Kính gửi Quý Khách hàng,

Theo thông tư 35 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các mật khẩu đăng nhập Citibank® Online và ứng dụng Citi Mobile® sẽ hết hiệu lực sau 12 tháng tính từ lần cập nhật gần nhất.

Nếu mật khẩu của Quý khách đã hết hiệu lực, vui lòng đăng nhập bằng mật khẩu hiện tại và cập nhật mật khẩu mới.

Cảm ơn Quý khách.

Lần đầu tiên ĐĂNG KÝ
Đăng nhập Ngân hàng trực tuyến Citibank Online
 
Tên đăng nhập
 
Nhập mật khẩu mới
 
Vui lòng thay đổi mật khẩu thường xuyên.
Nhớ Tên đăng nhập của tôi


Citi.com is the global source of information about and access to financial services provided by the Citigroup family of companies.
Citi, Citibank, Citibank Online, Citi Mobile, Citi Alert, Citigold, CitiPhone and other marks used herein are service marks of Citigroup Inc. or its affiliates, used and registered in many countries.
Copyright © 2017 Citigroup Inc.