Điện thoại của bạn
bây giờ là thiết bị
bảo mật trực tuyến.

 

 

Kính gửi Quý khách hàng,

Nhằm năng cao tính bảo mật cho hệ thống ngân hàng trực tuyến và ứng dụng trên điện thoại, cũng như đáp ứng yêu cầu về an toàn và bảo mật dịch vụ ngân hàng trên internet, chúng tôi đã nâng cấp hệ thống vào ngày 30 tháng 3 năm 2018. Việc nâng cấp này yêu cầu Quý khách phải cập nhật lại mật khẩu.

Vui lòng làm theo các bước dưới đây để cập nhật mật khẩu đăng nhập mới.

*Vui lòng bỏ qua thông báo này nếu Quý khách đã cập nhật mật khẩu sau 0:01 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2018.

Lần đầu tiên ĐĂNG KÝ
Đăng nhập Ngân hàng trực tuyến Citibank Online
 
Tên đăng nhập
 
Nhập mật khẩu
 
Vui lòng thay đổi mật khẩu thường xuyên.
Nhớ Tên đăng nhập của tôi


Citi.com is the global source of information about and access to financial services provided by the Citigroup family of companies.
Citi, Citibank, Citibank Online, Citi Mobile, Citi Alert, Citigold, CitiPhone and other marks used herein are service marks of Citigroup Inc. or its affiliates, used and registered in many countries.
Copyright © 2017 Citigroup Inc.