTP sẽ tạm thời ngưng hoạt động.Chúng tôi xin lỗi vì những bất tiện này.



Citi.com is the global source of information about and access to financial services provided by the Citigroup family of companies.
Citi, Citibank, Citibank Online, Citi Mobile, Citi Alert, Citigold, CitiPhone and other marks used herein are service marks of Citigroup Inc. or its affiliates, used and registered in many countries.
Copyright © 2017 Citigroup Inc.