Dễ dàng- Linh hoạt- Đơn giản

Thanh toán dễ dàng

Chuyển đổi dư nợ trên sao kê thành khoản trả góp hàng tháng

Thao tác đơn giản

Chỉ với vài chạm trên ứng dụng Citi Mobile®. Không yêu cầu giấy tờ

Giữ nguyên điểm/ Dặm thưởng

Giữ nguyên điểm/ Dặm thưởng đã tích lũy trên các giao dịch mua sắm chi tiêu

Các bước đăng ký trên ứng dụng Citi Mobile®

1 2 3 4 5

Chọn thẻ tín dụng mà bạn muốn thanh toán bằng Phương thức thanh toán linh hoạt Citi FlexiBill rồi chọn "Trả góp".

1 2 3 4 5

Chọn "Chuyển đổi sang trả góp".

1 2 3 4 5

Lựa chọn số tiền bạn muốn chuyển đổi trả góp và kỳ hạn thanh toán theo nhu cầu của bạn.

1 2 3 4 5

Kiểm tra lại thông tin khoản trả góp đã chọn, lịch thanh toán, Điều khoản và Điều kiện rồi bấm "Đồng ý và chuyển đổi ngay".

1 2 3 4 5

Xem lịch thanh toán trả góp

Bảng tính trả góp

Điền hoặc trượt để chọn số tiền bạn muốn chuyển đổi trả góp.

VND 10,000,000

VND 10,000,000

VND 900,000,000

Trượt để chọn kỳ hạn trả góp (tháng) và lãi suất tạm tính.

12

48

10%

30%

Số tiền trả góp hàng tháng là

VND 879,158.87

Lưu ý: Bảng tính chỉ mang tính minh họa.
Số tiền trả góp, kỳ hạn và lãi suất áp dụng tùy thuộc vào thời điểm đăng ký tham gia.

Chưa tải Ứng Dụng Citi Mobile® ?

  • Gửi CITIMOB tới 6058
  • Xem ưu đãi Citi World Privileges mọi lúc, mọi nơi
  • Xem thông tin thẻ và giao dịch
  • Xem và tải sao kê
  • Khóa/ Mở khóa thẻ

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để trả góp dư nợ sao kê thẻ trên ứng dụng Citi Mobile®?

Đăng nhập vào ứng dụng Citi Mobile® và chọn thẻ tín dụng mà bạn muốn trả góp. Chọn "Số dư sao kê" rồi chọn "Chuyển đổi sang trả góp" để bắt đầu.

Lãi suất áp dụng cho phương thức thanh toán này là bao nhiêu?

Lãi suất áp dụng tùy thuộc vào thời điểm bạn yêu cầu tham gia Citi FlexiBill. Lãi suất được tính trên dư nợ giảm dần kể từ ngày bạn yêu cầu và khoản trả góp Citi FlexiBill được chuyển đổi và được giả định 365 ngày một năm.

Tôi có thể chuyển đổi trả góp toàn bộ dư nợ trên sao kê hay không?

Bạn có thể chuyển đổi trả góp số dư nợ trên sao kê sau khi các Khoản thanh toán tối thiểu, giao dịch ứng tiền mặt, giao dịch có tranh chấp, giao dịch hoàn trả, giao dịch đã được chuyển đổi hoặc tham gia các chương trình trả góp khác của Citibank, giao dịch thanh toán Phí thường niên, Phí tham gia và các loại phí phải trả khác trong Bản Các Điều khoản và Điều kiện của Thẻ tín dụng Citibank được loại trừ.

Tôi có thể tất toán khoản trả góp Citi FlexiBill trước hạn hay không?

Tùy thuộc vào sự chấp thuận của Citibank, bạn có thể hủy hoặc tất toán khoản trả góp Citi FlexBill vào bất kỳ thời điểm nào. Khi khoản trả góp Citi FlexiBill bị hủy bỏ, số dư nợ gốc còn lại sẽ được chuyển vào dư nợ hiện tại của thẻ tín dụng. Lãi suất khi đó sẽ áp dụng lãi suất hiện tại của thẻ tín dụng từ ngày khoản trả góp được hủy. Phí tất toán trước hạn là 3% số dư nợ gốc còn lại.